Mäntymäen myymättä jättäminen maksaa kaupungille kaksi miljoonaa euroa

Mäntymäen vanhainkodin toiminnan ja rakennuksen myynti on viime aikoina puhututtanut paljon. Haluan tuoda esiin Kokoomuksen paikallisyhdistyksen ja valtuustoryhmän kannan koskien myyntipäätöstä. Päätöksen toiminnan kilpailuttamisesta ja kiinteistön myymisestä on tehnyt edellinen valtuusto 22.2.2017 kokouksessaan. Vanhuspalveluiden osittaista siirtoa yksityisen tahon hoidettavaksi on myös käsitelty vanhustyön strategiassa. Yksityisen palvelun pitäminen oman tuotannon rinnalla on erittäin tärkeää, jotta saamme vertailukohdan itse tuotetun palvelun laadulle, kustannuksille ja tehokkuudelle.

Nykytilanteessa Akaan tehostetun palveluasumisen hoitopäivistä 84 prosenttia on omaa tuotantoa ja ostopalveluja 16 prosenttia. Vertailuaineiston kunnissa on ostopalvelua noin 45 prosenttia, joissakin kunnissa osuus on peräti 70 prosenttia. Mäntymäen kiinteistössä ei voi todennäköisesti tulevaisuudessa toteuttaa tehostettua palveluasumista, koska tilat eivät vastaa nykyvaatimuksia (lähde: Kuntamaisema Oy:n selvitys).

Tämä tarkoittaa kallista remonttia kaupungin omalla kustannuksella, eikä siltikään ole varmuutta, että kiinteistö kelpaa maakunnalle sote-uudistuksen jälkeen. Mäntymäen kiinteistö on vanha ja saattaa olla myös potentiaalinen sisäilmakohde. Sisäilmaongelmien toteaminen poikisi edelleen kalliita korjaustoimenpiteitä, jonka tuloksista ei voi koskaan olla varma, kuten Viialan koulukiinteistöt osoittavat.

Kilpailutuksen ehtojen mukaan voittaja on velvoitettu tekemään omalla kustannuksellaan kiinteistöön remontin tai jopa rakennuttamaan uuden kiinteistön, jotta tilat vastaavat nykyvaatimuksia. Tähän ei siis kulu euroakaan kaupungin rahaa. Lisäksi toiminnan juoksevissa kuluissa säästämme noin 350 000 euroa seuraavan kahden vuoden aikana. Kilpailutuksen voittaja ottaa myös nykyisen henkilökunnan ns. vanhoina työntekijöinä palvelukseensa, mikäli kauppa toteutuu.

On myös huomioitava, että vanhustenhoidon järjestäminen on edelleen jatkossa kunnan vastuulla ja valvonnassa. Mahdollisissa puutteissa voimme vaatia muutoksia toimintaan vedoten sopimukseen, ilman lisäkustannuksia.

Varovaisenkin arvion mukaan päätös olla myymättä Mäntymäen kiinteistöä maksaa kaupungille seuraavan kahden vuoden aikana noin 2 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon, että kaupunkimme seuraavan vuosien 2018 ja 2019 aikana katettava alijäämä on 8 miljoonaa, tarkoittaa tämä päätös alijäämän kasvamista 10 miljoonaan euroon. Käytännössä tämän alijäämän kattaminen on lähes mahdotonta, vaikka kunnallisveroprosenttia nostettaisiin yhdellä prosenttiyksiköllä.

Kilpailutus on siis jo tehty ja kaupunginhallituksen tehtävä oli panna päätös täytäntöön. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan päätös palautettiin valtuuston käsiteltäväksi. Asiasta päätetään valtuuston ylimääräisessä kokouksessa 9.10.2017. Mikäli kilpailutus valtuuston päätöksellä lopetetaan, seurauksena on hyvin suurella todennäköisyydellä Akaan kaupungin päätyminen markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden käsittelyssä on erittäin suuri riski, että Akaan kaupunki tuomitaan maksamaan korvauksia kilpailutuksen voittaneelle taholle kilpailutuksen laittomasta keskeytyksestä. Summa voi nousta jopa miljooniin euroihin.

Kokemukset yksityisen sektorin mukana olosta varhaiskasvatuksessa ovat positiivisia. Tätä vasten onkin vaikea nähdä, miksi vanhuspalveluissa tilanne olisi erilainen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä onkin vahvasti myynnin kannalla, jo pelkästään taloudellisilla perusteilla. Puhumattakaan yksityisen palveluntuottajan tekemien uudistusten positiivisesta vaikutuksesta tilojen toimivuuteen ja nykyaikaisuuteen sekä vanhusten viihtyvyyteen.

Sami Rajala

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?