”Rekka meinasi vetäistä pari lasta litteäksi” – Lukijat tunnistavat Akaasta lukuisia liikenteen vaaranpaikkoja

Akaan Seudun lukijat nimesivät Akaasta lukuisia liikenteen vaaranpaikkoja. Jotta matkasta tulee hyvä, kannattaa niissä ja muuallakin liikenteessä olla varuillaan. Kuva: Oona Eskeli.

Onnettomuudet ovat valitettava osa liikennöintiä. Akaan Seutu kartoitti Autot ja liikenne -teeman alla käynnistetyllä verkkokyselyllä Akaan liikenteen vaaranpaikkoja.

Kysely osoittautui suosituksi, sillä siihen saapui alle viikossa 75 vastausta. Lisäksi vaaranpaikkoja nimettiin sähköpostin välityksellä sekä Facebookissa. Monessa vastauksessa vinkattiin kerralla useammasta haasteellisesta paikasta.

Vastausten perusteella vaaranpaikkoja löytyy joka taajamasta. Tähän juttuun on kerätty kunkin taajaman eniten kommentteja kirvoittaneiden ongelmapaikkojen joukosta kolme kohdetta sekä muutama huomionarvoinen nosto.

Kaikki kyselylomakkeen tai sähköpostin kautta 26. syyskuuta mennessä ilmoitetut vaaranpaikat otettiin osaksi juttua.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kuvassa oikealla näkyvällä Meijerintiellä ei ole kolmiota. Akaan Seudun lukijan mukaan Toijalan rautatieasemaa kohti etenevää Asemantietä ajavat eivät useinkaan tätä faktaa tiedä. Kuva: Oona Eskeli.

Etuajo-oikeutettu Meijerintie kummastuttaa

Toijalan vaaranpaikkoja kommentoitiin kyselyssä eniten. Vastaajissa huolta aiheutti esimerkiksi Meijerintien seutu.

”Asemantien ja Meijerintien risteys tultaessa Sontulantien suunnasta. Meijerintiellä ei ole kolmiota ja usein ollut tilanteita, että Asemantietä tuleva ei tätä tajua. Samoin aivan aseman vieressä, josta Asemantie alkaa, alkaa erään talon puskat olemaan liikaa ajoradan puolella. En tiedä onko muitakin risteyksiä, jossa selkeästi päätietä ajettaessa pitää väistää pienemmältä tieltä tulijoita. Nämä ovat vaarallisia risteyksiä kaikkinensa, koska esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisen voi olla tällaista asiaa vaikea hahmottaa.”

”Ylpöntien ja Meijerintien risteys. Kun ajaa Ylpöntietä keskustan suunnasta, ei risteyksessä näe etenkään vasemmalle Arvo Ylpön koulun suuntaan mitään, koska hoitamattomat pihapensaat estävät näkyvyyden. Risteyksessä täytyisi olla stop-merkit kolmioiden sijaan, sillä ilman pysähtymistä on todella vaikeaa todeta, tuleeko vasemmalta ketään. Toki myös pensaat voisi ajaa matalaksi stop-merkkien lisäksi.”

Moni lukija kantaa huolta Viialassa sijaitsevan Nahkatehtaantien ja Hämeentien risteyksen turvallisuudesta. Risteykseen on toivottu liikenneympyrää. Kuva: Oona Eskeli.

Viialaan kaivataan liikenneympyrää

Myös Viialan vaaranpaikoista raportoitiin ahkerasti. Selvästi eniten kirjoitettiin Nahkatehtaantien ja Hämeentien risteyksestä.

”Hukarin risteys Viialassa. Näkyvyys risteäville suojateille pilattu liikenteenjakajien sinänsä näyttävillä istutuksilla. Pikku ylämäet Hukarista ja Nahkatehtaalta Hämeentielle päin tullessa vaikeuttavat havainnointia myös, varsinkin vasemmalle kääntyminen noista suunnista on piinallista autoilijalle. Kevyen liikenteen väylää liikkuvat jäävät herkästi katveeseen, varsinkin vauhdikkaasti pyöräilevien havainnoiminen on välillä tuurista kiinni.”

”Hukarin risteys. Kovasti liikennettä asuinalueelle ja isoon päiväkotiin, ruuhkautuu helposti. Miksei tässä kohdassa ole liikenneympyrää? Ehdottomasti pitäisi olla. Ja kevyen liikenteen suojatiet kauemmas risteyksestä/ympyrästä, nyt aivan mahdotonta ruuhka-aikana varoa joka suunnasta tulevia. Tässä jo yksi kuolemaan johtanut onnettomuus sattunut..”

Kylmäkoskella vaaranpaikkoja aiheuttavat ysitie ja sillä kulkevat. Kuva: Oona Eskeli.

Ysitiellä useita läheltä piti -tilanteita

Kylmäkoskelta havaittujen liikenteen vaaranpaikkojen yhdistävä tekijä on valtatie 9 eli ysitie. Ysitien lisäksi mainittiin ainoastaan kovat ajonopeudet Savikoskentiellä.

