Anne Saari tuli Hirvialholle jäädäkseen

Hirvialhon rehtori Anne Saari on asunut Toijalassa vuodesta 1998 lähtien ha työskennellyt kotipaikkakunnallaan aikaisemmin sekä luokanopettaja että erityisopettajana.
Hirvialhon rehtori Anne Saari on asunut Toijalassa vuodesta 1998 lähtien ja työskennellyt kotipaikkakunnallaan aikaisemmin sekä luokanopettaja että erityisopettajana.

Hirvialhon koulun määräaikaisena rehtorina tämän kuun alussa aloittanut akaalainen kasvatustieteiden maisteri, laaja-alainen erityisopettaja ja työnohjaaja Anne Saari, 49, saa luotsattavakseen monenlaisessa murroksessa olevan yläkoulun.

–  Koulun pitkäaikainen rehtori (eläkkeelle jäänyt Harri Rantala) on ohjannut koulua omannäköisesti, alkamassa on paljon paukkuja vievä yhtenäiskouluhanke ja opetussuunnitelmatkin muuttuvat, vaikkeivät ihan heti, Saari luettelee.

Keskustan koulun remontin vuoksi talossa ovat toista vuotta opissa yläkoululaisten lisäksi 5.–6.-luokkalaiset, ja ruokailussa käyvät kaikki nykyisen parakkikoulun pienet oppilaat. Silti Anne Saari näkee tämänhetkisessä poikkeustilassa paljon hyvää ja tulevaa yhtenäiskouluakin luotaavaa.

Yläasteelle siirtyvä nuori elää rehtorin mukaan muutenkin niin herkkää vaihetta, että asioiden porrastuminen voi olla nuoren kannalta vain hyvä asia. Yläkouluun siirtyminen voi jo yksistään olla nuorelle iso asia. Alakoulussa oppilas on voinut kuitenkin aina turvata siihen, että luokanopettaja kulkee koko ajan rinnalla.

–  Luokka-asterajojen rikkominen on tässä kohtaa hyvä, sillä samalla koulun tilat, opettajat ja työkulttuuri tulevat siinä sivussa myös oppilaille tutuiksi, Saari linjaa.

Saari kannattaa myös muiden kuin luokka-asterajojen rikkomista. Hänen mukaansa ylä- ja alakoululla voisi hyvinkin käyttää yhteisiä opettajia.

–  Monella luokanopettajalla on kaksoiskelpoisuus jossakin taito- tai taideaineessa, mutta myös lukuaineessa, Saari muistuttaa.

Hirvialhon koulun on määrä muuttua yhtenäiskouluksi 1.8.2015, eikä johtamisjärjestelmää ole vielä kiveen hakattu, vaikka rehtorin paikkaa onkin pedattu Keskustan koulun rehtorille Kaija-Leena Salovaaralle. Myös Anne Saarella olisi pätevyys yhtenäiskoulun rehtoriksi.  Nykyisen rehtorin työn määräaikaisuuden vuoksi Saari on virkavapaalla Kiipulan ammattiopiston asiantuntijatehtävästään.

– Olen tullut Viialaan jäädäkseni, jos niikseen tulee. Minulla on ilman muuta halukkuutta toimia yhtenäiskoulun johtoryhmässä.

Kun ei tiedä kaikkea

Kun rehtorit yleensä valmistautuvat tulevaan lukuvuoteen noin kuukautta ennen oppilaiden saapumista, kutistui Anne Saaren valmisteluvaihe reiluun viikkoon. Vaikka oma työhuone on vielä keskeneräinen kalustekokoelma, on uusi rehtori tyytyväinen opettajanhuoneen ja luokkatilojen kuntoon. Saari kiitteleekin koulun ohjaajien apua korvaamattomaksi.

Vaikka Anne Saari on käynyt läpi kaksi- ja puolivuotisentyönohjaus- ja prosessikoulutuksen, myöntää hän, että keskeneräisyyden sietäminen vaatii toden teolla opettelemista. Sama koskee myös siirtymistä säätiön rahoittaman ammattiopiston jonkinasteisesta vauraudesta kaupungin tiukan talouskurin alaisuuteen.

– Näistä huolimatta olen innostunut, ja uskon, että löydän talosta jatkossakin apua, rehtori totesi uuden lukuvuoden kynnyksellä perjantaina.

Hirvialhon koulun henkilökuntaa rehtori kehuu päteväksi ja hyväksi, ja koulun valteiksi Saari nostaa taitoaineiden erityisosaamisen sekä vankan perusopetuksen.

Akaassa Anne Saari näkisi kaksi vahvaa yhtenäis- ja yhteiskoulukeskusta, joiden välillä olisi avointa yhteistyötä.

–  Näkisin tarpeelliseksi myös sen, että kaikkien akaalaisten koulujen rehtorit tapaisivat. Alakoulut ovat meille tärkeitä kumppaneita, mutta aion ainakin keskustella Toijalan Yhteiskoulun rehtorin Jorma Ojalan kanssa.

Samaa avoimuuden linjaa uusi rehtori aikoo toteuttaa myös oman koulunsa sisällä.

–  Pyrin tiedottamaan asioista avoimesti ja koko henkilöstölle. Lisäksi yhteiset henkilöstön tapaamiset kasvattavat varmasti meidän osaltamme myös juuri voimaan astuneen uuden oppilashuoltolain vaatimaa yhteisöllisyyttä.

Oppilaiden arkeen Saari toivoo erityisesti yhtä asiaa.

–  Toivon, että nuoret olisivat välituntisin mahdollisimman paljon ulkona ja pysyisivät koulun alueella.

Päivän pisimmälle välitunnille, ruokatauolle, voisi rehtorin mielestä kehittää jotakin mielekästä ja ohjattua tekemistä, jota voisi suunnitella esimerkiksi yhdessä koulun oppilaskunnan kanssa. Tässäkin asiassa kyse on rajojen häivyttämisestä, sillä ohjatuista välitunneista on hyviä kokemuksia alakoulun puolelta.

Hirvialhon koulun määräaikaisena rehtorina aloittaneella Anne Saarella on vankka kokemus erityisopetuksesta, josta hän toisi yläkoulun arkeen lisää ohjauskeskeisiä ja pedagogisia työtapoja.
Hirvialhon koulun määräaikaisena rehtorina aloittaneella Anne Saarella on vankka kokemus erityisopetuksesta, josta hän toisi yläkoulun arkeen lisää ohjauskeskeisiä ja pedagogisia työtapoja.

 

Vapaa-aikanaan Anne Saari harrastaa muun muassa melontaa ja laulamista sekakuoro Sommelossa.
Vapaa-aikanaan Anne Saari harrastaa muun muassa melontaa ja laulamista sekakuoro Sommelossa.