Maija Toivonen Keskustan koulusta: ”Akaalla ei ole varaa tehdä virheinvestointeja”

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö kertoo Akaan Seudun verkkolehden artikkelissa 26.10. halustaan korjata Keskustan koulu. Harri Rämö kertoo tulkinneensa maallikkona Keskustan koulusta julkaistuja raportteja siten, että tiivistämisellä saadaan Keskustan koulu edullisesti käyttökelpoiseksi 5–10 vuodeksi.

Ympäristöministeriö on julkaissut Rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen suorittamisesta oppaan (Ympäristöopas 2016).  Oppaassa annetaan käytännön ohjeita rakennusalan ammattilaisille kosteus- ja homevaurioituneiden tai muuten sisäilmaongelmaisten rakennusten kuntotutkimusten suunnittelusta, tekemisestä ja tutkimustulosten analysoinnista ja raportoinnista. Akaan kaupunki edellyttää nykyään, että kaikki tilattavat kuntotutkimukset suoritetaan Ympäristöoppaan määrittämien kriteerien mukaan.

Keskustan koulusta on tehty yksi kokonaisvaltainen kuntotutkimus Ympäristöoppaan tutkimusmenetelmien mukaan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta. Tutkimuksessa todetaan, että jos rakenteissa esiintyvät mikrobivauriot ja rakenteista johtuvat ilmavuodot sekä muut sisäilman laatua heikentävät tekijät korjataan, on korjauslaajuus mittava.

FCG on tehnyt myös kouluun korjaustapaehdotuksen, jonka avulla on pystytty arvioimaan korjausten laajuutta ja kustannustasoa. Tutkimuksen mukaan alustava kustannusarvio on yli neljä miljoonaa euroa. Tutkimuksessa ja kustannuslaskennassa ei huomioitu mahdollisia IV-, taloteknikka- ja sähköjärjestelmien ongelmia. Akaan Seudun artikkelissa Harri Rämö kyseenalaisti FCG Suunnittelu- ja tekniikan suosittelemat korjausrakenneratkaisut ja suositteli sen sijaan tiivistyskorjauksia.

Tiivistyskorjauksia käytetään sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa väliaikaisena ratkaisuna. Esimerkiksi Opetushallituksen 2011 julkaisemassa oppaassa ”Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen” todetaan mikrobivaurioituneidenn ulkoseinien tiivistyskorjauksen riskeistä: ”Herkimmät käyttäjät voivat saada edelleen oireita rakennuksessa” ja tiivistyskorjauksen käyttöiästä: ”Tiivistyskorjaus on tilapäinen. Sillä voidaan pidentää rakenteen kelpoisuutta muutamalla vuodella”.

Valtuuston päätöksellä Keskustan koulusta on tilattu uudet lisätutkimukset Kiwa Inspectalta. Tutkimustyö on edelleen kesken. Lisätutkimusten odotetaan valmistuvan loppuvuodesta. Ihmettelen, miten osa valtuutetuista on päättänyt kantansa rakennuksen tulevaisuudesta jo ennen näiden vaadittujen lisätutkimusten valmistumista.

Kun viimeisimmätkin tutkimukset valmistuvat, Keskustan koulun kohtalosta päätetään ensin teknisessä lautakunnassa. Lautakunnalle asian esittelee tekninen johtaja. Edellytän, että lautakunnan tietoon saatetaan jokaisen esitetyn ratkaisun tekniset ja taloudelliset riskit elinkaarilaskelmineen.

Teknisen lautakunnan esitys asiasta viedään kaupunginhallitukseen, joka vie asian edelleen valtuuston päätettäväksi. Valtuustossa kaupunginhallituksen puheenjohtajallakin on vain yksi ääni.

Kosteusvaurioituneen rakennuksen käyttökuntoon saattamiseksi on tarjolla monenlaisia ratkaisuja. Kaupparatsut kaupittelevat edullisia ratkaisuja seinien gore-tex kalvoista sinisiin led-valoihin. Akaassa on tee-se-itse- ja maallikkoratkaisujen aika ohi. Kosteusvauriokorjaukset on tehtävä voimassaolevien virallisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Korjaustyölle on hankittava realistiset kustannuslaskelmat asiantuntijoilta, eikä niitä tule maallikkopohjalta kyseenalaistaa.

Harri Rämö toteaa, ettei Akaalla ole varaa lisäinvestointeihin.  Akaalla ei ole myöskään varaa tehdä Keskustan kouluun tiivistyskorjausten koelaboratoriota. Akaalla ei ole myöskään varaa virheinvestointeihin. Ei varsinkaan virheinvestointeihin, joiden maksajina ovat viialaiset nuoret ja kaupungin työntekijät.

 

Maija Toivonen (kok)

Valtuutettu, teknisen lautakunnan puheenjohtaja

DI, rakennustekniikka