Rasin koulu säilytettävä

Akaan kaupungin toimielimet käsittelevät parhaillaan Keskustan koulun korjausratkaisuja. Siihen liittyen esillä on myös Viialan kouluverkko. Akaan seudun uutisen mukaan ratkaisuvaihtoehtoja on viisi, joista kolmeen sisältyy Rasin koulun lakkauttaminen. Ensimmäinen vaihtoehto eli Keskustan koulun suppea peruskorjaus tarkoittaisi sitä, että kosteus- ja sisäilmaongelman vuoksi suljetun Keskustan koulun opetustilat korjattaisiin nykyiseen rakennukseen. Kuudesluokkalaiset siirtyisivät nykyisen Hirvialhon yläkoulun tiloihin ja Keskustan koulun rakennuksessa tiloja jaettaisiin uudelleen.

Vaihtoehto kaksi on suppea peruskorjaus ja laajennus. Siinä ajatuksena on, että Rasin koulu lakkautetaan, Keskustan koulun nykyiset tilat peruskorjataan ja Rasin oppilaita varten tehdään Keskustan kouluun laajennussiipi. Kolmas vaihtoehto on laaja peruskorjaus. Siinäkin vaihtoehdossa Rasin koulu lakkautettaisiin ja Rasin oppilaiden vaatima lisätarve peruskorjattaisiin keskustan koulun vieressä olevaan asuntolaan. Neljäs vaihtoehto on suppea laajennus. Siinä Rasin koulu säilyisi nykyisessä paikassaan ja Keskustan koululaisille tehtäisiin tilat Hirvialhoa laajentamalla. Viides vaihtoehto on laaja laajennus, jossa Hirvialhon koulua laajennettaisiin niin paljon että sekä Keskustan että Rasin oppilaat mahtuisivat sinne.

Keskustan koulun korjaus-asiassa ollaan suurten ratkaisujen edessä. On tärkeää, että Keskustan koululaisille saadaan terveelliset ja toimivat tilaratkaisut. On luonnollista, että siinä yhteydessä keskusteluun nostetaan myös kouluverkko.

Kuntalaisena ja äitinä en kuitenkaan voi ymmärtää enkä myöskään hyväksyä erittäin toimivan, pidetyn ja taloudellisesti tehokkaan yksikön eli Rasin koulun lopettamista. Rasin koulun rakennus lienee lisäksi tällä hetkellä ainoa Viialan koulurakennus, jossa ei ole sisäilmaongelmaa. Käsitykseni mukaan sisäilmaongelmia on Keskustan koulun lisäksi sekä Keskustan opettaja-asuntolassa ja kosteusongelmia myös Hirvialholla. Siten näkemykseni mukaan ei ole lainkaan perusteltua lopettaa Rasin koulua ja vaarantaa oppilaiden terveyttä ja turvallisuutta siirtämällä heidät sellaisiin tiloihin, joissa korjausten jälkeenkin saattaa olla sisäilmaongelma. Kaikkihan tiedämme, että joissakin kunnissa on tapauksia, joissa laajojen sisäilmakorjausten jälkeen rakennuksessa oleskelevien oireet jatkuvat tai suorastaan pahentuvat.

Jos olisin Akaan päättäjä, en myöskään riskienhallinnan näkökulmasta uskaltaisi olla tekemässä ratkaisua, jossa toimiva Rasin koulu lopetetaan ja valtavat rakennusmäärärahat käytetään uuteen tai laajennettavaan yksikköön, jonka sisäilmasta ei kukaan voi olla varma.

Viides vaihtoehto eli Hirvialhon, Rasin ja Keskustan yhdistäminen muodostaisi Viialaan erittäin suuren yhtenäiskoulun. Vaikka yhtenäiskouluajattelu onkin nykypäivää, en näe suurta yhtenäiskoulua lasten kehityksen ja turvatun kasvun kannalta perusteltuna.

Antti Peltonen kirjoitti Akaan Seutuun 16.10.2013 osuvasti otsikolla ”Akaa sahaa omaan jalkaansa”. Moni perhe on tullut Viialaan, koska lähistöllä on inhimillisen kokoinen ja hyvässä maineessa oleva Rasin koulu. Jo nyt olen kuullut useammasta suusta pohdintoja siitä, mitä perhe aikoo tehdä jos Rasin koulu loppuu. Varmasti joitakin perheitä muuttaa Akaasta toisaalle. Muualta muutaneilla ei lähtökynnys välttämättä ole kovin korkealla, erityisesti, jos eräänä selkeänä perusteena muutolle on ollut kohtuullisen kokoinen Rasin koulu.

Kouluratkaisut vaikuttavat oleellisella tavalla myös Akaan maineeseen ja kuntaimagoon. Akaan tavoitteena on, saada uusia asukkaita suunnitelluille asuinalueille. Akaa kilpailee hyvien liikenneyhteyksien ja keskeisen sijainnin ansiosta ansiokkaasti uusista asukkaista. Tätä kehitystä ei kannata pilata toimimattomilla kouluverkkopäätöksillä.

Rasin koulun vanhemmat ja Rasin koulun alueella asuvat, nyt on aika vaikuttaa.

Huolestunut äiti

Kirjoitus julkaistaan nettisivuilla poikkeuksellisesti nimimerkillä