Ikäihmiset sote-uudistuksen myllerryksessä – Onko ikääntyvän väestön tarpeita otettu riittävästi huomioon palvelua suunniteltaessa?

Rakennettava sote-uudistus koskettaa kaikkein eniten iäkkäämpää ihmisryhmää. Nykymuodossaan on vaara, että uudistus heikentää joidenkin ikäihmisten terveydenhoito- ja sosiaalipalveluita.

Uudistuksen tärkein tavoite on panostaa matalan kynnyksen palveluihin. Samalla siirtää painotusta kalliista erikoissairaanhoidosta ja purkaa siellä kasvaneita hoitojonoja sekä samalla saada aikaan taloudellista hyötyä pienentämällä erikoissairaanhoidon kustannuksia. Nyt kun hyvinvointialueilla tehdään talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhdistämällä palvelupisteitä, on vaarana, että lähipalvelut karkaavat aina vaan kauemmaksi. Monille liikkuminen palveluiden piiriin voi vaikeutua huomattavasti.

Sote -uudistus vannoo sähköisen palvelun tuomaan hyötyyn ja helppouteen. Osalla ikäihmisistä on riski jäädä vähäisen digitaalisen osaamisen tai puutteellisen tuen takia palvelun ulkopuolelle. Onko ikäihmisten tarpeita otettu riittävästi huomioon palvelua suunniteltaessa?

Tutkimuksen mukaan ikääntyneiden toimintakykyä voidaan tehokkaasti lisätä ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja varhaisella puuttumisella. Tiedetään, että se maksaa takaisin moninkertaisesti lisäämällä toimintakykyisiä vuosia ja lyhentämällä pitkäaikaisen hoidon tarvetta. Iäkkäälle väestölle tarjottava ennaltaehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen tapahtuu lähellä palveluiden käyttäjiä.

Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus korostuu ikääntyvän väestön terveydessä ja hyvinvoinnissa. Siksi lähipalvelupisteiden säilyttäminen on tärkeää ikäihmisten kannalta.

Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri

Eläkeliiton Akaan yhdistys ry