Mutkan kautta suoraan – On akaalaisten käsissä, mitä Nahkialan koululle teemme

Pirkanmaan maakuntamuseon alustava lausunto Nahkialan koulun ja Toijalan terveysaseman säilyttämisestä otettiin kouluverkkotyöryhmässä vastaan yllätyksellä. Joku ulkopuolinen, jonka sanan painavuudesta ei ollut vielä edes tarkkaa tietoa, alkoi puuttua koko kaupungin kannalta tärkeää asiaan. Asiaan, joka alkoi jo osoittaa selkenemisen merkkejä.

Eri etenemisvaihtoehdot uuden koulun rakentamiseksi olivat kiertäneet lautakunnissa ja päätöksenteon piti edetä.

Sittemmin tilanteeseen on saatu lisävalaistusta. Kouluverkkotyöryhmä kokoontui 17.6. miettimään omia vaihtoehtojaan ja pohtimaan, miten tästä eteenpäin.

Osa vastauksesta voi löytyä jo tämän viikon painetun Akaan Seudun sivulta neljä, jossa maakuntamuseon edustaja toteaa muun muassa, että museon antamasta lausunnosta käy ilmi, että Nahkialan koulun osalta lausunto antaa hyvin vapaat kädet rakennuksen muunteluun. Vapaat kädet sallitaan varsinkin rakennuksen sisätilojen suhteen.

Tarkoittaako tämä, että maakuntamuseolle voisi riittää, että koulun ulkomuoto säilyy entisellään?

Jos riittää, hätä ei ehkä ole tämän näköinen. Voisiko olla mahdollista käytännössä rakentaa uusi koulu vanhan julkisivun sisään? Voisivatko molemmat osapuolet saada haluamansa, jos ulkopinnan säästäminen riittää?

Toki nykyaikaisen koulun rakentaminen vaatisi varmasti myös Nahkialan nykyisen rakennuksen laajentamista, mikä ei myöskään olisi maakuntamuseon näkökulmasta mikään ongelma, vaan lausunnon tekstin perusteella kenties jopa toivottavaa. Lausunnossa todetaan että ”Pirkanmaan maakuntamuseo ei näe estettä sille, että rakennuksen sisätiloja muokataan tarpeiden mukaan tai rakennusta laajennetaan uudella lisärakennuksella. Myös tontin lisärakentaminen toisi uuden, ajastamme kertovan rakennuskerrostuman vanhaan koulutonttiin ja tontin alkuperäinen käyttö turvattaisiin.”

Ongelmaksi jäisi yhä korjausrakentamisen taso. Akaassa usko laadukkaan korjausrakentamisen mahdollisuuteen koulurakennuksissa ei ymmärrettävästi ole kovin korkealla aiempien kokemusten vuoksi, mutta kuten maakuntamuseon asiantuntija tämän viikon painetun Akaan Seudun sivulla neljä toteaa, eihän se voi olla lähtökohta, että korjaus aina epäonnistuu. Olisiko tämä asia, johon voidaan vaikuttaa paremmalla suunnittelulla ja rakennusaikaisella valvonnalla?

Ehkä koko asian pohtiminen on turhaa. Mihinkään lopulliseen päätepisteeseen ei Akaan kaupungin ja maakuntamuseon välisissä keskusteluissa ole saavuttu, prosessi on tälläkin hetkellä käynnissä eikä museo missään nimessä päätä, mikä on Akaan kouluverkon tulevaisuus, kuten museon edustajat itsekin myöntävät.

On akaalaisten käsissä ja samalla vastuulla, millainen kouluverkkomme tulevaisuus on, miten hyviä ja toimivia ratkaisuita onnistumme keksimään ja toteuttamaan sekä miten hyviä, toimivia ja turvallisia koulurakennuksia niiden perusteella luodaan. Olemme tulleet sillä tiellä mutkaan, jonka selvitettyämme matka jatkuu taas suoraan.