Uusi koulujärjestelmä käyttöön!

Meidän mielestämme koulu alkaa liian aikaisin. Ratkaisu tähän yleiseen pulmaan on helppo. Joustava työaika on ratkaisu. Oppilailla olisi tietyt tuntimäärät kuukaudessa. Kouluun voisi tulla joustavasti kello 8 – 11. Mitä myöhemmin tulee, sitä myöhemmin pääsee kotiin. Tämä järjestelmä johtaisi pirteämpiin oppilaisiin.

Jos lintsaa, niin poissaolleet tunnit siirtyvät kesälomalle. Tämä olisi paljon helpompaa opettajille. Lintsaaminen ei olisi niin vakavaa, mutta jokainen joutuu joka vuosi silti olemaan saman verran koulussa.

Arto Säippä ja Tuomas Saaranen