Yrittämisen makea avainpaikka

Profile Image of Forum Akaa

Leinonen JaakkoTällä artikkelilla haluan tuoda esiin faktoja, joiden avulla kaikilla meillä on mahdollisuus tehdä yhdessä myyntityötä kaupunkimme eli asukkaiden, yritysten ja muiden yhteisöjen menestyksen edistämiseksi.

Kotikaupunkiamme markkinoidaan asumisen ja yrittämisen avainpaikkana sekä hunajaisena, makeana kaupunkina. Päivittäisessä myyntityössä nämä asiakaslupaukset on lunastettava. Miksi Akaa on yrittämisen avainpaikka? Meillä on aidosti isoja tontteja, hehtaarista pian jopa kymmeniin, kun Yritys-Konhosta päästään myymään ensimmäiset tontit. Tämä on selkeä kilpailuetu suurempiin kaupunkeihin nähden, jossa jo viiden tuhannen neliön yritystontti on harvinaisuus.

Meillä on erinomaiset liikenneyhteydet, päärata kahdella pysähdyspaikalla ja päätie nelikaistaisena moottoritienä usealla liittymällä ja toinen päätie Akaa–Turku. Sijaintimme Tampereen eteläpuolella Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-vyöhykkeellä on loistava. Meillä on monipuolinen elinkeinorakenne ja monipuolista osaamista. Akaan noin tuhannesta yrityksestä löytyy kumppaneita useille liiketoiminta-alueille ja täällä yrittäjät puhaltavat yhteen hiileen ja auttavat toisiaan. Akaassa toimii useita teollisuuden eri alojen yrityksiä, jotka toimivat kansainvälisesti ja edustavat alansa huippuosaamista. Akaassa toimivilla yrityksillä on loistavat toimintaedellytykset kasvavassa kaupungissa.

Akaa on vetovoimainen laadukkaan asumisen kaupunki. Akaan kasvu on vakaata ja nykyiseen kaupunkirakenteeseen tai sen välittömään läheisyyteen tehtävät asuinalueet menevät hyvin kaupaksi. Tämän alkuvuoden asukasluvun todella pieni lasku on tilapäistä. Se on tilapäistä siksi, että laadukas asuminen houkuttelee edelleen uusia asukkaita. Tämä viesti on tärkeä olemassa oleville yrityksille ja muuttaville yrityksille, jotta ne voivat työnantajina luottaa myös tulevaisuudessa osaaviin tekijöihin.

Myyntityö on pitkäjänteistä työtä. Jokaisella meistä on mielikuvansa myös Akaasta. Jokaisella on oikeus niihin. Toivon, että me akaalaiset rakennamme yhdessä positiivista mielikuvaa kaupungistamme, koska meillä on siihen aihetta. Useat positiiviset viestit kaikuvat kauas ja helpottavat myyntityötä. Nämä useat viestit ovat osa kokonaisuutta, jolla yritysten päättäjät tekevät kokonaisarviointia, mihin sijoittuvat. Meidän vastuuhenkilöiden tehtävä on neuvotella, kertoa laajasti kaupungista, kartoittaa eri vaihtoehtoja ja viedä asioita eteenpäin kohti sijoittumispäätöstä.

Olen huomannut, että monilla on ruusuinen kuva myyntityöstä. Myyntityö on raakaa työtä, markkinointikirjeitä, soittamista, median seurantaa, neuvottelujen järjestämistä, eri vaihtoehtojen selvittämistä, useiden tahojen kontaktointia ja ennen kaikkea oman kaupungin esillä pitämistä kaikissa yhteyksissä. Sen vuoksi toivon akaalaisia mukaan myyntityöhön, koska kilpailu on kovaa ja sijoittumispäätökset useiden tekijöiden summa. Lisäksi toivon, että akaalaiset pyörittävät euronsa Akaassa, jotta meidän yrityksemme menestyvät. Antakaa rohkeasti palautetta Akaan yrityksille ja kertokaa tarpeistanne suoraan yrittäjille, koska he ovat täällä meitä palvelemassa.

Jaakko Leinonen

Kirjoittaja on Sisu-hankkeen projektipäällikkö.

Ensi viikolla sarjassa kirjoittaa valtuutettu Mari Peräkivi