Energiakriisi loi uusia ongelmia pienyrityksille – Osa ratkaisua on energiatehokkuuden lisääminen

Kustannusten äkkinäinen ja kova kasvu voi olla vakava paikka monelle yritykselle.
– Jos energian hinta on esimerkiksi kymmenkertaistunut edellisvuosista eikä yrityksellä ole realistista mahdollisuutta siirtää kasvaneita kuluja hintoihin, yrityksen tulevaisuus voi olla vaarassa, Suomen Yrittäjien ekonomisti Roopa Ohlsbom näkee. Kuva Suomen Yrittäjät.

Pirkanmaa eroaa maan muista alueista aavistuksen paremmilla tulevaisuudennäkymillä jopa ongelmallisen energiakriisin aikana, Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom kertoo.

Suomen Yrittäjien viimeisimmän pk-barometrin mukaan maakunnassa ja myös länsirannikolla on yrityskeskittymiä toimialoilla, jotka eivät ole energiakriisin aiheuttamista vaikeuksista pienyrittäjälle siinä määrin kärsineet kuin esimerkiksi rakennusala.

– Tuntumani on, että Pirkanmaalla suhteellisen hyvin ovat pärjänneet esimerkiksi ICT- ja IT-aloilla toimivat yritykset, erittelee Ohlsbom.

Yritysten kaatumisia voi olla edessä

Kriisi vaikuttaa kuitenkin tavalla tai toisella ja alasta riippumatta ja kautta maan. Yrittäjiltä on kantautunut järjestöön viestiä, että vielä raavitaan jotenkin eteenpäin, mutta jos tilanne jatkuu nykyisellään, voi yritysten kaatumisia olla edessä.

Erityisesti kriisi puree yrityksiin, joiden tuotannon kustannuksista merkittävä osa on energiasta riippuvaista. Erittäin suuri osuus tällaisten tuotannonalojen kuluttajahinnoista voi olla peräisin energiakuluista. Ne yritykset, jotka voivat siirtää kasvavia kuluja myyntihintoihin, pärjäävät paremmin. Muilla kustannusten äkkinäinen ja kova kasvu voi olla vakava paikka.

– Jos energian hinta on esimerkiksi kymmenkertaistunut edellisvuosista eikä yrityksellä ole realistista mahdollisuutta siirtää kasvaneita kuluja hintoihin, yrityksen tulevaisuus voi olla vaarassa, Ohlsbom näkee.

Koska pk-yritysten tulevaisuuden yleiskuvan tekijät ovat yritysten alasta ja sijainnista riippuvaisia, yleispäteviä ohjeita kriisistä luovimiseen on Ohlsbomin mukaan vaikea antaa, vaikka niitä on paljon mietitty.

Voiko tuotannon siirtää yöaikaan?

Sähkösopimuksia kannattaa edelleen vertailla ja kilpailuttaa, sillä myyjien välillä on hintaeroja. Jos mahdollista, yrityksen kannattaa yrittää suunnata tuotantoaan vuorokaudenaikoihin, jolloin energia olisi mahdollisimman edullista. Suomen Yrittäjät kertoo tiedotteessaan energiansäästövinkiksi sen, että jos yritys pystyy hyödyntämään edullista yösähköä, mahdollisuuteen kannattaa tarttua. Spot-hintojen ennusteita voi kartoittaa muutama päivää etukäteen Nord Poolin verkkosivuilta. Jos yritys pystyy seuraamaan ennustetta ja sen mukaan siirtämään kulutusta halvoille päiville tai tunneille, se kannattaa.

Jotkin yritykset ovat muuttaneet työpäivät yötyöksi. Se vaatii joustoa työntekijöiltä eikä Ohlsbom siksi usko, että pidemmän päälle ratkaisu on kestävä. Pk-yritykset ovat keskimäärin 2–3 henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Etätyö on yksi vaihtoehto

Toimitilojen energiatehokkuutta kannattaa mahdollisuuksien mukaan lisätä, esimerkiksi lisäämällä lämmöneristystä, optimoimalla lämmityksen kulutusta ja selvittämällä mahdollisuuksia lämmön varaamiseen yrityksen tiloissa. Yritykset, jotka eivät tarvitse toimitiloja, voivat jatkaa etätöissä.

– Vielä sen sijaan ei ole nähty kovinkaan paljon sitä, että yritykset tekisivät nykyistä tiiviimpää yhteistyötä naapuriyrityksen kanssa. Esimerkiksi säilytystilojen yhteiskäyttöä voisi harkita, vaikka kumppanina olisikin kilpaileva yritys, Ohlsbom sanoo.

Jos yrityksessä ei ole automatisoitu esimerkiksi valaistusta, siihen kannattaa järjestön mukaan edelleen investoida. Automatisoitua valaistusta kannattaa säätää siten, että se ei syty jokaisesta pienestä heilahduksesta ja siten, että valot sammuvat riittävän nopeasti silloin, kun tilassa ei ole ketään. Myös muiden sähkölaitteiden kohdalla kannattaa pitää huolta, että automaattiset virransäästöasetukset ovat kunnossa. Esimerkiksi tietokoneet ja näytöt voi asettaa siirtymään lepotilaan aiempaa nopeammin.

Jotkut sähkönjakeluyhtiöt tarjoavat ilmaisena palveluna sähkönkuormanohjausta eli sähkömittarin kautta tehtävää lämmityksen ja lämminvesivaraajien ohjausta.

Hinnat voivat myös laskea

Pientä valonpilkahdusta kriisitilanteeseen luo se, että hiljattain sähkön futuurihinnat likipitäen romahtivat.

– Suuret maakaasun kuluttajamaat Euroopassa, kuten Saksa, ovat saaneet nesteytetyn maakaasun varastot poikkeuksellisen täyteen. Kun mailla on yllin kyllin kaasua odotuksiin nähden, se heijastuu suoraan sähkön hintaan, Ohlsbom kertoo.