Akaaseen halutaan yhtenäinen ja terve kouluverkko – Kaupunginhallitus esittää yhtä uutta koulua Viialaan

Viialan uusi yhtenäiskoulu on tarkoitus rakentaan purettavan Hirvialhon koulun paikalle. Entisen Keskustan koulun kiinteistön tulevaisuudesta tehdään päätöksiä myöhemmin.

Akaan kaupunginhallitus päätti kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan esittää valtuustolle, että Viialaan rakennetaan yksi 750 oppilaan yhtenäiskoulu. Päätös oli myös kaupunginjohtaja Antti Peltolan, sivistyslautakunnan ja elinvoimalautakunnan esityksien mukainen.

– On erittäin tärkeää, että päätöksiä syntyy ja asioita saadaan asioita eteenpäin. Perustelut esitykselleni ovat ennen muuta taloudelliset, toiminnalliset ja tuotannolliset. Yksi yhtenäiskoulu puoltaa näitä kaikkia, joten mieluiten se, sanoo kaupunginjohtaja Peltola.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Kaupunginhallituksen jäsen Tiina Räsänen (kesk) esitti, että Viialaan rakennetaan kaksi koulua, joista toinen olisi 650 oppilaan yhtenäiskoulu, luokille 0–9 ja toinen Rasin koulun tilalle rakennettava 100 oppilaan koulu, luokille 0–6. Jäsen Hannu Järvinen (sd) kannatti Räsäsen esitystä.

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen takana olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö (sd) ja jäsenet Salla Bister (sd), Hanni Joronen (vihr), Janita Puomila (kok), Sami Rajala (kok) ja Jukka Salminen (kok). Tiina Räsäsen esityksen takana olivat jäsenet Hannu Järvinen (sd), Inka Loppi (sd), Jukka Saari (vas) ja Sauli Turja (sin).

Kouluverkko yhtenäiseksi

Akaan kaupungissa tehty kouluverkkoselvitys lähtee siitä, että esiopetusta ja perusopetusta kehitetään pedagogisesti yhtenäisempään suuntaan. Perusopetuksen kiinteä yhteistyö esiopetuksen kanssa vahvistaa työn pitkäjänteisyyttä ja yhtenäisyyttä. Keskittämällä opetus Akaan taajamissa isompiin yksiköihin periteisen nivelvaiheet ja niihin sisältyvät toimintaympäristön vaihtumisen ja tiedonkulun haasteet poistuvat ja oppilaan koulupolku on ehyt.

Viialaan esitetään nyt rakennettavaksi yhtenäiskoulu, johon sijoittuisivat kaikki esi- ja perusopetuksessa olevat ryhmät. Koulu rakennettaisiin purettavan Hirvialhon koulun paikalle. Investointi maksaa kaupungille 22 miljoonaa euroa tai Terve talo -toteutuksella 22,2 miljoonaa. Tällä tavoitellaan tilannetta, että laaja peruskorjaus rakennukselle tehtäisiin vasta 40–50 vuoden päästä. Yhtenäiskoulun suunnittelu käynnistetään heti ja ensimmäiset tiedotustilaisuudet hankkeesta on tarkoitus järjestää viimeistää alkuvuodesta 2020. Myös koulun rakentaminen on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2020 aikana.

Kaupunginhallituksen jäsenen Tiina Räsäsen esittämä kahden koulun vaihtoehto maksaisi 22,3 miljoonaa euroa tai Terve talo -toteutuksella 22,6 miljoonaa euroa. Tässä vaihtoehdossa Viialaan suunnitellaan kanta koulua. Esitystä perustellaan muun muassa sillä, että Rasille rakennettava uusi koulu olisi pienille koululaisille lähempänä Hukarin asuinaluetta, mikä on Viialan taajaman kasvusuunta.

Lopullisen päätöksen Viialan kouluasiassa tekee keskiviikkona 19.6. kokoontuva Akaan valtuusto. Luvassa on tiukkaa keskustelua molempien esitysten puolesta ja vastaan. Valtuusto äänestänee ratkaisusta.

Tavoitteena terve talo

Viialan kouluinvestointien hinta on laskettu myös RT:n (Rakennus Tieto) kokoaman Terve talo -kriteeristön mukaisesti. Terveen talon kriteereillä ja ohjeilla kuvataan ne tärkeimmät suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset, jotka toteuttamalla saadaan aikaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus.

Hyvin yksityiskohtaisessa Terveen talon kriteeristössä ohjeistetaan muun muassa, että työvaiheiden järjestys, kestot ja päällekkäisyydet ovat noudattaneet puhtaussuunnitelman ja kosteudenhallintasuunnitelman vaatimuksia.

Rakennetaanko Akaan Areena?

Akaan valtuusto on viime joulukuun talousarviokokouksessaan päättänyt, että kaupungin investointiohjelmaan varataan 3,6 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Tavoitteena on, että Viialan taajamaan rakennetaan koulujen ja urheiluseurojen käyttöön.

Tällä hetkellä Viialasta puuttuvat liikuntatilat kouluilta ja seuroilta.

Viialan kouluinvestoinnissa lähdetään siitä, että koulun yhteyteen rakennetaan ajanmukainen liikuntahalli. Mikä tässä tilanteessa on Akaan Areena -hankkeen kohtalo, tarvitaanko sitä ollenkaan. Tätä miettivät viranhaltijat ja luottamushenkilöt syksyn kokouksissaan vuoden 2020 talousarviota valmistellessaan.

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.