Huumori on vaikea laji – Vaikka päättäminen on vakavaa, siitä puhumisen ei tarvitse olla

Akaan valtuusto sai viime viikolla osittain valmiiksi pitkän päätöksenteon polun. Päätöstä Toijalan uuden yhtenäiskoulun paikasta on odotettu pitkään. Nyt valtuusto päätti Toijalan kouluverkon toisen vaiheen osalta, että uusi yhtenäiskoulu rakennetaan Lastumäen alueelle vaihtoehtoa 1.1A mukaillen. Tarkempi sijoittuminen tontille ja tilankäyttö eri toimijoiden välillä ratkaistaan hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi päätettiin että tarve- ja hankesuunnitelmavaiheessa selvitetään lukion sijoittuminen ensisijaisesti aseman seudulle ja toissijaisesti Lastumäen alueelle, että valmistelua jatketaan niin että kirjaston sekä kaupungin hallinnon työtilat sijoitetaan Toijalan aseman seudulle osana Veturikortteli-hanketta vuokramallia hyödyntäen tai kaupungin omana investointina, että monitoimihallin ja muiden liikuntatilojen osalta päätökset tehdään tarveselvityksen valmistumisen jälkeen ja että käynnistetään tilahankkeen toteutusohjeen mukaan tarveselvityksen laadinta yhteistyössä sivistys-, teknisen- ja kaupunkikehitystoimen kesken kouluverkkopäätöksen mukaisista sijoittumispaikoista. Lopuksi valtuusto lisäsi päätökseensä kuudennen kohdan päättämällä, että selvitetään akaalaisten oppilaiden koulutien liikenneturvallisuus ja pyritään lisäämään turvallisuutta koulumatkoilla sekä selvitetään mahdollisuutta koulukuljetusrajan laskemista 3 kilometriin 0.–2.-luokkalaisille oppilaille Akaassa ja että selvitykset tulee olla tehtynä ennen investointipäätöksien tekoa.

Niille lukijoille, jotka jatkavat vielä lukemista, kerrotaan että valtuuston tekemät päätökset eivät olleet ainoa viime viikon valtuustossa kuultu merkittävä asia. Toinen hyvin merkittävä ja rohkea teko oli Akaan kaupungin teknisen johtajan pitämä puheenvuoro. Jarmo Airaksinen piti valtuutetut ja poikkeuksellisesti kokouksessa läsnä olleen yleisön hereillä vertaamalla uuden koulun päätöksentekoprosessia viikonloppua edeltävään kauppareissuun. Airaksisen mukaan koulun paikasta päättäminen vastaa sitä vaihetta, jossa tiedetään suunnilleen, keitä kaikkia ruokapöydän ympärille tulevana viikonloppuna kokoontuu. Niin koulun rakentamisessa kuin kauppareissussakin käydään siis vielä läpi lukuisia vaiheita ennen kuin kassakoneen kilahdus kuuluu.

Airaksisen puheenvuoro kuultiin viikko sen jälkeen, kun Akaan kaupunginhallitus päätti uusien viestintäperiaatteiden käyttöönotosta. Puheenvuoro toivottavasti ohjaa valtuutetut ja muut viranhaltijat huomaamaan, että tällaisista periaatteista tosiaan on päätetty ja periaatteisiin sisältyvässä sosiaalisen median ohjeessa erikseen kannustetaan huumorin käyttöön. Airaksisen ansiosta viestintäperiaatteet eivät ehkä jää kuolleeksi kirjaimeksi tai hautaudu kaupungin prosessiin, kuten valtuuston viime keskiviikkona käsittelemälle, tasan kuusi vuotta sitten jätetyllä valtuustoaloitteelle oli käynyt.

Huumori on vaikea laji. Kaupungin kaltaisen toimijan tapauksessa ilmeinen vaara on, että se menee yli. Päätöksenteon taustalla pitää olla vakaata ja luotettavaa, huumoria voi olla vain ulosannissa. Uskallamme kuitenkin varmasti luottaa siihen, että luottamuselimien työ tulee säilymään tasaisena puurtamisena. Toivotaan, että viranhaltijat saavat puhallettua päätettävistä asioista viestimiseen sen verran eloa, että yleisökin kiinnostuu siitä mitä valtuutetut päättävät. Valtuuston edellisen kokouksen perusteella näyttää jo lupaavalta.