Täysin hallitsematonta!

A-Insinöörien Viialan Keskustan koulusta tekemä sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus on valmistunut. Loppuraportti on tylyä luettavaa, eikä jätä arvailuille sijaa. Keskustan koulu on pahasti vaurioitunut.

”Tehtyjen havaintojen ja tutkimusten perusteella voidaan todeta, että rakennuksessa esiintyy mikrobivaurioita eri rakenneosissa. Merkittävimmät mikrobivauriot ovat väli- ja yläpohjakotelorakenteiden sisällä. Kosteusvaurioita on aiheutunut kosteusteknisesti toimimattomista rakenteista, puutteellisista ulkopuolisesta sadevesienhallinnasta sekä alapohjien osalta toimimattomista ja ikääntyneistä vedeneristyksistä johtuen. Rakenteet alapohjarakenteita lukuun ottamatta olivat pääosin kuivia.

Merkittävimpänä sisäilman laatua heikentävänä tekijänä todetaan olevan täysin hallitsemattomat ilman kulkeutumisreitit aiempien korjauksien yhteydessä rikotuista kotelorakenteista ja puutteellisesti toteutetuista läpivienneistä.

Toimimaton kattosadevesien poisto on aiheuttanut ulkoseinärakenteisiin paikallisia vaurioita erityisesti liikuntahallin osalta.”

Loppuraportissa suositellaan laajamittaista rakenteiden peruskorjausta. Tässä tilanteessa on oltava nyt rohkeutta katsoa kauas ja miettiä, saadaanko miljoonien peruskorjauksella sittenkään vanhasta ja monilta kohdin epäkäytännöllisestä rakennuksesta puhdas ja toimiva koulu. Ja riittääkö pelkkä kosteusvaurioiden korjaus?

Entä jos sittenkin rakennettaisiin kokonaan uusi koulu? Tässä taloudellisessa tilanteessa ajatus voi tuntua mahdottomalle, mutta vaihtoehto kannattaa laskea peruskorjauksen vireen päättäjien mietittäväksi. Millainen on tulevaisuuden koulu, sitä päästään nyt myös haluttaessa tässä miettimään.

Sen jo tiedämme, että onnistuneesti sinänsä peruskorjatut vanhat koulurakennukset viestittävät jyhkeydellään toisenlaisesta kulttuurista, kuin mitä nykyisin kouluissa eletään. Tämän ajan koulu on hyvin moni-ilmeinen kulttuurifoorumi. Liikuntasalin ja aulojen pitää olla myös toimivia kulttuuritiloja, jossa tarvittaessa vaikkapa kuvataide ja musiikki kohtaavat koululaiset.

Vaikka euro on ankara konsultti, lapset ansaitsevat yhteisössämme vain parasta. Viialan Keskustan koulun oppilaat työskentelevät vielä väistötiloissa, ensi syksynä osa koululaista pääsee muuttamaan parakkeihin. Kosteusvauriot pääsivät aiheuttamaan myös sairastumisia. Kärsitty on jo hyvin pitkään, joten nyt on lupa odottaa pysyviä ja kestäviä ratkaisuja.

Tässä yhteydessä on voitava käydä keskustelua siitä, mikä on julkisen rakentamisen taso niin Akaassa kuin kaikkialla Suomessa. Viialan Keskustan koulun ensimmäisestä peruskorjauksesta ei ole kovin pitkä aika. Kuka rakensi ja kuka valvoi rakentamista? Miten on mahdollista, että viimeisimmissäkin koulun korjauksissa epäonnistuttiin? Myös julkisten rakennuksien huoltamisessa on usein toivomisen varaa. Mitä olisi voitettu, jos tätäkin koulua olisi säännöllisesti kiertänyt talon kuin omat taskunsa tunteva talomies.