Asennetta kehiin

Profile Image of Forum Akaa

Jaakko Leinonen
Jaakko Leinonen

Eurooppa, Suomi, Pirkanmaa ja Akaa. Me eurooppalaiset, suomalaiset, pirkanmaalaiset ja akaalaiset toimimme ja vaikutamme monilla eri tasoilla. Osaaminen ja asenne ratkaisevat kaikilla tasoilla. Kirjoitan kolmesta asiasta: 1) Yleisiä ajatuksia eri tasoista, 2) Pirkanmaasta ja 3) Akaasta.

Euroopan parlamenttivaalit on käyty. Päättäjät on valittu ja Euroopan kansa puhunut. Me voimme vaikuttaa äänestämällä, mutta kuten äänestysprosentti sen kertoi, aika vähän – ikävä kyllä – kiinnostaa. Parlamentin jäsenet ovat sähköpostin ja puhelinsoiton päässä, vaikuttakaa valitsemienne ihmisten ajatuksiin ja kertokaa heille arjen asioista. He ovat meitä palvelemassa. Suomen tasolla meidän on kyettävä nopeasti korjaamaan rakenteita. Seuraavien vuosien aikana tulee pakko. Yhteiskuntamme rakennemalli monikerroksisella rakenteella ei yksinkertaisesti kestä. Pitäisikö monikanavainen terveydenhuoltojärjestelmä purkaa? Onko meillä varaa siihen, että julkinen sektori työllistää puolet työllisistä? Mitä tulisi tehdä kaupungin tasolla? Haastan teidät kirjoittamaan tähän paikallislehteen näistä asioista.

Kunnallisvaaleilla valittiin päättäjät myös maakunnan luottamustehtäviin tälle kaudelle. Pirkanmaan maakuntakaavaa tehdään tällä hetkellä täysillä maakuntaliitossa, jonka jäsenkunta Akaa on.  Liiton tehtävä on edistää alueen henkistä ja taloudellista hyvinvointia. Meidän on Akaasta kerrottava heille, mitkä asiat ovat meille tärkeitä, ja mitä me haluamme heidän tekevän meidän tulevaisuutemme hyvinvoinnin eteen. Viestin on oltava selvä 1 A4. Akaan edunvalvontaa on tehtävä nyt. Maakuntakaavassa luodaan puitteet eli tarjotaan kaavoituksen kautta mahdollisuudet Pirkanmaan eri alueiden kehitykselle. Minusta Akaan päättäjien on nyt herättävä edunvalvontaan ja vaadittava aktiivisempaa asennetta siihen myös johtavilta viranhaltijoilta. Maakuntakaavan edunvalvontatyö vaikuttaa sadan vuoden perspektiivillä. Erilaisia hallintohimmeleitä voidaan muuttaa paljon nopeammin. Nyt asennetta Tekemällä pärjää ja tahtomalla saa!

Valtuustokauden (2013–2016) tavoitteista sovittiin poliittisten ryhmien kesken valtuustosopimuksessa, jota valmisteltiin muutama kuukausi vaalien jälkeen, ja se hyväksyttiin valtuustokauden alussa. Siinä todetaan muun muassa seuraavaa ”Akaan kaupungin organisaatiota kehitetään vastaamaan strategiassa asetettuihin tavoitteisiin.” ja ”Kaupungin kehittymisedellytyksistä huolehditaan panostamalla päätöksenteon johdonmukaisuuteen, joustavuuteen ja ripeyteen niin virkamiesten kuin luottamushenkilöiden osalta.” Meidän on aloitettava keskustelu, miten nämä ja muut tavoitteet saavutetaan valtuustokaudella. Meiltä poliittisilta päättäjiltä vaaditaan nyt asennetta, koska meidät on valittu johtamaan tätä kaupunkia.

Hyvää kesää!

Jaakko Leinonen

Kirjoittaja on akaalainen valtuutettu (kok)

Ensi viikolla sarjassa kirjoittaa akaalainen perheenäiti Jaana Uolamo.