Pirkanmaan kunnat kiirehtivät kuntien ottamista mukaan sote-uudistuksen valmisteluun

Pirkanmaan kunnat edellyttävät kuntien ottamista mukaan sote-uudistuksen jatkovalmisteluun jo tämän kevään aikana.

– Uudistusta ei tule valmistella vain sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta, vaan siinä on arvioitava vaikutukset myös muihin julkisen hallinnon käynnissä oleviin uudistuksiin, todetaan lausunnossa, jonka Pirkanmaan kunnat ovat yhteistuumin lähettäneet valtioneuvostolle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtioneuvoston kanslialle.

Akaan kaupungin puolesta lausunnon ovat allekirjoittaneet kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Rytkönen ja kaupunginjohtaja Aki Viitasaari.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut jatkavansa sote-uudistuksen valmistelua virkatyönä perustuslakivaliokunnan esittämien etenemisvaihtoehtojen pohjalta.

Kunnat toivovat valmisteluun sekä omaa että myös muiden ministeriöiden työpanosta. Näin taataan eri vaihtoehtojen monipuolinen tarkastelu. Kuntien mukaan uudistuksessa on myös turvattava aidolla ja riittävällä tavalla kuntien asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet.

Kuntien yhteisen kannanoton mukaan sote-uudistuksen kärkitavoitteiksi on nostettava palvelujen vaikuttavuus, tuottavuus, kannustavuus ja kestävyysvajeeseen vastaaminen. Kustannusten kasvua tulee hidastaa uudistamalla palveluita ja ottamalla käyttöön parhaita käytäntöjä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmalli tulee pirkanmaalaisten kuntapäättäjien mielestä ratkaista samanaikaisesti hallinnon uudistuksen kanssa. Rahoituksen pitää seurata kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kehitystä, eikä rahoitusjärjestelmä saa heikentää kuntien mahdollisuuksia päättää itsenäisesti taloudestaan ja siten myös hallinnostaan.

Kannanotossa vaaditaan myös arviota siitä, mitä sote-palvelujen irtaantuminen muusta kunnallisesta peruspalvelutuotannosta vaikuttaisi kuntien toimintaan ja talouteen.

– Uudistuksen keskeisenä lähtökohtana ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio muuttaisi olennaisesti kunnan roolia ja tuottaisi isoja sote-organisaatioita. Niiden perustaminen aiheuttaisi merkittävät fuusiokustannukset ja niiden johtaminen voisi muodostua erittäin haasteelliseksi, päättävät Pirkanmaan kunnat kirjeensä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?