”Ysitie ja Taipaleentien risteys. Erityisesti Urjalan suunnasta kääntyvälle. Siihen, kun välillä joutuu täysin pysähtymään. Keskelle kaistaa satasen rajoitusalueella – ilman väistämismahdollisuutta.”

”Kylmäkosken Taipaleentien risteys. Tässä sattunut usea kolari. Vielä ei olla onneksi menetetty henkiä, mutta tilanteita on ollut. Seuraava on vieressä Kylmäkosken aseman risteys, jossa sitten onkin mennyt useampi henki vuosien varrella. Lisäksi samalla osuudella Nesteelle kääntyminen Urjalan suunnasta. Ei mitään levikettä. Koko jono pysähtyy tai ajaa perään. Läheltä piti -tilanteita useita.”

”Kylmäkoskella kun käännytään ’vankilan’ liittymästä ysitielle Toijalaan päin. Hirviaita alkaa liittymän puolesta välistä ja siinä on metsikköä myös vasemmalla puolella. Myös Savikoskentie/Savikoski, ajetaan kovaa.”

Eräs lukija oli huolissaan Toijalan yhteiskoulun lähellä Kurisjärventiellä sijaitsevasta liikenteenjakajasta ja jalankulkijoiden portaista. Lukijan mukaan ne aiheuttavat suurta vaaraa, kun maanviljelijöiden tai muiden leveitä koneita tiellä kuljettavien täytyy keskustasta Riisikkalaa kohti mennessä ajaa vastaan tulevien kaistaa päästäkseen eteenpäin. Kuva: Oona Eskeli.

Kurisjärventien portaat ovat vaaralliset

Lisäksi kyselyssä nostettiin esiin muun muassa seuraavat mielenkiintoiset vaaralliset paikat:

”Kurisjärventiellä yhteiskoulun takana oleva liikenteenjakaja ja jalankulkijoiden portaat aiheuttavat suurta vaaraa, kun maanviljelijöiden tai muiden leveitä koneita tiellä ajavien, täytyy keskustasta Riisikkalaa kohti mennessä ajaa vastaan tulevien kaistaa mahtuakseen menemään. Monta kertaa ihmiset vieläpä lähtevät oikealta puolelta ohittamaan ja jäävät esim. puimurin katvealueeseen, mikä voi jo sekin aiheuttaa suuria vahinkoja puhumattakaan siitä, että kerkeääkö vastaan tuleva autoilija mutkassa tullessaan reagoimaan esim. puimuriin. Kaikki tämä stressi ja vaara voitaisiin ehkäistä paremmalla suunnittelulla, eli tehdä kevyen liikenteen ylityspaikka järjellä ja vaikka eri kohtaan. Kiertoteitäkään ei ole, jotta voisi välttää tämän paikan.”

”Hämeentien ja Suorakadun risteys Viialassa. Oopakkaan kulkevat lapset ylittävät tien usein risteyksen kohdalta käyttämättä alikulkua, jonka kautta kulkeminen vaatii kiertämistä. Jokunen talvi sitten Toijalan suunnasta tuleva rekka meinasi vetäistä pari lasta litteäksi, kun päättivät singahtaa tielle yllättäen. Talvi ja usein erittäin liukas alamäki rautatiesillalla vaarallisia.”

”Torkontien ja Hämeentien risteyksessä on tehty kuukausien ajan kaivu- ym. töitä. Liikenteen ohjausta ei ole juuri ollenkaan, ei nopeusrajoituksia, ei kevyen liikenteen järjestelyjä, jalankulkijat joutuvat kulkemaan Hämeentien yli ilman mitään suojaa ja mistä sattuu.”

Myös tätä Hämeentien ja Suorakadun risteystä Viialassa pidetään vaarallisena. Kyselyyn vastanneen lukijan mukaan Oopakkaan kulkevat lapset ylittävät tien usein risteyksen kohdalta käyttämättä alikulkua, jonka kautta kulkeminen vaatii kiertämistä. Kuva: Oona Eskeli.
Kulku rautatiesillan alitse on turvallisempi kuin yli Hämeentien ja Suorakadun risteyksen. Kuva: Oona Eskeli.

Lisää Meijerintien seudusta sekä muista Toijalan vaaranpaikoista:

”Asemantie–Meijerintie-risteys on nyt tasa-arvoinen ja hyvin suositeltavaa olisi laittaa Meijerintielle kärkikolmio.”

”Ylpöntien ja Meijerintien risteys. Huono näkyvyys ja ihmiset eivät hahmota, että Meijerintie, ei Ylpöntie, on etuajo-oikeutettu. Se, miksi Meijerintiellä on etuajo-oikeus, onkin sitten täysi mysteeri.”

”- Satamasta päin Satamatietä ajettaessa ei (etenkään hämärällä) näe suojatielle tulevia Pihlgren Ritolan tapettitehtaan kohdalla, kun sillankaiteet blokkaa näkyvyyden (Toijalassa).”

