Vihreät aluevaltuutetut: Sote-leikkaukset vaarantavat palveluihin pääsyn

Hallitus päätti kehysriihessä valtavista säästöistä, jotka tulevat murentamaan suomalaista hyvinvointivaltiotan. Vihreät aluevaltuutetut ovat järkyttyneitä siitä, miten rankasti leikkaukset on kohdistettu välttämättömiin hyvinvointipalveluihin ja jo valmiiksi heikommassa asemassa
oleviin ihmisiin. Esimerkiksi pitkäaikaissairaat sekä pienituloiset eläkeläiset ja perheet ovat uusien leikkauksien myötä entistä ahtaammalla.

Hyvinvointialueilta ollaan vähentämässä velvoitteita eli käytännössä henkilöstöä ja palvelujen saatavuutta. Perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen on käsittämätön päätös. Painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin sekä palveluihin pääsyn parantaminen ovat olleet koko hyvinvointialueuudistuksen olennaisia tavoitteita. Nyt hoitojonoja aiotaan kasvattaa, mikä samalla pahentaa ongelmia, lisää raskaampien palveluiden tarvetta, pitkittää työpoissaoloja ja lisää kustannuksia. Tätä logiikkaa on vaikea käsittää.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja nostetaan ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluvalikoimaa rajataan. Se, mitä kaikkea tämä tulee tarkoittamaan, selviää myöhemmin. Selvää kuitenkin on, että monen pakolliset kustannukset kasvavat ja palvelujen saanti vaikeutuu. Tälläkö hallitus oikeasti haluaa vahvistaa Suomen työllisyyttä ja kilpailukykyä?

Myös sosiaaliturvassa kohdistetaan säästöjä sairauteen ja kuntoutukseen liittyviin etuuksiin ja kuluihin. Hallituksen leikkurin alla ovat sairauspäiväraha, alle 18-vuotiaiden kuntoutusraha sekä lääkekustannukset. Jo aiemmin hallitus linjasi lääkkeiden arvonlisäveron korotuksesta ja nyt päälle lisätään vuosittaisen alkuomavastuun korotus.

Nämä hallituksen kehysriihessä päättämät toimenpiteet kohdistuvat suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaisiin. Myös yleisen arvonlisäveron korotus ja aiemmat asumistuen leikkaukset lisäävät taakkaa monen kohdalla. Myös sote-järjestöihin ja niiden tarjoamaan
tukeen kohdistetaan lisäleikkauksia. Vaikuttaa siltä, että soten osalta hallitus on todellakin etsinyt kaikki keinot vaikeuttaa ihmisten pärjäämistä ja palvelujen saantia. Milloin olisi hyvätuloisten vuoro osallistua?

Olga Haapa-aho ja muu Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä