Selvitystä esitellään yleisölle Akaassa torstaina 14.3.

Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehdot odottavat palautetta

Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehtojen selvitys on valmistunut. Osana Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -prosessia laaditussa selvityksessä muodostettiin kolme erilaista strategista vaihtoehtoa Akaan, Lempäälän, Urjalan ja Valkeakosken alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksestä pitkällä aikavälillä.

Työssä laaditut kolme rakennevaihtoehtoa ovat periaatteellisia malleja alueen liikenteen, palvelujen, väestön ja työpaikkojen muodostamasta kokonaisuudesta. Selvityksen toivotaan synnyttävän keskustelua Etelä-Pirkanmaan yhteisestä näkemyksestä alueen kehittämiseksi.

Vaihtoehdot laadittiin vuodelle 2040. Kaikille yhteisinä ominaisuuksina käytettiin alueen väestön kasvua noin 20 000 uudella asukkaalla ja työpaikkojen määrän lisäystä 3 000–4 900 uudella työpaikalla. Vaihtoehtojen väliset erot koskevat keskusverkkoa, aluerakenneperiaatetta, alueen vetovoimatekijöiden hyödyntämistä, eri liikennemuotojen roolia, asumismuotojen tarjontaa, työpaikka-alueita ja kehitettäviä laatutekijöitä. Vaihtoehtoja arvioitaessa tarkasteltiin, miten ne toteuttavat maakuntakaavoitukselle annettuja tavoitteita.

Etelä-Pirkanmaa kehittyy Tampereen imussa

Vaihtoehdossa ”Tampereelle” asuin- ja työpaikka-alueiden kasvu suuntautuu erityisesti Tampereen kaupunkiseutua kohti. Keskusverkossa kehitetään raideliikenteeseen tukeutuvia keskuksia ja taajamia Lempäälässä, Viialassa ja Toijalassa sekä linja-autoliikenteeseen tukeutuen Valkeakoskea. Keskusverkko on suppein, sillä asiointiliikenne suuntautuu muita vaihtoehtoja voimakkaammin Tampereelle. Vaihtoehdossa Etelä-Pirkanmaa kehittyy Tampereen imussa.

Hämeenlinna ja Helsinki kehityksen tukena

Vaihtoehto ”HHT” hyödyntää Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-kehityskäytävän tarjoamia mahdollisuuksia asemanseuduilla ja liikenteen solmukohdissa. Pikkukaupunkimaisilla asemanseuduilla tarjotaan houkuttelevaa asumista pendelöijille. Työpaikka-alueina kehitetään keskuksia, asemanseutuja ja liikennekäytävien varsia. Tampereen seudun lisäksi alueen kehittymistä tukevat Hämeenlinnan ja Helsingin seudut.

Paikalliset elinkeinot kehityksen perustana

Vaihtoehdossa ”Etelä” kehitetään alueen nykyisiä keskuksia ja kyliä niiden omiin vahvuuksiin perustuen. Palvelut tuotetaan alueella omavaraisesti, ja alueen sisäiset liikenneyhteydet parantuvat. Kehitys perustuu paikallisiin elinkeinoihin.

Työ laadittiin alueen kuntien, Pirkanmaan liiton ja konsultin yhteistyönä, ja sitä ovat ohjanneet kuntajohtajat ja viranomaiset.

Valmistunutta selvitystä esitellään kahdessa yleisötilaisuudessa: Keskiviikkona 13.3. kello 18–20 Valkeakosken kaupungintalon valtuustosalissa (Sääksmäentie 2, 3. krs) ja torstaina 14.3. kello 18–20 Akaan kaupungintalon valtuustosalissa (Myllytie 3).

Selvityksestä voi antaa palautetta maakuntakaavan jatkotyötä varten 6.3.–27.3. Pirkanmaan liitolle. Selvitys on nähtävillä Internetissä osoitteessa http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/etelapirkanmaa, yleisötilaisuuksissa ja Akaan, Lempäälän, Urjalan ja Valkeakosken kunnanvirastoissa sekä Pirkanmaan liiton toimistossa (Nalkalankatu 12, 33200 Tampere).

Palautetta voi antaa Internet-sivuilla olevan palautelomakkeen tai karttapalvelun kautta, sähköpostitse pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi tai postitse osoitteella Pirkanmaan liitto, PL 76, 33201 Tampere.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?