Akaan osallistuminen Hulauksen vesialueen kunnostukseen

Rikalan kanavan avaaminen on jo hyvässä vauhdissa. Suurin osa työstä tehdään ensi talven aikana.
Rikalan kanavan avaaminen on jo hyvässä vauhdissa. Suurin osa työstä tehdään ensi talven aikana.

Akaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.8.2012 osallistua Hulauksen vesialueen kunnostamiseen 11 prosentin rahoitusosuudella, jolloin osuus kustannuksista olisi ollut noin 120 000 euroa. Ehtona oli valtion osallistuminen vähintään 50 prosentin osuudella.

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tuli 19.2.2013 tarkennettu kustannusarvio Rikalan kanavan avaamisesta ja pohjatöistä. Tämän arvion mukaan Akaan kaupungin kustannusosuus kasvaisi kolmanneksella eli olisi kolmen vuoden aikana noin 10 000 euroa vuodessa.

Esittelijän selvitysten mukaan kustannukset saattavat vielä tästäkin nousta suunnittelun edetessä, jolloin olisi tarkoituksenmukaista saada todellisempaa kustannustietoa päätöksen pohjaksi ja sen jälkeen vasta harkita uudelleen hankkeeseen osallistumista.

On myös huomioitava, että Hulauden vesialueen valuma-alue on suurimmalta osaltaan Vesilahden kunnan alueella, jolloin Vesilahden kunnan alueelta tulee suurin kuormitus järvialueelle. Vesilahden rahoitusosuus on sama 11 prosenttia kuin Akaalla.

Näillä perusteilla kaupunginhallitus ei halunnut antaa ”avointa valtakirjaa” kasvavien kustannusten osalta, vaan päätti ratkaista osallistumisen hankkeeseen sen jälkeen, kun sillä on käytettävissä tarjouksiin pohjautuvat todelliset kustannustiedot.

Nähdäkseni kaupunginhallitus voi tehdä syyskauden alkaessa päätöksen hankkeeseen osallistumisesta vähintään alkuperäisellä 120 000 eurolla, mikäli edellä olevat avoimet kysymykset ovat saatu selvitettyä.

Jouko Rytkönen,

Akaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja