Lastensuojelun ja Perhekeskuksen toiminnasta

Kyllä suututti lukea taannoin kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren kanta Akaan Perhekeskuksen toiminnan tehottomuudesta. Vuosia ovat Akaan kaupungin työntekijät joutuneet kärsimään työntekijävajeesta, kun päättävät tahot eivät ole ymmärtäneet ennaltaehkäisevien palvelujen merkitystä lasten hyvinvoinnin lisääntymiseen ja huostaanottojen vähentymiseen. Uuden toiminnan käynnistämisessä on aina omat haasteensa, mikä aiheuttaa sen, ettei pikaisia tuloksia ole saatavilla.

Niin kuin kaikki aiheeseen perehtyneet tietävät – toisin kuin kaupunginjohtaja Viitasaari – huostaanottoja vähentävät riittävät ennaltaehkäisevät palvelut, jotka saavat toimia riittävän pitkän ajanjakson ja kehittää toimintaansa. Peruspalveluihin on nyt onneksi saatu lisäystä koulupsykologien ja koulukuraattorien vajaukseen, jotka alkavat kantaa hedelmää vasta toimittuaan riittävän pitkällä aikajänteellä.

Yllättävää on, että kaupunginjohtaja Viitasaari ei tiedä yhtälöä, että leikkaamalla lastensuojelun ennaltaehkäisevistä palveluista, joita siis ovat muun muassa kuraattorin, psykologin ja perhetyön palvelut, aiheutetaan vain lisää lasten pahoinvointia ja huostaanottoja. Kokemuksen syvällä rintaäänellä voin kertoa, että hyvillä perustason palveluilla säästetään muun muassa lastensuojelun erityispalvelujen kuluista. Esimerkiksi Hämeenlinnan lastensuojelun avohuollon palveluissa on määrätietoisesti lisätty työntekijöitä sekä lastensuojeluun (sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä) että lastensuojelun ennaltaehkäiseviin palveluihin (neuvolatoimintaan, ennaltaehkäisevään perhetyöhön, lapsiperheiden kotipalveluun) ja yllätys yllätys, huostaanotot ovat olleet Hämeenlinnassa laskusuunnassa jo kolmatta vuotta peräjälkeen. Voin vain todeta, että on ilo palvella Hämeenlinnan kaupunkia, jossa lapsiperheistä välitetään ja palveluihin ollaan valmiita myös resurssoimaan riittävästi.

Toivonkin, että myös meidän kaupungissamme johtajat arvostaisivat työntekijöiden tekemää tärkeää ja arvokasta työtä ja osoittaisivat siihen myös riittävät resurssit niin lastensuojelun avohuoltoon kuin ennaltaehkäiseviin palveluihinkin. Toivotan kaupungin työntekijöille voimia tehdä tärkeää työtä kaupunkimme lasten ja nuorten parissa ja rohkeutta myös nousta barrikadeille puolustamaan lisäresurssitarvetta kaikin laillisin keinoin.

Sari Kaajala-Selkama

johtava sosiaalityöntekijä