Pirkanmaan Liitto

Maakuntahallitus hyödyntää pirkanmaalaisten nuorten asiantuntemusta

Tilaajille
- Uskon nuoriin! Heillä on paljon annettavaa myös maakunnalliseen päätöksentekoon. Odotan innolla nuorten näkemyksiä muun muassa ilmastoasioihin, maakunnan tulevaisuuden linjauksiin, opiskeluolojen kehittämiseen sekä liikennejärjestelyihin, kehityspäällikkö Marko Koskinen luettelee. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Nuoret pääsevät aidosti ääneen Pirkanmaan maakunnan asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kehityspäällikkö Marko Koskinen sanoo maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston, Pirkanmaan koulutusryhmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen (sote) tarjoavan pirkanmaalaisnuorille otolliset foorumit mielipiteidensä ja asiantuntemuksensa esille tuomiseen. Hänen mukaansa jo lähitulevaisuudessa nuoria kuullaan liikennejärjestelmätyössä sekä maakunnallisten ohjelmien valmistelussa.

Maakuntajohtaja Esa Halme: ”Maakunta- ja sote-uudistuksesta on vain vakavasti otettavia arvailuja”

Tilaajille
Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus on pitänyt visusti huolen siitä, ettei maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelulle ja etenemiselle ole annettu tarkkoja askelmerkkejä eikä aikataulua. Maakuntajohtaja Esa Halmeen mukaan on päivänselvää, että uudistukset tulevat. Pirkanmaa on täydessä valmiudessa. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Itsehallinnolliset monialaiset maakunnat ovat vielä hämärän peitossa. Pirkanmaan liiton maakuntajohtaja Esa Halme sanoo, ettei pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eikä maakuntien toiminnan aloittamisesta ole selvää kuvaa, vain vakavasti otettavia arvailuja. Asukasmäärältään maamme toiseksi suurimman maakunnan liittoa luotsaava Halme muistuttaa, etteivät kaupungistuminen tai väestön keskittyminen voi yllättää ketään. Hän kaipaisi vihdoinkin yhteiskunnallista…

Olisiko, kenties, alun loppu

Tilaajille

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd) linjauksia suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi. Neuvotteluja tullaan käymään raideinvestoinneista hyötyvien kuntien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa. Hankeyhtiöt hoitavat hankkeiden suunnittelun ja rahoitukset rakentamisvalmiuteen asti. Valtio omistaisi hankeyhtiöistä 51 prosenttia ja muut osakkaat noin 49 prosenttia….

Maakunta vuokraa kuntien sote-kiinteistöt kolmeksi vuodeksi

Meneillään on itsenäisen Suomen suurin hallinnon uudistus. Suomi saa maakunnat, ja kuntien sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät maakuntien hoidettavaksi. Kun yli 60 prosenttia kuntien budjettivallasta siirtyy muille, mitä jää jäljelle? Elinvoimakunnat. Uusi maailma aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2019. Vaikka uudistuksen lakejakin vielä valmistellaan, uudistusta rakennetaan silti jo maakunnissa täyttä häkää sen tiedon varassa, joka nyt on…

Akaan mielestä matkailun kehittäminen ei kuulu Pirkanmaan liitolle

Akaan kaupunki ei innostu ajatuksesta, että Pirkanmaan liitto lähtisi kehittämään maakunnan matkailua. Akaa ei myöskään halua osallistua Pirkanmaan liiton kautta matkailun kehittämistoiminnan rahoitukseen. Sen sijaan Pirkanmaan liiton tulisi Akaan mielestä keskittyä perustehtäviinsä. Kaupunki katsoo, että matkailu toimialana ja sen kehittäminen ovat luonteeltaan sellaisia, että paras hyöty saadaan yksittäisten kuntien tai kuntaryhmien, elinkeinoyhtiöiden ja matkailuyritysten yhteistyöllä….

Akaa saa A1-luokan merkinnän maakuntakaavaan

  Pirkanmaalla on selvitetty osana uuden maakuntakaavan valmistelua myös joukkoliikenteen vaihtopaikkoja ja liityntäpysäköintiä. Työn tavoitteena on parantaa matkaketjujen sujuvuutta ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä maakunnassa. Maakunnan tasolla vaihtopaikkoina voidaan nähdä matkakeskukset, asemat ja seisakkeet, muut keskeiset terminaalit ja pysäkit. Akaassa näitä A1-luokan paikkoja on suunnitelmissa yksi, Toijalan asema. Yhteensä ylimmän luokan kohteita on Pirkanmaalla parikymmentä. Vain…

Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehdot odottavat palautetta

Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehtojen selvitys on valmistunut. Osana Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -prosessia laaditussa selvityksessä muodostettiin kolme erilaista strategista vaihtoehtoa Akaan, Lempäälän, Urjalan ja Valkeakosken alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksestä pitkällä aikavälillä. Työssä laaditut kolme rakennevaihtoehtoa ovat periaatteellisia malleja alueen liikenteen, palvelujen, väestön ja työpaikkojen muodostamasta kokonaisuudesta. Selvityksen toivotaan synnyttävän keskustelua Etelä-Pirkanmaan yhteisestä näkemyksestä alueen kehittämiseksi. Vaihtoehdot laadittiin…