Viestintä keskiöön – Asioista tiedottaminen jo ennen päätöksentekovaihetta koituu lukijan hyödyksi

Akaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16. huhtikuuta Akaan kaupungin viestinnän periaatteet. Asiaa helmikuussa käsitelleen yhteistyötoimikunnan mukaan Akaan kaupungin viestintäohjetta oli tarpeen päivittää muun muassa siksi, että Akaan kaupungin viestintäohje on päivitetty viimeksi viisi vuotta sitten ja sen jälkeen viestinnän tarve kunnissa on yleisesti lisääntynyt ja sähköisten kanavien käyttö edelleen monipuolistunut. Viestinnästä on myös tullut osa kaupungin strategista johtamista ja päivittäisviestinnän hoitamisessa Akaan kaupungin toimialojen ja yksiköiden oma rooli on kasvanut.

Akaan kaupungin viestintäperiaatteet on kolmesivuinen asiakirja, jossa määritellään muun muassa viestinnän arvot ja toimintatapa. Tämä on kuntalaisen kannalta ehkä tärkein kohta, koska se määrittelee, mitä kuntalaisella on lupa odottaa kaupungin viestinnältä. Kohdassa kerrotaan Akaan kaupungin viestinnän pohjautuvan Sujuvan arjen Akaa –strategiaan, jossa on linjattu kaupungin strategiset painopistealueet ja joka ohjaa kaupungin toimintaa. Kohdassa mainitaan, että kaupungin arvoihin kuuluvat asukaskeskeisyys ja yhteisöllisyys ja viestinnällä pyritään varmistamaan asukkaiden kuuleminen, heidän tarpeidensa huomioiminen ja saapuneet uudet ideat kaupungin kehittämiseksi. Asiakirjassa luvataan, että asukas on kaiken keskiössä ja kaupungin organisaatio on heitä varten, palveluhenkinen ja vastaa yhteydenottoihin.

Saman otsikon alla viestintä paalutetaan jokaisen kaupungin työntekijän ja luottamushenkilön perustehtäväksi. Kaupungin viestinnän luvataan olevan avointa, ajantasaista ja vuorovaikutukseen kannustavaa ja sen mahdollistavaa. Oleellinen kirjaus on myös se, että Akaassa viestitään selkeästi ja ymmärrettävästi niin, että erilaisten kohderyhmien on helppo ymmärtää kaupungin viestintää.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä asiakirjassa viestintäkanavista kerrotaan muun muassa, että ne valikoituvat tapauskohtaisesti riippuen siitä, mille kohderyhmille halutaan viestiä. Samasta kohtaa löytyy paikallismedian kannalta tärkeä kirjaus. Sen mukaan mediaa kohdellaan tasapuolisesti.

Kaupungin viestintäperiaatteiden mukaan viestinnässä voidaan käyttää ja kokeilla rohkeasti myös luovia viestintäratkaisuja ja -tyyliä silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja tilanteeseen sopivaa. Samalla kertaa viestintäperiaatteiden kanssa kaupunki otti käyttöön päivitetyn sosiaalisen median ohjeen. Ohjeistuksessa rohkaistaan muun muassa huumoriin somepostauksissa.

Kun perusperiaatteet kuten arvot on selvästi sanottu, siirrytään toteutukseen. Siinä kaupungin tahtotila on puhua ihmisten kielellä. Huumorin käyttöön rohkaiseva ohje on hyvä osoitus tästä. Jos kaupunki haluaa olla yhtä asukkaidensa kanssa, sen on tultava lähelle. Virkamiesjargonin suoltaminen kaupungin nettisivuille tuskin tavoittaa montaakaan ihmistä aidosti. Suora, avoin ja mahdollisimman reaaliaikainen viestintä vastaanottajan tasolla tavoittaa. Akaan Seutu pyrkii sanomaan asiat niin kuin ne ovat, suoraan ja selkeästi. Tämän työn kannalta tärkeä on viestinnän periaatteet -asiakirjan väliotsikko ”Päätös- ja osallistumisviestintä”. Sen alla kerrotaan, että kaupunki pyrkii lisäämään valmisteluvaiheessa tapahtuvaa viestintää. Kun asioista tiedotetaan entistä enemmän jo ennen kuin päätöksiä on nuijittu pöytään, avautuu mahdollisuus aivan uudenlaiseen kolmikantaan kaupungin, paikallismedian ja yleisön välillä. Kun viestintä vapautuu, se näkyy aiheista syntyvissä mediasisällöissä ja lopulta yleisön  vastaanottaman ja omaksuman tiedon määrässä.