Vastuu

Profile Image of Akaan Seutu

Maassa on monet vuodet yritetty säätää lakia viinaa ja lääkkeitä väärinkäyttävän odottavan äidin ohjaamisesta hoitoon tarvittaessa pakkohoitoon – tulosta ei synny.

Hyväksymme yleisen tavoitteen: yhteiskunnan tulee olla turvallinen. Historian kulussa sivistysvaltion kehitys menee niin, että ensin ryhdytään huolehtimaan lapsista, vammaisista, sairaista ja vanhuksista. Työmarkkinoiden kehityksen mukana alettiin tukea työmarkkinoiden toimivuutta ja haavoittuvissa tilanteissa työn ja perheen yhdistämistä. Työkaluiksi tulivat lasten päivähoito, koulutus, asuminen ja työttömyys, viimeisinä 1990-luvun laman jälkeen maahanmuuttajat ja ylivelkaantuneet.

On yksiselitteisesti todistettu odottavan äidin huumeiden ym. käytön vahingoittavan sikiötä. Lain, joka turvaisi sikiön kehittymisen, esteenä on vaatimus, että äidillä on oikeus ruumiiseensa – niin varmaan. Silti – vaikka meillä on oikeus omaan ruumiiseemme, emme me saa viillellä esimerkiksi aviopuolisoitamme heidän nukkuessaan. Jos katsotaan, että ihminen on vasta objekti, kun hän on huutanut ensimmäisen parkaisunsa, lain kirjain varmaan täyttyy. Sivistyneet ihmiset ymmärtävät kyllä sikiön vahingoittamisen olevan väärin ja edellyttävät sen mukaista lainsäädäntöä.

Toinen päivän puheenaihe on, pitääkö hyvin toimeentulevien lasten osallistua vähävaraisten vanhempiensa hoitokustannuksiin. Tarvitaanko tähän laki – eikö asia ole itsestään selvä? Vanhemmat huolehtivat lapsistaan ja toisistaan ja lapset vanhemmistaan.

Näin teki Jeesuskin. Hänellä oli ollut kiireinen viikko Palmusunnuntaista alkaen ja asia jäi viime tinkaan – evankeliumi Johanneksen mukaan luvusta 19: ”Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidilleen: `Vaimo, katso poikaasi!` Sitten hän sanoi opetuslapselle: `Katso, äitisi!` Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa.”

Eero Lapinleimu