Mielipide: Kunta soten jälkeen

Sote-uudistukseen liittyvät ongelmat puhuttavat  kansalaisia voimakkaasti.  Epätietoisuus luo pelkoa , ja uudistus vaikuttaa himmeliltä, johon ei saada otetta.  Toteutuuko sote, veikkaisin että toteutuu.  Asiat pitää vain ratkaista tavalla, joka  varmistaa laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut  yhteiskunnallisesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Sote-uudistuksen toteutumisen  jälkeenkin yleisvastuu kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista  säilyy edelleen kunnissa. Uudistuksen jälkeen yli  puolet  kunnan tehtävistä liittyvät koulutukseen, varhaiskasvatukseen  ja sivistykseen.  Paikallispäättäjistä riippuu, onko kunnassa lukiota, missä  sijaitsevat  päiväkodit, millaisia ovat ryhmäkoot ja kuka niitä palveluja tuottaa.

Viime viikon Akaan Seudussa oli yhteenvetoja vaalikoneen vastauksista. Vasemmiston kohdalla todettiin painopistealueiden  olleen  koulut ja varhaiskasvatus sekä nuorisotyö ja poikkeuksellisen korkealla kulttuuripalvelut.

Vaalikoneiden kysymystenasettelu luo tilanteen, jossa vastaajan on priorisoitava vastauksensa. Se ei tarkoita sitä että muut kysyttävät  asiat olisivat vähäarvoisia asioita.

Koulutukseen ja  varhaiskasvatukseen  panostaminen on tulevaisuuteen panostamista. Riittävät, tasa-arvoiset ja turvalliset olosuhteet ovat perusedellytyksiä lastemme ja henkilökuntamme  hyvinvoinnin takaamiseksi.

Paikallispäättäjistä on kiinni, millaisessa kunnossa ovat tie- ja katuverkko ja miten julkinen liikenne järjestetään. Julkinen liikenne on erityisen tärkeää  tilanteessa, jossa  palveluja keskitetään.

Ympäristönsuojelu, vesihuolto ja jätehuolto sekä kirjastopalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut päätetään kunnanvaltuustossa, jotka ovat tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia.

Kulttuuri on kunnan eri kulttuuritoimijoiden ja järjestöjen kautta meilläkin elinvoimaista. Kulttuurisihteerin tehtävä koordinoijana eri toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Siksi  toimi on täytettävä osaavalla ja aktiivisella työntekijällä.  Kunta, jossa  kirjasto- ja kulttuuritoiminta on  toimivaa ja elävää, on  henkisesti rikas kunta.

Elinkeinopolitiikka on kunnan keskeisiä tehtäviä. Kunnan on luotava  edellytykset  yritysten  houkuttelemiseksi paikkakunnalle, mikä tarkoittaa toimivaa ja joustavaa kaavoitus- ja tonttipolitiikkaa.   Hallien rakentaminen ei ole kunnan tehtäviä, niistä on huonoja esimerkkejä aiemmilta vuosilta. Tyhjät seisovat hallit ovat iso kuluerä  kunnalle  eli veronmaksajille.

Hallitus yrittää yksityistää tällä hetkellä kaiken, nyt jo toimivan neuvolatoimintammekin.  Näyttää olevan myös Akaan kokoomuksella  kova kiire saada kaikki mahdollinen yksityistettyä. Yksityiset yritykset ovat paikallaan  useiden  palvelujen tuottajana  julkisten tukena.  Se edellyttää, että  ostopalveluilla tuetaan oman kunnan yrittäjiä ja työllisyyttä  eikä monikansallisia pörssiyhtiöitä.  Mäntymäki on tällä hetkellä tapetilla. Viialassa sijaitseva vanhainkoti on säilytettävä kaupungin omana toimintana eikä  pörssiyhtiön rahasampona.

Eräässä vaalipaneelissa hallituksen edustaja sanoi kuntien voivan hallituksen toimien myötä hyvin.  Kukaan ei ole kertonut, miten kuntalaiset voivat. Kaikkien säästötoimenpiteiden jälkeen monet kuntalaiset ovat karvaasti huomanneet vaikutukset elämänlaadussaan ja -tasossaan.    Kuntatasolla ratkotaan ja päätetään asioista, jotka koskettavat asukkaiden arkea. Siksi vaikuta, mihin suuntaan kuntaa kehitetään.

Jorma Kivi

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?