Matalan riskin rakentamisen ja ylläpidon ohjeistus käyttöön Akaassa

Laajemmin Suomessa ja Akaassa on törmätty laajoihin ja ongelmallisiin sisäilmaongelmiin julkisissa rakennuksissa. Sisäilmaongelmat ovat erittäin vaarallisia lapsille ja aikuisille, ja korjaaminen maksaa paljon.

Tänä vuonna Akaassa korjataan julkisia rakennuksia kaupunkimme verorahoilla useilla miljoonilla euroilla, joista Keskustan koulu 3,6 miljoonaa euroa. Korjaukset ovat suuri osuus noin 110 miljoonan euron budjetistamme.

Rakennusprojekti rakennusvaiheessa on usean tahon yhteistyötä, ja sen aikana on oltava tarkkana, jotta terveydelle ja rakennukselle haitallisia virheitä ei enää synny. Virheistä johtuvat useiden henkilöiden altistuminen terveysriskeille ja useiden miljoonien eurojen vuosittaiset kustannukset veronmaksajille. Siksi on luotava ohjeet matalan riskin rakentamiselle ja ylläpidolle.

Rakennuksen ylläpitokausi alkaa sen jälkeen, kun rakennus on otettu käyttöön. Ylläpito on vähintään yhtä tärkeä vaihe kuin rakentaminen. Rakennuksen elinkaarella ylläpitovaihe kestää kymmeniä vuosia, jopa satoja, kun ylläpito hoidetaan oikein. Ohjeistuksella vähennetään ylläpitovirheiden riskiä.

Kaupungin rakennukset, kuten päiväkodit, koulut, terveyskeskukset, vanhustentalot ja asumispalveluyksiköt tulee suunnitella jo lähtökohtaisesti siten, että niissä käytetään sellaisia rakennusratkaisuja ja luonnonmateriaaleja, joilla ehkäistään yksinkertaisesti rakennus- ja huoltovirheiden aiheuttamat riskit ja ongelmat mahdollisimman hyvin.

Yksinkertaisia ratkaisuja ovat muun muassa riittävän pitkät räystäät, harjakatto, tippapellit sekä riittävän korkea sokkeli. Terveellisten luonnonmateriaalien käyttöä esimerkiksi kuluvissa rakenteissa, kuten lattioissa tulee lisätä.

Matalan riskin ohjeistuksella vältymme ennen kaikkea vakavilta terveysongelmilta ja kuntataloudelle kalliilta virheiltä niin rakennus- kuin ylläpitovaiheessakin. Yksinkertaiset ratkaisut ovat myös helpompia huoltaa ja ylläpitää.

Tämä on varma, helppo ja edullinen tapa taata tulevaisuudessa terveelliset rakennukset. Kuvattu tapa toteuttaa osaltaan Akaan strategiaa viihtyisän asumisen kaupunkina. Matalan riskin rakentamisen ja ylläpidon ohjeistus on otettava käyttöön Akaassa verovaroin rakennettavissa ja ylläpidettävissä julkisissa ja yhteiskunnallisissa rakennuksissa.

Jaakko Leinonen

valtuutettu