Kuraattorin kommentti

Daniela de Maddalena, Päättymätön protesti, 2013 Bernhard Gerber, Valo ja varjo, 2013 Kuva: Anna-Lea Kopperi
Daniela de Maddalena, Päättymätön protesti, 2013 Bernhard Gerber, Valo ja varjo, 2013 Kuva: Anna-Lea Kopperi

Näkymä-ympäristötaidenäyttelyn tulevaisuus on toistaiseksi avoinna. Näkymän teokset ja taiteilijat on tähän asti valinnut tehtävään valittu kuraattori. Tulevaisuudessakin näyttelykuraattorin toimenkuvan säilyminen palvelee Akaan ja Näkymän tavoitteita.

Taiteellisesti mielenkiintoisten näyttelykokonaisuuksien näkeminen Akaassa on todennäköisempää, jos kuraattorille ja vastuutaholle suodaan väljyyttä ajan, vaihtoehtojen ja varojen kohdentamiseen. Akaan Näkymä on kunnianhimoinen yritys nivoa ansioituneita ympäristötaiteilijoita ja paikallistaiteilijoita samaan näyttelyyn. Ennen kaikkea tekijöiden työskentelyn kontekstit poikkeavat toisistaan suuresti. He suhteuttavat kuraattorin tekstissään avaaman teeman omaan tietämykseensä ja laativat teosehdotuksensa hyvin erilaisista taiteellisista lähtökohdista. Tämänvuotinen näyttelyteema ”Maa ja paikka” innoitti jokaista valitsemaani 30 osallistujaa omalla kiintoisalla tavallaan. Taiteilijain ohjaus teoksen ideoinnista toteutukseen on yksi kuraattorin monista työhaasteista.

Suomessa tehdään hyvin erilaisin voimavaroin ja rakentein monennäköisiä ympäristötaidenäyttelyitä. Näkymässä on monien paikallisten luovien tekijöiden, tukijoiden, kuraattoreiden ja ansioituneiden ympäristötaiteilijoiden yhteistyönä tuotettu muutamia nykytaiteen kriteerein merkittäviä teoksia. Ne antavat hyvän pohjan näyttelyn jatkamiselle Akaassa. Juuri perustajiensa paikallistaiteilijoiden ja ympäristötaiteessa vankan ammattitaidon osoittaneiden ammattilaisten yhteistyöllä Näkymä on vielä luotsattavissa hyvään suuntaan, jossa itse ympäristöteokset palautetaan tiedotuksen ja markkinoinnin keskiöön. Kaikki hyvät asiat valmistellaan huolella, niin taiteessakin. Biennaaleiden ja triennaaleiden etu on useamman vuoden valmistelu- ja suunnittelutyö, joka johtaa monesti parempaan lopputulokseen kuin jokavuotinen näyttely Parempi hyvä Näkymä myöhään kuin huono hätiköiden.

Näkymän edun mukaista on, että tulevat kuraattorit ja vastuunkantajat voivat itsenäisesti ja vapaasti sopia yhteistyön sisällöistä valitsemiensa sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Harkittaessa yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa on muistettava kuratoidun Näkymän erityispiirteet. Näyttelykuraattorin ammattitaitoa hyödyntäen on muun muassa syytä punnita tarkkaan, onko olemassa voimavaroja tai järkeviä syitä yrittää integroida enää opiskelijoita Näkymän entuudestaan heterogeeniseen kokonaisuuteen. Näkymän toteutuminen saatikka mahdollisuudet osallistaa opiskelijoita jollain tapaa ei ole tällä hetkellä varmaa.

Anna-Lea Kopperi