”Satamatien ja Haittilantien risteyksessä oleva suojatie on todella turvaton, koska näkyvyyttä peittää mäenkinkaman lisäksi usein tien varteen parkkeeratut autot.”

”1. Miljoonasillan kapea ajokaista. 2. Haittilantien risteys. Tullessa Haittilantieltä Satamatielle on pakko pysähtyä täysin, koska siitä ei näe kunnolla kumpaankaan suuntaan. Lisäksi risteys on sekava, sillä siitä haarautuu myös kaksi pihatietä risteyksen kohdalta. Tullessa moottoritieltä päin ja kääntyessä Haittilantielle vasemmalle ei näe vastaan tulevia autoja kuin vasta niiden ollessa hyvin lähellä, sillä bensa-aseman kohdalla on pieni mäki.”

”Miljoonasilta. Ei ole kaistamerkkejä, ajetaan välillä keskellä tietä vastaan. Samoin Sontulantiellä. Jotkut tuntuu kuvittelevan, että tie on yksisuuntainen, sen verran keskellä tullaan vastaan.”

”Uusi risteysalue, joka rakennettiin ylikulkusillalle menoon. Sellaiset ahtaat risteysalueet, että on ihme, jos ei liukkailla kolise. Ja olisi voinut olla Hämeentiellä myös Viialan suunnasta tuleville kaista kääntymistä varten.”

”Postin Satamatien varastolta tultaessa ja vasemmalle Satamatielle kääntyessä, ei oikealta tulevia näe mutkan ja liikenteenjakajan vuoksi.”

Holkerintien ja Kurisjärventien risteysalueelle voi syntyä ruuhka-aikaan sumppuja. Maanantaiaamuna 27. syyskuuta liikenne oli rauhallista. Kuva: Oona Eskeli.

”Ainakin K-kaupan risteysalue Toijalassa, se mistä mennään yläasteen suuntaan on aika kauhea pyöräilijöille ja autollakin melkoinen sumppu ’ruuhka-aikaan’.”

”Liittyen tuohon liikenteen vaarakohtiin, haluaisin ehdottaa, että Holkerintien ja Kurisjärventien risteysalueelle tehtäisiin samanlaiset pisarakiertoliittymät kuin Sääksjärven ja Ruskontien liittymässä on. Olen ammatissani kuljettajana nähnyt aivan liian monta vaaratilannetta kyseisissä risteyksissä. Tilannenopeus saataisiin pienemmäksi sekä liian ahtaisiin väleihin ryntääminen jäisi pois, koska tällä hetkellä Kurisjärveltä ala-asteelle käännyttäessä risteys ruuhkautuu ajoittain valtavasti. Kauhulla taas odotan syksyn pimeitä ja ilman heijastinta kulkevia kevyen väylän käyttäjiä. Vaaratilanteita on paljon. Myös Holkerintieltä on haastavaa kääntyä Nesteelle päin, koska suuri osa ala-asteelta tulevia ajaa melkoista vauhtia.”

”Hämeentien ja Kurisjärventien risteys, etenkin niin, että kääntyy Nesteelle päin ja pysähtyy suojatien eteen päästämään jalankulkijan niin oikeaa kaistaa ajetaan pysähtymättä ohi. Toijalan kirjastolta tultaessa Kurisjärventielle on näkyvyys erittäin huono K-kaupalle päin, pitää ajaa auton keula suojatielle, että näkee, tuleeko vasemmalta ketään.”

”Kurisjärventien tasoristeys.”

”Hämeentie 27, Toijala. Rivitalon pihaan kääntyminen on aina yhtä pelottavaa, jos Hämeenlinnasta päin tulee autoja, joita joutuu odottamaan ja samaan aikaan tulee takaa autoja, rekkoja keskustasta päin. Varsinkin talvella eivät ohittajat pääse pientareen kautta kiertämään. Monelle kuskille tulee yllätyksenä, että keskellä mäkeä onkin kulku rivitalojen pihoille. Sivupeileistä pitää aina kauhulla pelätä, että koska rysähtää. Paikka kaipaisi kunnollista ohituslevikettä.”

”Hämeentieltä käännyttäessä Lentiläntielle on melkein heti suojatie, jota ei heti välttämättä huomaa. Suojatien ylittää usein pieniä lapsia. Suojatien jälkeen on kumpumainen alamäki, jonka taakse/alas ei näe, että onko tulossa autoa esim. kun kääntyy Rätöntielle tai tulee Rätöntieltä. Tästä on vaaraa kääntyvälle autolle mutta erityisesti suojatietä ylittäville jalankulkijoille.”

”Lentiläntie–Hämeentie-risteys, koska perässä tulijat eivät osaa odottaa Hämeentieltä kääntyviä. Ohittaminen risteysalueella on kuitenkin selkeä rike..”

”Lentiläntie läpikulkuväylänä on erittäin turvaton sen ajonopeuden vuoksi, töyssyt eivät yhtään hidasta liikennettä ja siellä ajetaan erittäin kovaa. Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja pihalta ajetaan suoraan tielle, niin vaaranpaikkoja on paljon.”

