Ei yksilöinä vaan yhteisönä

Yksilöllisyyden korostaminen luo meistä minäkeskeisiä ja välinpitämättömiä. Välinpitämättömyys näkyy Akaassa laajalti, joko roska-astioiden potkimisena ja roskien levittämisenä kaduille, ulkotilojen töhrimisenä tai jopa kiusaamisena.

Haluamme, että ihmiset oppivat ottamaan vastuun itsestään ja omista teoista, mutta osalta tämä jää ymmärtämättä. Tämän seurauksena joudumme asentamaan valvontakameroita taloihimme, pelkäämään koulussa tai harmittelemaan sitä, että mikään hieno ei täällä kestä päivääkään – joku menee ja rikkoo sen.

Keskityn nuoriin, sillä heissä on Akaan tulevaisuus ja heihin pystymme vaikuttamaan koulun kautta loistavasti. Nuorempana opimme parhaiten, nopeimmin. Opetetaan siis nuorille. Koulun yhteistyöllä autamme niitä, jotka eniten tarvitsevat apua. Heille opetamme pitkän tunnin yhteisöstä.

 

Tomas Niemi