Pertti Hakanen: Maahanmuutto ja maassa oleskelu

Maahanmuutto ja maassa oleskelu, nämä ovat kaksi termiä, joilla on todella erilainen merkitys. Muutamia vuosia sitten Suomi ja koko Eurooppa kohtasivat valtavan pakolaisaallon ihmisiltä, jotka pakenivat maidensa sota- tai muita kriisiongelmia. Olimme Suomessakin ennennäkemättömän asian edessä. Väliaikaisia maahanmuuttajien sijoituspaikkoja luotiin todella vauhdilla niin yksityiseltä kuin julkiselta sektoriltakin ja tästä suoriuduttiinkin kohtuullisen hyvin.

Mutta sitten alkoivat ongelmat, työvoiman resurssipulan, kokemattomuuden ja varmasti myös osaamattomuudenkin takia väliaikaisten oleskelulupien myöntämisen aikataulut venyivät kohtuuttomasti, ja kun väliaikaiset oleskeluluvat saatiin, maahanmuuttajat saattoivat olla jo muuttaneet eri paikkakunnille ympäri Suomea.

Saatiinko väliaikaiset luvat kaikille? Ei varmasti, ja missä ovat nyt nämä kaikki ihmiset, kysyn… Seuraavana alkoi sitten maahanmuuttajien oleskelun oikeuden tarkistaminen, joka myös kesti, ja varmaan vieläkin osittain kestää aivan liian kauan ja on omiaan aiheuttamaan monia ongelmia maahanmuuttajien ja suomalaisen kantaväestön kesken. Ihmiset joutuvat odottamaan päätöksiä vuosia siitä, saavatko he jäädä maahan vai eivät. Ilman mielekästä tekemistä nämä maahanmuuttajat turhautuvat ja siitä syntyy ongelmia.

Tähän heti kerron mielipiteeni, että olipa maahanmuuttajalla väliaikainen oleskelulupa tai päätös palauttamisesta kotimaahansa, jokainen vähintäänkin ehdollista vankeustuomiota vastaava rikos pitäisi automaattisesti johtaa siihen, että sen saanut henkilö palautetaan välittömästi kotimaahansa, ilman mitään viivytysaikoja. Ennen kaikkea julkitulleet seksuaalirikokset ovat suorastaan kauhistuttavia!

Väliaikaisen oleskeluluvan saamisesta lopulliseen maassa-ololupaan on mennyt myös ihan liian kauan, ja jos henkilö päätetään palauttaa kotimaahansa, niin palautukset kestävät todella kauan eri oikeusasteineen. Henkilöt ehtivät pahimmassa tapauksessa piiloutua tai muuten aiheuttaa ongelmia koko yhteiskunnalle. Varmasti tästä viimeksi mainitusta joukosta löytyvät ne henkilöt suurelta osin, joiden toiminta on viime aikoina ollut uutisotsikoissa, ja tämä toiminta on ollut äärettömän inhottavaa. Varmasti myös niin sanotut kantasuomalaiset ovat myös syyllisiä vastaavan kaltaisiin rikoksiin, mutta maahanmuuttajien osuus on ollut prosentuaalisesti todella suuri.

Saman tien on tietenkin todettava, että arvosteluni ei tietenkään kohdistu mitenkään kaikkiin maahanmuuttajiin. On todella iso osa myös niitä henkilöitä, jotka haluavat ja tahtovat omaksua suomalaisen koulutuksen, kulttuurin ja työelämän, ja olemme saaneet ja saamme heistä hienoja kansalaisia yhteiskuntaamme. Suomi tarvitsee osaajia kaikkiin ammattiryhmiin, ja nämä ihmiset ansaitsevat kaiken kunnioituksen ja kaikki kansalaisoikeudet.

Lopuksi haluan painottaa, että työtä haluavat ja kouluttautuvat maahanmuuttajat tulisi saada jäämään Suomeen, heitä tarvitsemme jatkossakin, mutta kielteisen turvapaikkapäätöksen saavat ja muut yhteiskunnan tukirahoilla, ilman haluakaan kouluttautua olevat ihmiset, on palautettava nopeasti kotimaahansa. Samoin rikoksiin tuomion saaneet maahanmuuttajat pitäisi saada vastuuseen teoistaan mahdollisimman nopeasti, ilman mitään kiihkeämielisyyttä, mutta nopeasti maamme lakeja kunnioittaen.

Suomi tarvitsee tekeviä käsiä yhteiskunnan eri osa-alueille myös muualta maamme rajojen ulkopuolelta, mutta vain niitä, jotka noudattavat maamme eduskunnan hyväksymiä periaatteita ja yleisesti omaksuttuja hyviä kansalaistapoja.

Pertti Hakanen

kansanedustaja (kesk)

Sastamala