”Hei! Tämä ei liity autoliikenteeseen, mutta on herättänyt mietintää itsessäni. Toijalan taajamasta, junaradan varresta, kun lähti ne puukuormat niin esim. Satamatien uudesta liikenneympyrästä on suora yhteys raiteille. Suoja-aita puuttuu Hämeentien puolelta vallan… Onko se sitten ratahallinnon vai kaupungin ns. ’hallinnoimaa’…? Aiheuttaa ihmetystä…”

”Toijalassa Hämeentieltä käännyttäessä Rapusaarentielle hyvin usein näkee ’puutteellista ryhmittymistä’ ja varsin kovia vauhtejakin. Pahimmillaan jotkut ovat oikaisseet Rapusaaren tieltä vasemmalle kääntyvän oikealta puolelta! Minimissään jonkinlaiset tiemerkinnät voisi ohjata toimintaa parempaan. Liikenteenjakaja olisi toki parempi vaihtoehto.”

”Rapusaarentien ja Hämeentien risteys, keskustasta päin tulevat oikaisevat Rapusaarentielle luvattoman usein vastaantulijoiden kaistan kautta. Liikenteenjakaja olisi hyvä ratkaisu kyseiseen risteykseen.”

”Tämä ei nyt ole yksi yksittäinen paikka, mutta Köyvärintien liikenne ilta-aikaan. Skeittiparkilla kokoontuu nuoriso/lapset, jalkapallon saattoliikenne, ylinopeutta ajavat mopot ja itsekseen peleihin kulkevat pienet. Vaaratilanteita on viikossa lukuisia. Tämän tien voisi muuttaa yksisuuntaiseksi. Toki se ei poista liikennettä, mutta ainakin kaikki kulkisivat yhteen suuntaan.”

Kyselyvastausten mukaan Akaan pääkirjaston nurkilla on välillä vaarallista. Kuva: Oona Eskeli.

”Kk–kirjasto-risteys, mistä yläasteellekin mennään. Pitäisi olla liikenneympyrä. Huono näkyvyys kun koululta tulee ja liikennettä kouluaikoina joka suunnasta paljon ja lapsia kulkee paljon. Ihme, ettei ole jo sattunut jotain.”

”Kruuna ja Klaavan risteys. Moni ajaa lujaa risteykseen Lontilasta päin. Monesti tulee auto vauhdilla eteen siinä.”

”Kirjaston nurkilla on tiettyinä kellonaikoina vaarallista, kun koululta ajavat kolmion takaa pyörillä rykelmissä kuin päättömät kanat etuajo-oikeutetulla tiellä ajavista autoista välittämättä. Ja myös tien täydeltä kävelevät. Myös Kaartotiellä on välillä vaikea päästä autolla eteenpäin, kun tie on täynnä urheilukentälle meneviä/sieltä tulevia koululaisia, joiden mielestä on ihan ok kävellä ja ajaa koko tien leveydeltä.”

Ylpönpihan päiväkodin kohdalle Sontulantietä on erään kyselyvastaajan mukaan toivottu hidastetöyssyä. Kuva: Oona Eskeli.

”Seuraavan liikenneympyrän voisi rakentaa Sontulantien ja Asemantien risteykseen hillitsemään ajonopeuksia.”

”Sontulantien pyörätie jatkuu Asemantien jälkeen Sikosuolle. Suuri osa pyöräilijöistä ei tätä huomaa, vaan jatkaa Asemantien jälkeen Sontulantien reunaa kulkevaa jalkakäytävää pitkin. Pyörätien muuttuminen jalkakäytäväksi on merkitty todella huonosti. Polkupyörät kapealla jalkakäytävällä aiheuttavat varsinkin kohtaamisissa vaarallisia tilanteita. Usein jalankulkijan täytyy väistää ajoradalle. Ajonopeudet Sontulantiellä ovat tunnetusti kovia, joten tässä joku vielä tappaa itsensä. Ylpönpihan päiväkodin eteen on moni toivonut hidastetöyssyä. Torin kulmilla niitä taas on liikaakin…”

”Sontulantie Ylpön koululta Kylmäkoskelle päin 40 km/h -alueella jatkuvaa rajua ylinopeutta, varsinainen kiihdytyskaista.”

”Vaaranpaikkoja on Sontulantien ja Kurvolantien kovat nopeudet, varsinkin Sontulantiellä on usein kaistapäisiä ohituksia Kylmäkosken suuntaan. Lisäksi Ylpönpihan päiväkodin risteys, lähes päivittäin näen tilanteita, joissa lapsi ylittää tietä ja toisen suunnan tulija ei edes huomaa tien ylittävää. Olisin odottanut, että tekevät korotukset tähän risteykseen, mutta eipä tullut. Myös suojatien eteen kun pysähdyn, niin edelleen monesti vierestä sujahtaa ohi auto pysähtymättä. Tämä käy usein Sontulantieltä Holkerintielle käännyttäessä. Liikun päivittäin autolla Akaan alueella ympäriinsä, joten tilanteita tulee nähtyä paljon. Mihin meillä on aina kiire?”

