Nahkialan lapsilla on vähiten aikaa odottaa uutta koulua – Toivottavasti sen suunnittelu saa edetä ilman vatulointia, valmisteluun palauttamista, valittamista ja hidastamista

Nahkialan koulu on 1950-luvulta. Kuva: Tarja Antola

Olemme todella innostunein ja odottavin mielin seuranneet viranhaltijoiden, lautakuntien ja valtuutettujen työtä ajoittain varmasti raskaan Akaan kouluverkkosuunnitelman valmistelussa. Kylmäkoskella ja Viialassa pitkän tähtäimen päätökset on jo tehty, ja uudet koulurakennukset mahdollistavat koululaisten oppitaipaleet kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Virheistä siellä on opittu ja niistä huolimatta asiat ovat lopulta edenneet rivakasti.

Toijalalaisvanhempien ymmärrys talouden peruslaeista – tulojen ja menojen tasapainosta – on saanut meidät odottamaan vuoroamme, jotta sisäilmaongelmaisten tilojen ratkaisut on hoidettu ensin kuntoon oppilasturvallisuus huomioiden.

Olemme silti kuunnelleet ja lukeneet ajoittain huolestuttavia raportteja omien lapsiemme koulujen kunnosta. Olemme tyytyneet pieniin ja edullisiin pintaremontteihin ja hiljaa toivoneet, etteivät omat lapsemme sairastuisi huonosta sisäilmasta. Olemme muun muassa saaneet tietoomme, että työntekijät, jotka ovat kiertäneet useita Akaan kouluja, ovat aika ajoin tuoneet esiin, että Nahkialan koulun kalusteetkin ovat Akaan vanhimpia ja huonokuntoisempia. Nahkialan henkilökunnalle ne ovat silti kelvanneet, koska he ovat luottaneet, että tilanne tulee kohta muuttumaan ja heidän koulunsa opetus ja tunnelma eivät ole näistä asioista kiinni.

Nahkialan koulun olemassa olevat haitat ovat ilmeiset, kuten Boost Brothersin (Toijalan kouluverkkoselvityksen tausta-aineisto 24.11.2020) teettämä selvityskin kertoo: Nahkialan koulun kuntotilanne on tässä selvityksessä arvioitu välttäväksi, joka määritelmällisesti tarkoittaa, että seuraavan 1–5 vuoden aikana akuuttien teknisten vaurioiden riski on olemassa. Tästä syystä tulevissa hankkeissa on suositeltava pyrkiä nopeaan etenemiseen riskien välttämiseksi.

Tästä huolimatta ilmapiiri koulussa on pysynyt edelleen hyvänä ja lapsilla ei onneksi ole esiintynyt poikkeavaa oireilua koulussa tehtyjen oirekyselyiden perusteella.

Kuka tahansa voi kuitenkin ymmärtää, että 50-luvun sähkö- ja vesiputket eivät enää ole tätä päivää.

Viimeisin raportti on siis pysäyttävä ja omien lastemme ala-aste, Nahkiala, on tullut tiensä päähän. Korjaustarve tai lähinnä korjauskelvottomuus, on Toijalan alakouluista kaikkein akuutein. Päätöstä ei voi enää siirtää hetkeäkään ja jokainen euro, joka syydetään pinnallisiin korjauksiin, on hukkaan heitetty. Jos teemme päätöksen rakentamisesta nyt, saamme uuden koulun valmiiksi vuonna 2024, juuri ennen kuin laskelmien mukaan Nahkiala on totaalisesti tiensä päässä.

Esitys kahden alakoulun yhdistämisestä uudeksi Nappilan kouluksi on otettu Nahkialassa  asiaan tutustumisen jälkeen positiivisesti vastaan. Lasten määrän seuraillessa valtakunnallisen väestörakennemuutoksen trendejä, ei jatkossa ole kannattavaa rakentaa yhtä monta uutta koulua kuin aiemmin on ollut. Tähän toki myös Akaan kouluverkkotyöryhmä on ottanut kantaa jo vuonna 2018. Tuolloin konsultin ehdotus muuten oli, että Nahkialan ja Pappilan koulut lakkautettaisiin kymmenen vuoden päästä ja tilalle pitäisi perustaa uusi yhtenäiskoulu.

Vaikka pienempi koulu tuntuu monesta vanhemmasta mukavalta, usein lasten hyvinvoinnin kannalta keskeisten toimijoiden kuten koulupsykologin, kuraattorin ja sosiaalihuollon kannalta saatavuus on keskitetyissä kouluissa parempi. Suurempi yksikkö ei myöskään ole niin haavoittuvainen henkilökunnan äkillisten poissaolojen ynnä muun suhteen.

