21

Mielipide: Oppilaat uupuvat koulussa eivätkä saa tukea

Vanhemmat ovat edelleen huolissaan Akaan kaupungin säästöjen vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin, heidän koulutukseensa ja tulevaisuuden näkymiinsä. Jo nyt on nähtävillä kuinka suuret luokkakoot vaikuttavat lastemme kasvuun ja kehitykseen, oppimiseen sekä oppimistuloksiin negatiivisesti.

Suuressa ryhmässä työrauhaongelmat ovat väistämättömiä. Vaikka luokassa kukaan ei tahallaan häiritsisi oppituntia, opiskelun taustahäly nousee häiritseväksi. Useat lapset tarvitsevat hyvää työrauhaa pystyäkseen opiskelemaan tehokkaasti ja keskittyneesti.

Lisäksi isossa ryhmässä on useampia tukea tarvitseva lapsi. Noin 30 oppilaan ryhmissä opettajan aikaa ei henkilökohtaiseen ohjaukseen riitä kaikille. Jos lapsi/nuori ei saa riittävästi tukea, hän ei pysty ponnistelemaan opiskelunsa äärellä.

Turhautunut lapsi/nuori muuttuu usein levottomaksi ja häiritsee muiden opiskelua. Tilannetta pahentaa se, ettei koululla ole riittävästi kouluohjaajia tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden apuna.

Levottomuus ryhmissä näkyy paitsi lastemme oppimistulosten heikentymisenä myös hyvinvoinnin vähenemisenä. Useat vanhemmat kertovat lastensa olevan iltapäivisin kuormittuneita hälystä oppitunneilla. Lapset ovat koulupäivien jälkeen itkuisia, valittavat päänsärystä tai ovat silminnähden väsyneitä.

Monet lapset, jotka ovat aiemmin pärjänneet koulussa hyvinkin, kertovat, että opetuksessa ei päästä etenemään työrauhaongelmien vuoksi, tai oppilaat eivät kuule opetusta.

Useat perheet pohtivat yksityisopetuksen tarvetta lastensa opiskelun tueksi.

Olemme erittäin huolissamme lasten kouluhyvinvoinnista. Isossa ryhmässä opettajan on vaikea saada solmittua henkilökohtainen suhde kaikkiin oppilaisiin ja havainnoida ryhmädynamiikkaa ja kiusaamista. Oppiminen ja kouluhyvinvointi vaativat turvallisen luokkailmapiirin. Luokkien uudelleen muodostaminen ja suuri koko ovat vaikuttaneet negatiivisesti ilmapiiriin luokissa. On kiistaton tosi, että koulukiusaaminen on vakava uhka lasten/nuorten kasvulle ja kehitykselle. Erityisesti teinivuosina nuoret ovat hauraita. Aineenopettaja järjestelmässä aikuisen on aina vaikea huomata kiusaamista, mutta yli 25 oppilaan ryhmissä opettajat ovat mahdottoman tehtävän edessä. Nuoren osastohoito Taysin psykiatrisella osastolla maksaa 1000 euroa/vuorokausi ja päiväosastolla 800 euroa/vuorokausi. Inhimillisillä luokkakoilla ja aikuisten läsnäololla koulussa on suuri vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Turvallinen koulupäivä, jossa aikuisilla on aikaa lapselle/nuorelle, on tärkeää ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä hyvä investointi lasten ja nuorten kasvun tueksi.

Akaa on menestyksekkäästi ollut pitkäjänteisesti rakentamassa inklusiivista koulua. Inkluusio tarkoittaa sitä, että kaikilla erityisen tuen lapsilla on oikeus opiskella lähikoulussa ja pääsääntöisesti tavallisessa koululuokassa. Inklusiivinen koulu on tärkeä ja hieno tavoite. Se vaatii kuitenkin pitkäjänteistä taloudellista panostusta erityisen tuen lapsiin. Heillä pitää olla oikeus opiskella riittävän pienissä ryhmissä ja (OPH:n säädös 20 oppilasta/ryhmä, jossa on erityisen tuen lapsia, joiden oppivelvollisuus on pidennetty) ja saada riittävästi opettajan tai ohjaajan tukea. Akaassa on rajujen säästöjen takia (suuret luokkakoot, riittämätön ohjaaja- ja erityisopetusresurssi) jätetty erityisen tuen oppilaat tuuliajolle isoihin ryhmiin ilman riittävää tukea. Tämä on suuri inhimillinen tragedia lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Vanhempina näemme, että Akaassa ollaan näiden epäinhimillisten koulusäästöjen takia ajautumassa kriisiin, jossa lapsemme eivät saavuta riittäviä opillisia tavoitteita eivätkä avaimia turvalliseen hyvään kasvuun kouluympäristössä. Emmekä usko, että nämä leikkaukset tuovat todellisia säästöjä Akaan kaupungille.

Akaan koulujen vanhempainyhdistykset

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?