”Kevyen liikenteen väylä kuvataidepäiväkodilta kohti Arvo Ylpön koulua. Polkupyörän vauhti nousee helposti 35 km/h. Mäen korkeusero on lyhyellä matkalla suuri. Vastaan tulevan kohtaaminen kasvipeitteisen kurvin jälkeen aiheuttaa yllättävän tilanteen, jos vastaan tulee pieniä lapsia polkupyörillä ja äidin vielä työntäessä lastenvaunuja.”

Erästä Akaan Seudun lukijaa on jo pitkään harmittanut tämä kuvassa näkyvä Temppelitien ja Istosperäntien risteys. Lukija kokee, että siinä on piilossa olevaa oikealta tulevaa liikennettä, jota on vaikea nähdä kesäaikaan, kun aidassa on lehdet. Lukijan toiveissa on kärkikolmiot Istosperäntielle. Lukijan kuva.

”Temppelitien ja Istosperäntien risteys, kun tullaan keskustan suunnasta Uudenkylän alueelle tai Uudenkylän suunnasta keskustaan. Istosperäntiellä pitäisi olla kolmiot, jotta sieltä tulevat väistää eikä niin, että Temppelitietä ajavat väistää. Erityisesti kun tullaan Temppelitietä mäkeä alaspäin, on näkyvyys Istosperäntielle huono isojen puskien takia.”

”Kiitos kyselystä. Minua on jo pitkään harmittanut Temppelitien ja Istosperäntien risteys. Siinä on piilossa olevaa oikealta tulevaa liikennettä, jota on vaikea nähdä kesäaikaan, kun aidassa on lehdet. Liukkaiden kelien aikana autoa on vaikea saada pysähtymään, johtuen reippaasta alamäestä. Toivonkin, että nyt kun ’uusi’ Uusikylä on kasvanut ja kasvaa edelleen, ja liikenne on sen mukaisesti lisääntynyt, mukaan lukien raskas liikenne, kärkikolmioita Istosperäntielle.”

”Yksi kehittämisen paikka on liikenteen helpottaminen Tampereen suuntaan. Tällä hetkellä kaikki se liikenne mikä tulee Sontulan, Kirkkokankaan ja Uudenkylän suunnalta kulkee päiväkotien ja Arvo Ylpön koulun ohitse. Matka myös lyhenisi, jos tältä suunnalta olisi yhteys Toijalantielle, säästyisi aikaa ja energiaa.”

”Hei, Itse olen kantanut huolta kapeasta tieosuudesta juuri ennen Ketunpesäntien ja Revonpolun risteämää Ketunpesillä ajettaessa Terissaareen päin. Tie kapenee tässä kohdalla sen verran kapeaksi, että siihen ei kunnolla mahdu kahta autoa rinnatusten ja jos samaan aikaan kyseisellä pätkällä on jalankulkijoita, on vaarana, että onnettomuuksia sattuu. Useimmiten autot väistävät pientareen puolelle, jotta kapeikosta mahtuu. Paikalla ei ole merkintää esimerkiksi etuajo-oikeudesta jommasta kummasta suunnasta ja yleensä kummastakaan suunnasta tulijat eivät aktiivisesti väistä vastaantulevaa liikennettä. Suurin vaara tässä paikassa on se, että tästä kulkee paljon pieniä lapsia, jotka kulkevat siis kapeassa kohdassa autojen seassa (ei jalkakäytävää). Monesti myös Ketunpesäntietä suoraan ajavat ajoneuvot eivät huomaa väistää Revonpolulta tulevaa liikennettä. Toinen ikävä paikka on Rapusaarentien erittäin kapea jalkakäytävä, jossa ei mahdu käytännössä kuin yhdensuuntainen liikenne kulkemaan. Usein kulkijat (joukossa monesti lapsia) joutuvat väistämään ajoväylälle, jotta ihmiset mahtuvat toisistaan ohi. Tässäkin vaarana (varsinkin kun autojen nopeudet monesti nousevat liian korkeaksi) on, että jalankulkija/pieni pyöräilijä jää muun, raskaamman liikenteen jalkoihin.”

”Ketunpesäntien ja Revonpolun risteys on vaarallinen. Ketunpesäntietä ’vanhoilta Ketunpesiltä’ ajetaan reipasta vauhtia alamäkeen ja risteyksen kohdalla on näkemäeste Revonpolulle… Lähellä myös Ketunpesäntiellä kapeikko, johon hädin tuskin mahtuu kaksi autoa kohtaamaan ja siihen yritetään kiihdyttää. Ketunpesät on lapsiperheiden suosiossa ja useita kymmeniä lapsia kulkee päivittäin koulumatkansa ja vapaa-aikansa tästä surmanloukusta. Onneksi ei ole vielä yhtään lasta menetetty. Läheltä piti -tilanteita on päivittäin.”

