Valittamisen ihanuutta

Maankäyttö- ja rakennuslaki vuodelta 1999 lisäsi huomattavasti kaavoittajan selvitysvelvoitteita ja kansalaisten oikeuksia kaavoitustilanteissa. Tavoitteena lienee ollut estää takavuosien lähes hulvaton meno, jossa esimerkiksi kaupunkien ja kuntien keskustoja kaavoitettiin mielivaltaisesti kaupallisin ehdoin kulttuuriarvoista välittämättä. Puhuttiin jopa turun taudista, jossa rakennusliikkeet sanelivat mieleisensä kaavan.

Valittaa pitää, jos valittamisen katsoo aiheelliseksi. Valituksen mahdollisuus lisää myös kaavoittajan ja päättäjän huolellisuutta. Valituksella vain on aina kaksi puolta, valittajan oikeudentunto ja yleinen etu. Akaan Yritys-Konhossa ollaan oltu jo pitkään tilanteessa, jossa iso yleinen etu saa odottaa ja yksityinen etu kulkee valitusportaasta toiseen. Yleinen etu olisi saada Yritys-Konhon teollisuusalueen kaava voimaan.

Yritys-Konho on Akaalle hyvin merkittävä mahdollisuus. Aluetta on ideoitu, suunniteltu ja kaavoitettu – ehkä vähän rakennettukin – ”kuin Iisakin kirkkoa”. Lainvoimaisen kaavan odottaminen tuntuu monesta liian pitkältä. Voi olla, että kaavoittaja ei ole ollut kaikissa käänteissään tahdikas, mutta yleistä etua – kaupungin kasvun filosofiaa – on kyllä ihan vilpittömästi ajateltu. Halutaanko Yritys-Konhosta ihan oikeasti epäonnistunut yritys? Syntyykö pistoraiteen rakentamisesta tai Yritys-Konhon maaperästä niin suuri todellinen yhteiskunnallisen kysymys, että sen ylitse ei päästä.

Koko 2000-luku on paikassa jos toisessa hoettu Akaan sijainnin merkittävyyttä. Näyttää kuitenkin siltä, että ideoille naureskelijoita ja epäileviä tuomaita on aina enemmän kuin uuden etsijöitä. Näin toimien pää kyllä tulee vetävän käteen ennen pitkää, ellei ole jo tullutkin. Halutaanko Akaasta ihan oikeasti nukkumalähiö?  Valitukset Yritys-Konhosta ja Satamasta ovat vahvoja viestejä tällaisesta toiveesta. Innostujat ovat kohta vähissä, muualla kun pääsee vähemmällä.

Akaalaisen teollisuuden lippulaiva Elematic on keskittämässä toimintaansa Akaan Toijalaan. Akaan kaupunki ja yritys ovat neuvotelleet merkittävän sopimuskokonaisuuden, jolle valtuusto antaa siunauksensa ensi viikolla. Juuri tällaista on kehittämispolitiikka parhaimmillaan.

Menestyvä yritystoiminta on joskus huimapäistäkin riskienottoa. Tällaisia menestystarinoita on Akaassa paljon. Vaatimattomasta alusta on noustu merkittäväksi yritykseksi ja työllistäjäksi. Juuri tässä ajassa, kun vähän joka asiassa on vaikeaa, tarvitaan näitä huimapäitä. He vetävät kehitystä perässään, piirtävät jälkensä historiaan. Riskien ottamista on myös modernin yhteiskunnan suosittava. Julkinen valta ei voi pyörittää itse bisnestä, mutta se voi luoda bisnekselle onnistumisen edellytykset. Yritys-Konho on tällainen edellytys, joka mahdollistaa monta muuta asiaa. Julkisen vallan pitää myös välttää järjestelmiä, joissa se asettuu tahtomattaankin yhteisen hyvän tielle. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset hankintarenkaat, joita perustamalla karkotetaan paikalliset yrittäjät pois kunnan asiakkuuksista. Ehkä valittamisoikeuttakin pitäisi joissakin tapauksissa rajoittaa.