Politiikkaa kolmella rajapinnalla

Profile Image of Forum Akaa

 

Jaakko Leinonen
Jaakko Leinonen

Hyvät lukijat. Syyskuu toi tullessaan syksyn kiireet, ja isoja päätöksiä tehdään niin Akaassa, Pirkanmaalla kuin Suomessakin. Olen aistinut, että usein politiikka erotetaan puheissa ikään kuin ulkopuoliseksi tekijäksi. Tarkemmin tarkasteltuna se on tiiviisti yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnoilla. Usein poliittiset päätökset vaikuttavat välittömästi julkisen ja yksityisen sektorin toimintaan ja päinvastoin. Seuraavassa hieman poliittisten päätösten arkea ja lyhyt katsaus tulevaan.

Tällä viikolla osa meistä Akaalaisista päättäjistä päätti sairaanhoitopiirin valtuustossa säilyttää ambulanssit tasapuolisesti Pirkanmaalla. Päätimme myös investoida Taysin uudistamisohjelmaan ja turvata laadukkaan erikoissairaanhoidon puitteet myös tulevaisuudessa. Näissä päätöksissä yhdistyvät eri sektorit tiiviisti niin työllisyyden, tuottavuuden kuin yksilön arjessa.

Viime viikolla valtuuston iltakoulussa keskusteltiin vilkkaasti sote-uudistuksesta, joka on pian kuntien lausuntokierroksella. Minusta siinä on oleellista tarkastella kokonaisuutta, palveluntuotannon tehokkuutta ja palveluiden oikeaa kohdentamista.

Hyvää on se, että on suunniteltu selkeät järjestämisvastuut viidellä sosiaali- ja terveysalueella. Eniten arveluttaa kaavailtu tuottamisvastuu, joka voi olla kunnalla tai kuntayhtymällä. Tarvittaessa pitää olla rohkeutta olla tekemättä uudistusta, jos se ei paranna palvelun tuotannon tehokkuutta. Uskon, että yrittäjät ja kilpailu lisäävät tuottavuutta, eivät julkisen sektorin oligopolit.

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä toisen asteen koulutusuudistus tulee pian laajempaan keskusteluun myös Akaassa. Akaa on toiseksi suurin omistajakunta Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymässä (VAAO tai VSKY), jossa opiskelee tällä hetkellä noin 400 akaalaista opiskelijaa. VAAO:n merkitys esimerkiksi kone- ja metallipajateollisuudelle on merkittävä, koska yhteistyö yritysten ja VAAO:n kesken mahdollistaa Akaassa paikallisesti oppimisen.

Toisen asteen koulutuksesta Akaassa tarjotaan tällä hetkellä lukiokoulutusta. Minusta Akaassa tulee toimia jatkossakin yleislukio, jossa voi olla myös erikoistumista. Toivon, että eri vaihtoehdoista keskustellaan ja tehdään rohkeita avauksia. Kannatan edelleen moottoriurheilulukion selvittämistä. Milloin saamme esityksiä päätöksentekoon? Elinkeinovaikutukset olisivat varmasti erilaisia kuin taideaineisiin erikoistumalla, ja saisimme positiivista julkisuutta.

Talousarvion valmistelu etenee lautakunnissa tällä viikolla. Peräänkuulutan 2012 aloitettua investointiohjelmatyöryhmää, josta sovittiin myös valtuustosopimuksessa. Ryhmässä koordinoidaan pidemmän aikavälin investointeja talousarviokäsittelyn yhteydessä. Odotan talousarvion valmistelun yhteydessä laajaa ja eri näkökulmia esiin nostavaa keskustelua. Nyt on Akaassa aloitettava investointien priorisointi, jossa voidaan apuna käyttää investointi ja kannattavuustarkasteluja. Hyvää syksyä.

Jaakko Leinonen

Kirjoittaja on akaalainen valtuutettu, VAAO:n valtuuston puheenjohtaja ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen.

Ensi viikolla sarjassa kirjoittaa akaalainen perheenäiti Jaana Uolamo.