”Toijalassa kaikki suojatiet.”

”Holkerintien ylitys Lahdensuuntien kohdalla. Autot ajaa kovaa ja näkyvyys on huono kävelijällä ja autoilijalla. Monesti käynyt niin, että S-Marketilta auto pysähtyy, kun näkee että kävelijä odottaa, mutta K-kaupan suunnasta auto ei pysähdy.”

”Ässältä Alibaballe menevä suojatie, juuri kun olet siinä, joku tulee autolla mutkan takaa, eikä aina 40 km/h. Sitten kaikki nämä useat paikat, joista pensasaidat peittää näkyvyyden risteysalueilla ja pyörätie tulee risteykseen sieltä puskan takaa.”

”Toijalassa Kurkelantien, Valtatien ja Kurisjärventien risteys. Kuljen siitä päivittäin ja joka päivä jollain on liikennesäännöt hukassa siinä risteyksessä.”

”Pätsiniemi. Oikealta saa tulla pikkuteiltäkin eteen. Esim. muualta tulleet eivät tiedä. Ja puskat mitkä haittaa näkyvyyttä.”

”Asemantien ja Ajulantien risteys, johon tullut suojatie. Tätä suojatietä, joka on monen koululaisen reitti, ei kunnioiteta autoilijoiden suunnasta lainkaan, jotka tulevat asemalta tai Ylpönpihan päiväkodista päin tähän ’Sikosuon’ risteykseen. Pätsiniemessä ylipäätään vaaraa aiheuttavat puuttuvat kevyen liikenteen väylät ja tasa-arvoiset risteykset, joissa saa kasvaa jos jonkinmoista puskaa/aitaa vielä näköesteenä: ovat sekä aikuisille että lapsille riskinä. Vieläpä törkeästi osa aikuisista kiihdyttää näissä risteyksissä välittämättä säännöistä tai siitä että alle saattaa jäädä pieni koululainen.”

”Kaikki tasa-arvoiset risteykset, joissa huono näkyvyys viherkasvillisuuden tai lumikasan peitettyä näkyvyyden. Tällaisia paikkoja ovat mm. Toijalassa Asemantien ja Meijerintien risteys, Hietastentien ja Ampujantien risteys, sekä kolme tasa-arvoista risteystä Ajulantieltä Hietastentielle, Petsamontielle, Tapiolantielle sekä Opintielle. Risteykset olisivat muuten ok, mutta näkyvyys on olematon. Liikenne ei ole sujuvaa, kun pitää tarkkailla tuleeko oikealta ketään ja samalla sitä, huomaako vasemmalta tuleva minut. Samaa linjaa noudattaa Ketunpesäntien ja Revonpolun risteys.”

”En vaaran paikasta tiedä, mutta keskellä kylää, osa risteyksistä kolmiolla ja osa ei.”

”Toijalan Rautala pitkine suorineen ja puuttuvine suoja- sekä kävely- ja pyöräteineen.”

”Heinäkankaantie on vaarallinen ennen kaikkea autoille, erittäin huonossa kunnossa. Se taas kertautuu muillekin kulkijoille, kun monttuja väistellään, eikä pysytä omalla kaistalla. Pieniä kulkijoita menee päivittäin, isommista lemmikkeineen puhumattakaan.”

”Orapihlajantietä mäkeä alas Kurkelantie-Savolantielle. Näkyvyys vasemmalle Savolantielle huono, etenkin kevyen liikenteen väylälle urheilukentän aidan ja rinteen vuoksi. Ennen kuin näkee, tuleeko sieltä ketään, ollaan jo tultu Kurkelantielle asti. Siinä tömähtää vielä..”

”S-marketin parkkipaikat Valtatiellä pitäisi ehdottomasti olla vinoparkkeja! Nyt niistä lähdetään kahteen suuntaan mikä kapealla tiellä katkaisee liikenteen.”

”Torin kohta Valtatietä on todella vaarallinen. Torin kohdalta ikään kuin puuttuu katuvalaistus kokonaan. Kolme–neljä valotolppaa tulisi lisätä. Sen lisäksi, että se olisi turvallisempi, se loisi kutsuvan tunnelman ja näkyvyyden. Nyt keskustaan tullaan epämääräisen hämärän kautta?”

”Toijalan ABC:ltä lähdettäessä on usein rekka parkissa tien reunassa, leikkipaikan vieressä. Kun kääntyy vasemmalle ABC:n pihasta, on aikamoista arpapeliä liittyä tielle, sillä rekat estävät näkökentän.”

”Lontilantien ja Palkinpääntien risteys, autot ajavat kovaa Lontilan suunnasta, hyvin usein jopa 100 km/h. Hidaste(et) olisi hyvä juttu risteyksen lähelle. T. Alueen päivittäinen jalankulkija.”

”Osa ajaa autolla asematunneliin Hyken päädystä ja jättää matkustajan sinne. Todellinen vaaranpaikka pyöräilijöille ja kävelijöille!”

