Vedetään nuottaa, saadaanko koulua vai pelkkä vesiperä – Lautakuntien erimielisyys hämmentää entistä valtuutettua

Toijalan kouluverkon 2. vaiheen ratkaisu on yhä auki ja pientä kuntalaista hämmentää, miten eri päättävät toimielimet voivatkaan olla niin erimielisiä.

Vuosi sitten Pätsiniemen sijainti tuntui häikäisseen monet tahot viranhaltijoista poliitikkoihin. Päätöksiä ehdittiin tehdä lautakunnissa puolesta ja vastaan, kunnes viime kesän alussa painettiin kuitenkin jarrua – onneksi. Ja nyt tilanne näyttääkin hyvin erilaiselta.

Tämän kevään päätöskierroksella niin tekninen lautakunta kuin sivistyslautakunta sekä elinvoimalautakuntakin ovat asettuneet Lastumäen sijainnin kannalle joko yhtenäiskoulun tai vähintään yläkoulun osalta. Nämä päätökset eivät ole kuitenkaan tulleet helposti. Viranhaltijoiden pohjaesitykset ovat noudatelleet samaa kaavaa, jossa yhtenäiskoulu tehdään Lastumäkeen ja lukion sijainti päätetään myöhemmin. Poliitikot ovat kokouksissa esittäneet monivivahteisia muutosehdotuksia, mutta lopulliseksi päätökseksi on valikoitunut tavalla tai toisella Lastumäki, sivistyslautakunnassa Lastumäen ja Pätsiniemen yhdistelmä.

Vaikka lopputulos ei ole ollut yksimielinen ja joitain eroja lautakuntien päätöksistä löytyy, kokonaisuudessaan tuntuu, että jonkinlainen konsensus päättäjien keskuudessa on löytynyt. Viranhaltijoilla sitäkin vahvempi, koska päätösehdotukset olivat lähes samanlaisia Lastumäen puolesta.

Mutta mitä tekee kaupunginhallitus? Jatkaa itsepäisesti Pätsiniemen kannalla – ulkopuolisen silmin muista huolimatta.

Herää kysymys, minkä verran kaupunginhallituksessa oikeasti painaa kovasti kehumansa kaupunginjohtajan pohjaehdotus ja johtavien viranhaltijoiden ammattitaito? Tai ”päättäjäkollegoiden” muissa luottamuselimissä jo tekemät, Lastumäkeä puoltavat päätökset? Tai kouluikäisten lasten huoltajien mielipiteet, koska yli 61 prosenttia kyselyyn vastanneista kannatti Lastumäkeä?

Mitä sellaista kaupunginhallituksen jäsenet tietävät, joka puoltaa Pätsiniemeä, mutta mitä viranhaltijat tai muut päättäjät, saati me kuntalaiset, eivät tiedä? Koska mikään muu toimielin ei kompromississakaan enää kannata Pätsiniemeä ainakaan suurta yhtenäiskoulua varten.

Kaupunginhallitus vaikuttaa vetävän omaa linjaansa ja ui vastavirtaan. Valitettavasti tämä voi aiheuttaa vesiperän vielä koko kaupungille. Koulupäätös voi entisestään viivästyä. Riski epämieluisasta päätöksestä valittamiseen kasvaa, kuten Nappilankin koulupäätöksen kohdalla kävi. Kuntalaisten luottamus päättäjiin voi horjua, kun omaa ääntä ei koeta saatavan kuuluville kyselyistä huolimatta.

Politiikka on vaikea laji, ja siksi en olekaan siinä enää itse aktiivisesti mukana. Sen vuoksi arvostan kaikkia paikallisia päättäjiämme, että he jaksavat tätä lajia. Toivoisin vain, että päätöksissä kunnioitetaan myös viranhaltijoita perusteltuine esityksineen, koska enää yhtäkään johtavaa viranhaltijaa Akaalla ei ole varaa menettää sekä muiden toimielinten ratkaisuja. Eikä sorruttaisi itseriittoisuuteen omista päättäjänkyvyistä tai ohiteta heitä, keiden vuoksi siellä päättämässä ainakin toivottavasti ollaan.

Kaupunginvaltuusto tämänkin asian lopulta päättää, eikä kokouksesta varmasti tule helppo. Mielenkiintoista nähdä, keiden näkökulma lopulta päätöksessä eniten painaa. Oma mielipide, viranhaltijoiden laskelmat, toimielinten päätökset vai kuntalaisten tahto. Onneksi nämä kaikki eivät ole vastakohtia toisilleen vaan kultainen keskitie olisi mahdollista ja lautakunnissa sitä onkin jo ryhdytty muovaamaan.

Jaana Saramies

Äiti, yrittäjä ja entinen kaupunginvaltuutettu (sit.)