Valkeakosken kirkko halutaan purkaa

Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kokouksessaan 22. helmikuuta kiinteistö- ja hautaustoimentyöryhmän esityksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle Valkeakosken kirkon purkamista ja tontin asettamista myyntiin. Kirkkoneuvosto päätti lisäksi pyytää Valkeakosken kaupungin rakennusvalvonnalta, asian valmisteluna, lausunnon kirkon purkamisesta. PurkuAsia käsitellään kirkkovaltuuston kokouksessa, joka pidetään torstaina 15. maaliskuta kello 18.00 Valkeakosken kirkon luentosalissa.

Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä oli teettänyt viimeisimmäksi hankesuunnitelman Valkeakosken kirkosta. Sen mukaan kirkon peruskorjaus ilman rakenteellisia muutos- tai parannustöitä tulee maksamaan 4,9 miljoonaa euroa.

Seurakunnan toiminnan kannalta näin suuren korjaushankkeen toteuttaminen on ylivoimaista. Sääksmäen seurakunnalla on neljä kirkkoa. Sääksmäen keskiaikainen kirkko on historiallinen monumentti itsessään. Valkeakosken keskustassa sijaitseva Kappelikirkko palvelee erinomaisella tavalla paitsi hautausten toimituspaikkana, myös jumalanpalvelus- ja konserttitilana. Metsäkansan kirkko on vähäisessä käytössä, mutta se tarjoaa erinomaiset kokoontumistilat pienelle väkimäärille.

Arkkitehti Veikko Larkaksen suunnittelema Valkeakosken kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1969. Se on rakennettu ennen energiakriisiä 60-luvun filosofialla lämpöeristeiden ja varustelutasonsa suhteen.  Kirkkoa on lähivuosina tutkittu tarkasti. Siihen on toteutettu mikrobivauriot korjaava kirkon perustusten kunnostus- ja kuivaustyöt. Siksi kirkkoa on voitu käyttää näihin päiviin asti.

Kirkko vanhentunut käsiin

Kirkon tekniikka ja eräät rakenteelliset asiat on todettu tutkimuksissa siinä määrin ongelmallisiksi, että kirkko on suurten toimenpiteiden edessä. Rakennusta vaivaavat mm. katkenneet kannatinpalkit urkuparven kohdalla sekä irtoamisvaarassa olevat mosaikkilaatat kirkon ulkopäädyissä. Korjaaminen olisi teknisesti mahdollista, mutta eri asia on se, onko korjaaminen käytettävissä olevilla resursseilla ja tulevaisuuden vision huomioon ottaen järkevää. Jäsenmäärä vähenee, verotulot vähenevät, mutta tarve seurakunnan toiminnalle on huutava.

Hinta sille, että kirkko voisi jatkaa elinkaartaan varustelutasoltaan nykyisen kaltaisena, eli se säilyisi tilaratkaisultaan entisellään, on työryhmän mukaan 4,9 miljoonaa euroa. Mikäli kirkko korjattaisiin siten, että siihen liitettäisiin toimisto- ja monitoimitiloja, hinta olisi huomattavasti korkeampi. Tällaista selvitystä ei ole teetetty, koska jo pelkät korjauskustannukset osoittautuivat kohtuuttoman korkeaksi.

Kirkkoon liittyy suuria tunnearvoja. Monumentaalinen rakennus on maamerkki ja se on ollut paikkakunnan ylpeyden aihe. Alttarimaalauksen Jeesuksen siunaavien käsien alle on kokoonnuttu vuosikymmenet elämän taitekohdissa. Kirkko on monille rakas ja pyhä paikka. Kuitenkin vain harvoin Valkeakosken kirkkoon saadaan koolle niin paljon väkeä, että kirkko täyttyy. Monissa tilaisuuksissa muutaman kymmenen hengen joukko näyttää pikemminkin hukkuvan suureen tilaan löytämättä yhteyttä toisiinsa.

On huomattu, että seurakunnan toiminnan kannalta Valkeakosken kirkolla ei juuri ole ollut merkitystä.  Kirkko on ollut pelkästään kesäkäytössä jo viimeiset viisi vuotta. Kirkollisia toimituksia, kasteita ja vihkimisiä, sinne ei toivota, eikä sitä voi käyttää siunaustilaisuuksissa. Suuren kirkon käyttökustannukset ovat siis seurakunnalle varsin raskaat suhteessa sen käyttötarpeeseen.

Seurakunta on hyväksynyt uuden strategian, Tienviitat 2022. Sen mukaan hautausmaiden yhteydessä olevista kirkkokiinteistöistä pidetään huolta, Pappilanniemeä kehitetään ja tarvittavat toimitilat vuokrataan tai rakennetaan tarpeen mukaan.

Perusteltu johtopäätös on se, että kirkosta on luovuttava. Neljä kirkon ylläpitäminen on liikaa seurakunnalle niiden skenaarioiden valossa, jotka nyt ovat tiedossamme. Kappelikirkko riittää keskustan kirkoksi, maaseudulla kirkkoja on kaksi: Metsäkansan ja Sääksmäen kirkot.

Purkamiseen tarvitaan monta lupaa

Kirkon purkaminen on asia, joka vaatii alistamista. Kirkkohallitus antaa luvan kirkkokiinteistöstä luopumiselle. Kirkkohallituksessa nähdään realistisesti, että niukkenevien talousnäkymien edessä seurakuntien on radikaalisti vähennettävä kiinteistömassaansa. Tämä tulee koskemaan myös kirkkokiinteistöjä. Yli 50 vuotta vanhat kirkot suojellaan jokseenkin todennäköisesti Museoviraston päätöksellä. Tämä aika ei Valkeakosken kirkon osalta ole vielä täyttynyt. Kirkon purkaminen vaatii myös paikallisen maankäyttäjän luvan.

Valkeakosken kirkon tulevaisuutta koskevassa työskentelyssä on aiemmassa vaiheessa tutkittu myös mahdollisuuksia siihen, että sen käyttöä laajennettaisiin ja saataisiin mukaan muita yhteistyötahoja.

HEI, LÖYSIT TIMANTIN!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.

Uusi käyttäjä, luo itsellesi tunnukset, niin pääset aloittamaan ilmaisen kokeilujakson.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>