Viialan keskustan lähellä sijaitsevalla Tampereentiellä ei ole erillistä kävelytietä, ja lisäksi se on Akaan Seudun lukijan mukaan puutteellisesti valaistu. Kuva: Oona Eskeli.

Lisää Nahkatehtaantien ja Hämeentien risteyksestä sekä muista Viialan vaaranpaikoista:

”1. Eteläinen Tarpiantie välillä Työmiehenkatu-Koivistontie.

Kummassakin päässä on ajoneuvoliikenteen estävä kieltomerkki. Merkit ovat siinä tarkoitusta varten; kadun varrella on vanhainkoti ja lisäksi tällä pätkällä asuu paljon pieniä lapsia. Lisäksi katua käyttävät kymmenet koululaiset aamuisin ja iltapäivisin koulumatkoihinsa. Merkit eivät estä läpiajamista, jopa huomattavalla ylinopeudella ajoittain. Tämä ei ole oikotie. Kaupungilta saa nimettömiä vastauksia rajoituksen kehittämiseksi -> ei kiinnosta. Pyytävät kääntymään poliisin puoleen. Poliiseilla on varmasti parempaakin tekemistä kuin kytätä tätä kadun pätkää. Ihmishenki menetetään jossain vaiheessa tällä pätkällä, ihan jo piittaamattomuuden ja suurien nopeuksien vuoksi. Vaaratilanteita ja loukkaantumisia on jo tapahtunut. Ajaja ei pysähtynyt tarkistamaan tilannetta edellisessä loukkaantumisessa.

2. Valtatie 303:n (Hämeentie) ja Nahkatehtaantien risteys.

Liikenneympyrä pelastaisi varmaan seuraavan pyöräilijän / jalankulkijan hengen. Vuosi kulunut edellisestä kuolemasta, mitään ei ole tapahtunut. Risteyksessä ajetaan järjestään ylinopeutta ja liikenteen jakajissa kasvaa heinää aivan tarpeettomasti estäen paikoitellen ja pahoin näkyvyyden suojateille. Aiheesta joskus kirjoitettu ELY-keskukselle ja vastaus saatu, että liikenneympyrä olisi kyllä hyvä, mutta tästäkin vastauksesta on varmaan jo kymmenen vuotta.

Näillä kahdella vaarapaikalla on yhteys olemassa: koska tuo Hämeentien risteys koetaan niin vaaralliseksi (kahdelta suunnalta tultaessa korkeat rampit tielle), on esimerkiksi Hukarista tultaessa helppo oikaista Eteläisen Tarpiantien kautta keskustaan tai Tokmannille mentäessä aiheuttaen edelleen vaaranpaikkoja.

Eteläisellä Tarpiantiellä on kuitenkin kieltomerkit olemassa ja niitä pitäisi kunnioittaa, mutta se tuntuu olevan joidenkin kapasiteetille liikaa käsiteltäväksi.”

”Viiala, Hämeentie x Nahkatehtaantie -risteys. Risteys, jossa kuoli viime vuonna pyöräilijä. Risteykseen on usein ehdotettu liikenneympyrää ja kasvillisuuden poistamista liikenteenjakajista. Erityisesti kesällä rehottavat puskat peittävät näkyvyyden ja muita tienkäyttäjiä ei näy ja tämä aiheuttaa vaaratilanteita. Yleisestikin Akaassa on monia paikkoja, joissa on runsasta kasvillisuutta suojateiden edessä/risteysalueella. Nämä estävät näkyvyyden ja tekevät havainnoimisesta vaikeampaa.”

”Hämeentien ja Työmiehentien risteys Viialassa. Useampi kolari vuosien varrella ja yksi menehtynyt pyöräilijäkin. Päivittäinen kulkureitti monelle koululaiselle. Myös päiväkodin läheisyys tuo liikennettä.”

”Sahurin risteys Viialassa. Ympyrälle on erittäin hyvin tilaa.”

”Viiala Hukarin risteys Hämeentiellä Sahurin päiväkodin kohdalla.”

”Viialan uuden yhtenäiskoulun rakennustyömaan johdosta suljettu alikulkutunneli johti kiertoreittiin Hämeentien ylittävän suojatien kautta, joka sijaitsee Hirvialhonkadun ja Hämeentien risteyksessä. Pyörätieltä kääntyy lapsia suojatielle pyörineen yllättäen ja tämä saattaa tulla autoilijalle joku kerta liian nopeasti.”

”Viialan liikenneympyrät! Vaikea nähdä sen pusikon läpi tuleeko autoja vaiko ei ja kiva huomata et kappas tulikin.”

”Viialassa Hämeentien ja Asemakadun risteyksen kiertoliittymässä on ihan liian suuret puskat ja näkyvyys todella huono.”