Uuden Nappilan kouluun liittyvän selvityksen mukaan kaksi käyttökelpoista tonttia olisivat vanhan terveyskeskuksen sekä Nahkialan koulun nykyinen tontti. Näissä molemmissa selvitysten mukaan sijainti on lähellä viime vuosien kaavoituksen painopistealueita, niillä sijaitsevat hyvät liikenneyhteydet ja ne sijaitsevat yhden pääväylien varressa. Niiden lähistöllä on myös paljon rakennettua asutusta.

Tällä hetkellä vallalla lautakuntien puolelta on koulun sijoittaminen vanhan terveyskeskuksen tontille.

On ymmärrettävää, että sijainti herättää asiaan kuuluvaa huolta Pappilan ja Junkkarin alueen vanhemmissa. Olemme ehdottoman samaa mieltä, että heille tulee esittää vielä paremmin valmisteltu suunnitelma uudesta kouluverkosta.

Junkkarin lapsia ei kuitenkaan käsittääksemme alun perinkään ole suunniteltu tulevaan Nappilan kouluun, vaan Arvo Ylpön koululle (AYK), jolloin suunnitelma ratojen etelä- ja pohjoispuolisesta koulusta toteutuisi. Pappilan vanhempien asiallinen huoli koulumatkan pitenemisestä on ymmärrettävää. Toki uusista alueista esimerkiksi Kurvolasta on myös matkaa AYK:lle. Se on pituudeltaan samaa luokkaa kuin Pappilasta esimerkiksi vanhan terveyskeskuksen tontille. Alakouluikäisten lasten koulumatkan turvaamiseksi on tulevaisuudessa mahdollista käyttää koulukyytejä ja liikenteen turvallisuuden parantamista.

Puhutaan sitten lopuksi vielä rahasta. Alakoulujen määrän vähentäminen säästää kustannuksia ja tuo koulujen toiminnan kannalta tärkeitä synergiaetuja. Akaan seudun strategia on veropohjan kasvattaminen ja lapsiperheiden houkutteleminen kaupunkiin.

Kaupungin elinvoimaisuus varmistetaan nykyisten asukkaiden ja yritysten hyvällä palvelulla, asukasmäärän lisäämisellä ja tasapainossa olevalla taloudella. Lapsiperheet ovat tutkitusti todennäköisempiä uuden omakotitalon rakentajia, ja tulevaisuuden kaavoitusten painopiste on Toijalassa kaavoituskatsauksen mukaan Hinkan ja Ketunpesien alueella.

Lapsiperheiden muuttopäätöksen vaikuttavat tutkitusti terveet koulut ja niiden riittävän optimaalinen sijainti. Jos haluamme houkutella uusia veronmaksajia, olisi meidän akaalaisten pakko kyetä tarkastelemaan koulupäätöstä myös veropohjan kasvatushyödyn näkökulmasta tulevaisuudessa. Ja ymmärtää, että yhteisin verovaroin eivät kaikki voi saada kaikkea, kuten pientä kyläkoulua omalle takapihalle, vaan jostain on myös pakko kyetä luopumaan yhteisen edun nimissä.

Tällä kirjoituksella osoitamme samalla huolemme turhasta vastakkainasettelusta, jota olemme ikäväksemme huomanneet viime aikojen erityisesti somessa vellovasta keskustelusta. Tässä olemme kuitenkin lopulta kaikki yhteisellä asialla, jossa tulee huomioida toki seinät, tilat ja matkat, mutta turvallisuus, terveys ja tulevaisuus ennen kaikkea.

Toivottavasti olemme todella oppineet jotain Viialan Keskustan koulun pieleen menneestä tekohengittämisestä ja niistä kalliista ja epäinhimillisistä väliaikaisratkaisuista, johon oppilaat pakotettiin.

Ja kyllä, voimme myös vatuloida, palauttaa valmisteluun, valittaa ja kaikin tavoin hidastaa uuden koulun suunnittelua. Voimme etsiskellä sopivia tontteja (mistä?) sen sijaan, että tyytyisimme jo tutkittuun ja arvioituun tietoon.  Me, Nahkialan lasten vanhempina kuitenkin esitämme nöyrän toiveen, että niin ei tällä kertaa tapahtuisi ja uusi koulu olisi käytössä syksyllä 2024. Asiallinen, faktapohjainen keskustelu on sen sijaan aina tervetullutta.

Tiedättekö muuten, kuinka kauan soveltuvan tontin etsimiseen, kaavoitukseen ja infran rakentamiseen kuluu aikaa? Sitä mekin. Nahkialan koulun lapsilla on kaikkein vähiten aikaa odottaa.

Vetoamme tällä kaikella edellä olevalla päättäjiin; nähkää tarve sille, että Nappilan koulu on toiminnassa 2024.

Nahkialan ala-asteen vanhempainyhdistyksen hallitus

Anu Aalto

Suvi Lella

Katri Mero-Väisänen

Anni Määttä

Mira Pirttisalo

Katri Saartila

 

Kommentointi on suljettu.