Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneita

Hämeen ammattikorkeakoulusta on 19.12. valmistunut muun muassa seuraavat akaalaiset opiskelijat.

Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK)

Saartila Emilia Sofia Elviira, Ylhäinen Paula Karoliina

Degree Programme in International Business, tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration

Helin Tiia Saara Maria, Pursiainen Tanja Anneli

Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK)

Aho Tuuli Katariina

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, sosionomi (ylempi AMK)

Ritari MirvaLiisa