”Risteys, jossa Asemakatu ylitetään Metsäläntieltä jatkaen Peltokummuntielle. Tästä risteyksestä on koululaiset kulkeneet vuosia. Ja tässä risteyksessä olen henkilökohtaisesti joutunut painamaan useamman kerran jarrua holtittoman tien ylityksen johdosta. Tässä risteyksessä ei ole edes suojatietä. Ongelma olisi helposti korjattu, jos koululaiset saisi käyttämään pyörätietä Hämeentien vierellä.”

”Viialassa Keskuskadun ja Tampereentien risteys on valaistukseltaan täysin puutteellinen, jalankulkijoille pimeällä vaaran paikka. Koska Tampereentiellä ei ole erillistä kävelytietä ja valaistus on kauttaaltaan puutteellinen, koko Tampereentie on jalankulkijalle riski. Koska Tampereentietä ei ole päällystetty, kuoppia löytyy myös paljon ja valaistuksen puuttuessa tämä lisää myös jalankulkijan riskiä loukkaantumiseen.”

Pajantien kapeus ja tien varrella sijaitseva päiväkoti voivat olla riskialtis yhdistelmä. Kuva: Oona Eskeli.

”Viialassa Pajantielle Keskuskadulta käännyttäessä (Hämeentien puoleinen risteys) korkea pensasaita haittaa näkyvyyttä. Pajantiellä ei kevyen liikenteen väylää ja ajotie kapea, päiväkotilaiset ja vanhemmat vaarassa.”

”Seututie 190 kävelijöille ja pyöräilijöille Kylmäkoskelle ja Lempäälään päin. Sama homma myös Telkkälammentie (3043).”

”Kaatopaikan risteyksestä Toijalaan päin oleva alamäki, hirvieläimiä monesti siinä (tai oikeastaan taajamamerkille asti).. Ja turvavälejä ei osata Viiala–Toijala-välillä, eikä ole väliä kumpaan suuntaan mennään.”

Asemanraitin ja ysitien risteyksessä on menetetty henkiä. Kuva: Oona Eskeli.

Lisää Kylmäkoskella vaaralliseksi koetusta ysitiestä:

”VT 9 ja Taipaleentien risteys. Itsellä muutaman kerran ollut lähellä kolari ja useita sattunut vuosien aikana. Onneksi ei vielä kuolonuhreja mutta loukkaantuneita monta. Valtatien levennys sille kohtaa auttaisi jo paljon, mutta varrotaan vissiin sitä kuolonuhria.”

”- Ysitiellä Taipaleentien risteys (Kylmäkoskella).”

”Taipaleentieltä käännytään ysitielle Nesteelle päin.”

”Asemanraitin ja ysitien risteys Kylmäkoskella… Nopeusrajoitus 100 ja kääntyminen vasemmalle… Kaksi kuollut ko. risteyksessä… Itselläkin monia vähältä piti -tilanteita…”

”Ysitie. Paljon pieniä risteyksiä, jonne käännytään satasen vauhdista tai niistä käännytään sinun eteen. Peräänajoriski merkittävä. Lisäksi olen todistanut Kylmäkosken ja Urjalan rajan lähistöllä lukuisia peurakolareita (levähdysalueen lähellä).”

”Sipilän teollisuusalueelta eli Kylmäkosken Tokmannilta ysitielle tuleva risteys.”

Kylmäkosken Tokmannilta ysitielle liittyminen on koettu hankalaksi ja jopa vaaralliseksi. Kuva: Oona Eskeli.

Yleisiä havaintoja Akaan vaaranpaikoista:

”Kaikki risteykset, kun ihmiset oikovat niissä. Monta kertaa joku meinannut tulla keulaan.”

”Liikennesääntötaidottomat sekä kuljettajat, jotka eivät keskity ajamiseen vaan kaikkeen muuhun.”

”Liikenneympyrät, joissa istutukset ovat näköesteenä ja autoilijat vilkuttavat väärin tai ei ollenkaan. Iltaisin kaahaavat valottomat mopot ja remuautot ovat myös vaarallisia.”

”Ihan yleisesti keskiviivalle ryhmittäytyminen on haaste monille esim. Kylmäkosken aseman ja Uudensalmen risteyksien kohdalla.”

”Maalaisilla on tapana ajaa alinopeutta ja näin aiheuttaa vaaratilanteita, tämän huomaa myös Akaassa.”

”Suurin vaaranpaikka on autoilijoiden suojatiekäyttäytyminen: suojatien eteen pysähtynyt auto ohitetaan pysähtymättä! Täysin käsittämätöntä toimintaa, joka toistuu joka ikinen päivä ympäri pitäjää. Osa autoilijoista ei edes tajua tekevänsä väärin, mikä on ehkä kaikkein huolestuttavinta. Joku kerta pysähtyneen auton edestä suojatietä juoksee lapsi, joka jää viereistä kaistaa paahtavan alle. Tähän suojatien eteen pysähtyneen auton ohittamiseen MYÖS ITSE PYSÄHTYEN tulee kaikkien autoilijoiden kiinnittää erityistä huomiota, ei niinkään siihen, ajaako joku tyhjällä maantiellä hieman yli rajoituksen.”

Kommentointi on suljettu.