Luottamushenkilönä Akaassa, osa 4

Vaalikaudesta on neljä kuudestoista osaa sovitettu. Talouden tasapainottamisen – siis tulojen ja menojen sovittaminen yhtä suuriksi – eteen on töitä tehty hartiavoimin. Veroprosentti nousee ja on vuonna 2014 21, henkilöstö lomautetaan viikoksi, Kylmäkosken terveysasema suljetaan vuoden 2017 alussa ja kirjasto keväällä 2014, Aseman koulu myydään ja niin edelleen. Pitkästä aikaa Akaa aloittaa toimintavuotensa niin, että taseessa on perintönä alijäämää, arviolta rapia miljoona, ja se kasvaa puolellatoista miljoonalla. Velkaa otetaan tänä vuonna yli 10 miljoonaa euroa, ja vuoden päättyessä sitä on lähes 55 miljoonaa ja yli 3 000 euroa per akaalainen.

Kovin juttu on henkilökunnan lomautus. Lomautusta on käsitelty useissa kokouksissa niin hallituksen henkilöstöjaostossa kuin yt-toimikunnassa ja neljästi kokoontuneessa pääluottamushenkilöiden yt-palavereissa. ”Onko se edes lainmukaista lomauttaa hammaslääkäri ja samanaikaisesti ostaa palvelua ulkopuoliselta yritykseltä.” ”Voiko elokuussa rekrytoida opettajaa eläköityneen tilalle, kun samalla on ilmoitus lomautuksesta. Ainakin työtä on tarjottava lomautusilmoituksen saaneelle.” ”Se on esimiehen asia sanoa, mitkä työt jätetään vaikkapa vuodeosastolla tekemättä.” ”Miksi se nyt muodostaa ongelman kun se sairastapauksessakin joudutaan hoitamaan – samalla tavalla vaan.” Tällaisia puheenvuoroja, kaikki ihan aiheellisia. Sen voin sanoa kaikkiin edellä mainittuihin kokouksiin puheenjohtajana osallistuneena, että sekä työnantaja että työntekijät ovat ottaneet lomautuksen mitä vakavimmin. Sydämestäni toivon, että jos osakin kaupungin ylisuurista menoista maksatetaan henkilökuntaa lomauttamalla, joka ainoa luottamushenkilö miettii tarkoin ehdotuksiaan menojen lisäyksiksi – niihin ei todellakaan ole varaa.

Näissä kokouksissa, erityisesti henkilöstöjaostossa, olen kaivannut edustusta Vasemmistoliitosta. Edellisen jaoston, joka lopetti työnsä vuoden 2012 lopussa, työskentelyyn toi Marjatta Kivi harkituilla kannanotoillaan arvokkaan lisän. Nyt jaostossa on kolme demaria. kaikki fiksuja jäseniä – mutta toisiko 2+1 enemmän lisäarvoa päätöksen tekoon? Tähän voidaan niin haluttaessa palata valtuustokauden puolivälissä.

Akaan kaupungin henkilöstöstrategiasta vastuussa oleva henkilöstöjaosto ottaa tämän vuoden työlistalleen toimenkuvien ajanmukaistamisen. Tämä on myös kirjattu valtuustoryhmien sopimukseen vaalikaudelle 2013–2016. Tarkoitus on muun ohella tutkailla sektorirajojen yli menevää toimintaa.

On syytä perustaa heti vuoden alussa tasapainotustyöryhmä II tehtävänä karsia kaupungin menoja 1,2–1,5 miljoonalla eurolla – esitys huhtikuussa ja käsittely ennen lomia.

Tehtäviä vuodelle 2014 ja loppuvaltuustokaudelle on runsaasti ja isoja. Selvitys kuntaliitoksesta Valkeakosken kanssa on syytä aloittaa viipymättä. Näkemykseni mukaan pitäisi alueen terveyskeskukset keskittää Valkeakosken aluesairaalan yhteyteen. Tämä mahdollistaisi perusterveydenhoidon ja perustason erikoissairaanhoidon yhden johdon alaisuudessa ja näin häivyttäisi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon rajoja. Hyvä johtaminen, toimivat hoitoketjut ja oikean hoidon toteutuminen viivytyksettä oikeassa paikassa tuo arvioni mukaan useamman kymmenen prosentin säästöt. Hallintoon ei tarvita suuria valtuustoja vaan kevyt hallinto: hallitus ja johtoryhmä. Tähän organisaatioon voi liittää myös sote-asiat. Rajat häviävät, päätöksenteko yksinkertaistuu, hoitoon pääsy nopeutuu, oikeanlaista hoitoa saa oikeassa paikassa, rahaa säästyy ja päätöksenteko pysyy kunnassa eikä katoa johonkin ylikunnalliseen himmeliin. Käsittääkseni näin on toimittu Forssan seudulla hyvin tuloksin – olisiko opintomatkan paikka.

Koska edellä esitetty vaatii omistusjärjestelyjä ja runsaasti henkilömuutoksia ja uusia sijoituksia, olisi selvitystyö hyvä aloittaa samanaikaisesti kuntarakenneselvityksen kanssa. Hommia piisaa – mutta sitähän varten meidät on tehtäviimme valittu. Ei muuta kuin leivänsyrjästä kiinni.

Eero Lapinleimu

kunnallispoliitikko (kok)