Akaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Toivoisin teiltä selitystä kielteiseen kantaanne Ratamestari Raiskion talon varsin asialliseen 115 000 € myyntitarjoukseen lautakunnan kokouksessa 4.12.2013.

Kokouksen pöytäkirjassa perusteluna kielteiselle päätökselle on mm. seuraavaa: ”Lisäksi alue kokonaisuutena keskellä vilkkaasti liikennöityjä katuja rautatien välittömässä läheisyydessä ei sovellu lähtökohtaisesti hyvin asuinympäristön vaatimuksia ajatellen, vaan tulevan toiminnan pitäisi pääasiassa olla muuta kuin asumista, ja alueen jatkokehittämisen perustua kaupungin strategian mukaisiin lähtökohtiin jotka tukevat kaupungin keskustan viihtyisyyttä myös vuosien päästä.”

Perustelut ovat mielestäni erittäin ontuvia koska:

1. Viereinen, aiemmin myyty ja ansiokkaasti korjattu rivitalo sijaitsee täsmälleen samalla liikenteellisesti vilkkaalla alueella kuin ratamestari Raiskionkin talo. Edellisessä myyntikäsittelyssä ei ymmärtääkseni aluetta pidetty asumiselle hankalana. Kaavaa on myös mahdollista muuttaa esimerkiksi niin, että ns. miljoonasillasta tehdään kevyen liikenteen katu, jolloin moottoriajoneuvoliikenne alueella vähenee ja ”ympyrätalonkin” tontti tulee rauhoittumaan huomattavasti.

2. Tiedossani ei ole muuta asiallista suunnitelmaa talon ja tontin käytölle. Nyt talo tuhoutuu hoitamattomana muutamassa vuodessa ja sen jälkeen sen myyminen ei ole mahdollista. Tontti toki menee kaupaksi, mutta tämä kaupunkikuvallisesti keskeinen alue tullaan menettämään. Ja jos tontti ei kelpaa asumiseen silloinkaan, niin kukahan sen mahtaa ostaa? Saksalainen kauppaketju ehkä?

3. Vetoaminen kaupunkistrategiaan on harhaanjohtavaa. Kaupunkikuvan viihtyisyys ei kärsi pientalomuotoisesta asumisesta. Sen sijaan se kyllä kärsii rappiolle jätetystä talosta, jonka kaivon kanttakaan kaupunki ei ole pystynyt asiallisesti korjaamaan. Nyt tässä asiassa on hidasteltu riittävän kauan.

Ehdotankin, että talo ja tontti myydään tarjouksen tehneelle ja tontilla sijaitsevien vanhojen talojen kunnostukseen sitoutuneelle yrittäjälle, mikäli hän enää suostuu tällaista vetkuttelua sietämään.

”Arkkitehtikilpailuun” suunnitellut 50 000 € käytetään seuraavasti:

1. Järjestetään Akaan asukkaille avoin ideakilpailu Toijalan keskustan kehittämiseksi. Ideakilpailuun haastetaan kouluja, järjestöjä ja yksityisiä kansalaisia. Ratamestarin talo muutetaan väliaikaiseksi keskustan kehittämisen avoimeksi tilaksi, jossa kaavat ja muut tähänastiset suunnitelmat ovat nähtävillä. Talo voi toimia tällaisena avoimena tilana järjestöjen ja vapaaehtoisten kansalaisten auki pitämänä omistajan kanssa sovitun ajan.

2. Asukkailta saadut parhaat, ihmisen kokoiset ideat palkitaan ja toteutetaan kaupungin työntekijöiden voimin tai ohjaamana kaupunkilaisten talkootyönä. Tähän työhön kutsutaan myös keskustan alueen yrittäjät mukaan.

3. Aloitetaan kaavamuutoksen valmistelu ”miljoonasillan” muuttamiseksi kevyen liikenteen väyläksi ja liikenteen ohjaamiseksi muiden vaihtoehtoisten reittien kautta ja puistomaisen alueen luominen rautatieaseman ympäristöön.

Merja Toivonen