Uudet koulut tulee sijoittaa siten, että niihin on kaikilla lapsilla kohtuullinen matka – Meille ei ole selvää, miksi Pappilan koulun tontti on pudonnut pois vaihtoehdoista

Toijalan kouluverkkoa on selvitetty ja edelleen selvitetty jo kauemmin kuin kukaan edes oikein muistaa. Lähes kaikki rakennukset ovat uusimisen tai vähintään korjaamisen tarpeessa. Tämä on selvää, eikä taida kukaan olla toista mieltä. Samoin ymmärrämme, että Nahkialan koulun osalta ratkaisun on tultava nopeasti. Mitään päätöstä ei kuitenkaan vielä ole, mutta nyt – vähän kuin keittiön kautta – vaihtoehdoksi on valikoitumassa koululle sijainti, joka ei mielestämme kestä tarkastelua tasapuolisuuden näkökulmasta.

Meille ei ole täysin selvää, millä perusteilla suunnitteilla olevien koulujen sijaintiajatuksia perustellaan. Yhtäältä todetaan, että lapsimäärä pienenee, jolloin kouluja pitää vähentää ja toisaalta, että kaupunki haluaa kasvaa ja on varauduttava eteläisen päädyn asukasryntäykseen rakentamalla molemmat koulut sinne. Nähdäksemme tässä on ristiriita, joka jo kertoo, että ratkaisua tulee pohtia ja perustella lisää. Korostamme myös, että kunnan on palveluja järjestäessään oltava tasapuolinen. Vaikka uusia asukkaita haluttaisiin, niin ei meitä vanhojakaan voi unohtaa. Asutusta ja veropohjaa on täällä pohjoisessakin.

Nykyisten Pappilan koulun lasten vanhempina tavoitteemme ei ole tehdä Nahkialan koulun lapsille tahallista kiusaa. On kurjaa, että Nahkialan koulun vanhempainyhdistyksen mielipidekirjoituksen mukaan Pappilan ja Junkkarin vanhemmat haluavat hidastaa uuden koulun rakentamista. Tämä ei pidä paikkaansa, eikä se ole ollut missään vaiheessa tekemämme kuntalaisaloitteen tarkoituksena. Perimmäisenä ajatuksena siinä on, että kaikkien koulujen sijainnit pitää päättää kerralla, jotta kokonaisuudesta tulee järkevä.

Koulun rakentaminen on valtavan suuri vuosikymmenien käyttötarpeeseen tehtävä investointi ja tällaisen päätöksen on pakko täyttää kaikki objektiivisuuden mittarit. Koulujen sijaintivaihtoehdot on otettava vielä uudelleen tarkasteluun ja selvitettävä, voisiko uuden koulun rakentaa lähemmäksi taajaman pohjoista päätyä. Meille ei ole selvää, miksi Pappilan koulun tontti on pudonnut pois vaihtoehdoista.

Ymmärrämme, että kaksi isompaa koulua todennäköisesti on monellakin tapaa järkevä ratkaisu. Emme edellytä kyläkoulua omalle takapihallemme ja haluamme uskoa, ettei tätä edellytetä taajaman toisessakaan päädyssä.

Sijaintipäätöksessä hyvä lähtökohta on nykyisen taajaman kartta. Uudet koulut tulee sijoittaa siten, että niihin on kaikilla lapsilla kohtuullinen matka. Suunnitelma, jossa molemmat koulut sijaitsevat taajaman eteläpäädyssä, ei tätä vaatimusta täytä. Jos Toijalaan rakennetaan kaksi koulua Pappilan ja Yhteiskoulun tonteille tai näiden lähimaastoon, lähes kaikilla Toijalan lapsilla olisi enintään noin 2,5 kilometrin koulumatka omalle lähikoululleen. Uusien koulujen oppilaaksiottoalueet tulee piirtää sen mukaan, mikä on kultakin alueelta lähin koulu riippumatta siitä, mihin kouluun alueelta on aiemmin kuljettu.

Kouluverkkoselvityksen mukaan Pappilan koululla on elinkaarta jäljellä 6–10 vuotta ennen kattavampaa peruskorjausta, eli peruskorjaaminen tai jopa lakkauttaminen on tässä vaiheessa ennenaikaista. Suunnittelu ja rakentaminen on tarkoituksenmukaista aloittaa etelän puolelle sijoittuvasta koulusta, koska korjaustarve tämän puolen koulujen osalta on ensisijainen.

Jos Pappilan koulun tontti on joiltakin muilta osin soveltumaton uudelle koululle, toivomme selvitettäväksi Rautalan päiväkodin lähistöllä olevan tyhjän alueen käyttöönottomahdollisuuksia. On vaikea uskoa, että alue, jolla nyt sijaitsee pienten lasten päiväkoti, olisi täysin soveltumaton koulun rakentamiseen.

Olemme pahoillamme, että Toijalan kouluasia on edennyt hitaasti. Se, että kouluverkolle ei ole saatu tehdyksi vielä muuta kuin loputonta selvitystä, ei kuitenkaan ole peruste tehdä hätiköityjä, lasten ja kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta kestämättömiä, ratkaisuja.

On ylipäätään hassua, että tällaista keskustelua vanhempainyhdistysten välillä käydään, koska palvelujen tasapuolisen järjestämisen pitäisi olla kaiken suunnittelun ohjenuora jo kuntalain perusteellakin. Suunnittelu pitäisi tehdä niin, että tällaiselle kuntalaisvänkäämiselle ei olisi edes tarvetta. Nyt tilanne on kuitenkin mikä on, mutta vieläkään ei ole liian myöhäistä. Kuokkaa ei ole lyöty maahan, ja tässä voidaan vielä löytää kaikille tasapuolinen ratkaisu, joka tukee kunnan elinvoimaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuntalaisaloitteemme Akaan Toijalan kouluverkkoselvityksen uudelleentarkastelu löydät kuntalaisaloite.fi –sivustolta.

Pappilan vanhampainyhdistyksen puolesta

Sanna Turunen

Noora Arola

Terhi Rajala

Katariina Mattila

Susanna Hokkanen

Minna Lappalainen

Akaan sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta päättivät viime vuoden lopulla esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että Toijalaan rakennetaan nykyiset Pappilan ja Nahkialan alakoulut yhdistävä koulu 300 oppilaalle paikalla rakennettavalla uudisalakoululla. Kuva: Mikko Peltoniemi