Asemalaitureiden esteettömyyttä on parannettava Toijalassa ja Viialassa

Kirjoittaja toivoo asemalaitureiden esteettömyyden parantamista Akaassa. Kuva on Viialan asemalaiturilta viime vuoden lokakuulta. Kuva: Mikko Peltoniemi

Akaan vammaisneuvosto laati aloitteen koskien Toijalan ja Viialan asemalaitureiden esteettömyyden parantamista. Akaan kaupungin tekninen toimi antoi aloitteeseen vastauksen, jonka mukaan kahden uuden hissin rakentaminen Toijalan asemalle voisi sopia asemaseudun kehittämisen yhteyteen eli niin sanottuun Veturikorttelin hankkeeseen. Viialan laiturialueen alikulun rakentaminen taas edellyttäisi pääsyä Väyläviraston investointiohjelmaan. Näitä parannuksia varten tarvitaankin nyt poliittista lobbausta päättäjiltä.

Joka tapauksessa kaupungin käytössä on Hämeen ammattikorkeakoulun oppilaiden tekemä Toijalan aseman esteettömyyskartoitus. Siinä on lueteltu useita pienempiä korjauksia, jotka olisi täysin mahdollista toteuttaa teknisen toimen rutiinitöinä. Myös Viialassa on mahdollisuus tehdä pienempiä korjaustöitä nykytilanteen parantamiseksi. Kehotankin teknisen lautakunnan jäseniä ja kaupunginvaltuutettuja perehtymään asiaan ja myöntämään korjauksiin riittävät määrärahat.

Tomi Koistinen

vammaisneuvoston jäsen Akaan Seudun Kuulo ry:n edustajana