Aki Viitasaarta ei häiritty – johtajan pitää kestää voimakastakin kritiikkiä

Akaan ex-kaupunginjohtaja Aki Viitasaari koki uhkaa henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisesta valtuutettu Susanna Saxbergin puhuessa valtuuston kokouksessa. Saxberg totesi kaupungille antamassaan lausunnossa, että hän ei ole uhkaillut Viitasaarta ja vihapuhe on aivan eri asia kuin vihainen puhe.

Akaan kaupungin hallintotoimen mukaan ex-kaupunginjohtaja Aki Viitasaari ei joutunut virassaan häirinnän kohteeksi. Viitasaari teki helmikuussa 2017 häirintäilmoituksen, jonka mukaan hän oli kokenut henkistä väkivaltaa ja epäasiallista kohtelua ja joutunut valtuuston kokouksessa vihapuheen kohteeksi.

Viitasaari koki häirinnäksi muun muassa 13 valtuutetun kuntalain mukaisen aloitteen hänen irtisanomisensa valmistelusta sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jouko Rytkösen ja valtuutettu Juhani Salinin vierailun hänen työhuoneessaan. Akaan valtuusto irtisanoi Aki Viitasaaren virastaan yksimielisesti 31.5.2017.

Kaupunki on kuullut molempia osapuolia, ja asiaan liittyvän kirjallisen materiaalin perusteella työantaja ei voi lähtökohtaisesti todeta häirinnän tunnusmerkkien täyttyvän. Perusteluinaan työnantajan edustajana toimiva kaupunginhallitus toteaa, että luottamushenkilöillä on ollut lainsäätäjän antama oikeus käyttää kuntalain pykälää 35 tilapäisen valiokunnan asettamiseksi ja kaupunginjohtajan irtisanomiseksi tai muihin tehtäviin siirtämiseksi. Tämän lisäksi kaupunginjohtajalla on jo kuntalaissa kirjatulla tavalla erityinen asema kunnan organisaatiossa.

– Kunnanjohtajilta korkeimpina kunnan virkamiehinä edellytetään voimakkaankin kritiikin vastaanottamista ja sen sietämistä. Kunnanjohtajan virka-asema on osittain julkinen, jolloin ko. ammattiryhmä joutuu usein julkisen arvostelun kohteeksi. Siihen tulee pystyä suhtautumaan johtavan viranhaltijan aseman ja roolin edellyttämällä tavalla, kirjoittavat henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori ja hallintopäällikkö Riina Kivistö.

Heidän mukaansa asioiden ja tapahtumien kulun arvioinnissa on myös näkemyseroja, joiden paikkansapitävyydestä työnantajan edustajat eivät voi olla varmoja kummankaan osapuolen kertomusten mukaisesti.

Kaupunginhallitus käynnisti Akaan kaupungin toimintamallin mukaisen molempien osapuolien kirjallisen kuulemisen 30. maaliskuuta. Kaupungin kirjaamo sai häirintäilmoituksessa mainituilta henkilöiltä vastauksensa häirintäilmoituksessa mainituissa asioissa. Tämän jälkeen kaupunki pyysi Aki Viitasaaren vastinetta näihin saatuihin vastauksiin. Viitasaari antoi vastineensa 19.6.2017 päivätyllä asiakirjalla.

Kaupunginhallitus käsittelee häirintäasiaa tämän viikon tiistaina. Vs. kaupunginjohtajana Sinivuori esittää, että kaupunginhallitus toteaa osaltaan asian loppuun käsitellyksi.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>