Akaa-opasteiden tarve selvitetään, Kurvola saa leikkikentän

Kokoomuksen vaalistartti yllätti Akaan valtuuston

Akaan kaupungin viime viikon keskiviikon talousarviokokous ei poikennut aikaisemmasta, ellei sellaiseksi katsota kokoomuksen valtuustoryhmän johdon muutamaa yllättävääkin esitystä, mitkä kaatuivat äänestyksessä. Sinänsä hyvistä esityksistä olisi toivottu tietoa aikaisemmin. Myös valmistelutoimikuntaan vedottiin, vaikka kaupunkiorganisaatio ei konklaavia tunne.

Voimaan saatettiin rattoisesti äänestellen ensi vuoden talousarvio, jossa ulkoiset toimintatuotot ovat runsaat 20,9 miljoonaa euroa ja kulut runsaat 103,3 miljoonaa euroa. Vuosikatteen arvioidaan olevan ensi vuoden jälkeen runsaat 5,3 miljoonaa euroa positiivinen.

Ensi vuoden investoinnit ovat maltilliset, runsaat 1,7 miljoonaa euroa. Valkeakoskelle rakennettavaan Etelä-Pirkanmaan vuodeosastoon varataan 455 000 euroa, hyvinvointikeskukseen 400 000 euroa ja Akaa Point–yritysalueeseen 300 000 euroa. Kaupungin katujakin pinnoitetaan 260 000 eurolla

Talous kohenee

Kaupungin taloutta rasittavan alijäämän arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa runsaat 8,1 miljoonaa euroa. Alijäämä tulee kattaa suunnitelmakaudella 2017–2019. Voimassa on myös talouden tasapainottamisohjelma, jolla pyritään 5,5 miljoonan euron säästöihin vuoden 2019 loppuun mennessä. Jo pelkästään ohjelman henkilöstövaikutukset tulevat olemaan 58,5 henkilötyövuotta.

Lähes kaikesta säästämällä vuosina 2017–2019 kertyy ylijäämää runsaat 8,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 taseen ylijäämä olisi jo 621 696 euroa. Tästä kulukurista johtuu muun muassa se, että Akaa on suurentanut luokkakokoja, päivähoitomaksut ovat ne mitkä ne ovat ja yhdistyksien avustuksia on leikattu.

Kaupungin työntekijöiden kyky noudattaa tasapainottamisohjelmaa kiiteltiin useissa puheenvuoroissa. Sekin tosin on huomattu, että säästäminen näkyy jo kurjistumisena. Edessä on mielenkiintoinen vaalikevät.

Itsenäisyysjuhliin ei erillistä rahaa

Valtuutettu Jaakko Leinonen (kok) esitti Tuomo Småttin (kok) kannattamana, että Akaan 10-vuotisjuhlatapahtumaan varattu 10 000 euron määräraha muutettaisiin 15 000 euroksi ja kohdennettaisiin Akaan 10-vuotis- ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin. Tämä muutosesitys kaatui äänin 26-16. Kokoomuksestakin vastaan äänestivät valtuutetut Sirpa Hämäläinen, Eero Lapinleimu ja Mika Pajasmaa.

Päivähoidon maksuluokat puhuttivat

Valtuutettu Tuomo Smått esitti Jaakko Leinosen ja Heli Piiraisen (vihr) kannattamana, että päivähoidon hoitoaikaisen maksujärjestelmän maksuluokkia lisätään vähintään seitsemään, painottuen luokkien lisäystä asteikon yläpäähän. Tavoitteena on kustannusneutraali toteutus, mihin päästäisiin jo yhden henkilötyövuoden vähennyksellä. Uudet maksuluokat vahvistettaisiin käyttöön 1.4.2017 mennessä ja otettaisiin käyttöön 1.8.2017 mennessä.

– Tämä asia on puhuttanut monia vanhempia. He ovat keränneet asiasta jo adressiakin. Asia on jo viranhaltijavalmistelussa, mutta asia olisi hyvä nyt jo päättää, perusteli Smått esitystään.

Valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen (sd) luki tässä vaiheessa kaupunginhallituksen päätöksen koskien aloitetta päivähoitomaksuluokkien lisäämisestä. ”1.8. käyttöön otettuun varhaiskasvatuksen hoitoaikaperusteiseen järjestelmään ei tehdä muutoksia tässä vaiheessa. Uutta järjestelmää ja tarvetta siihen tehtäviin tarkennuksiin arvioidaan uudelleen selvityksessä mainittujen kyselyjen jälkeen 30.6.2017.”

– Esitykseni poikkeaa edellisestä, koska päättäisimme jo lisätä, ei päätetä ainoastaan selvittää, jatkoi Smått.

– Esitys vähentää maksutuottoja, mutta se vähentää myös kaupungin menoja. Tuotot ovat noin 17 prosenttia päivähoidon tuotantokustannuksista. Jos saamme vähemmän euroja, meillä myös menee vähemmän euroja päivähoidon tuottamiseen, mietti Leinonen.

Valtuutettu Harri Rämö (sd) ilmoitti seisovansa ryhdikkäästi kaupunginhallituksen esityksen takana, vaikka hävisi hallituksen äänestäessä päätöksestä.

– Periaatteessa voisin olla esityksen kannallakin. Mutta mikä määrä maksuluokkia on oikea, seitsemän vai kahdeksan. Minua hämään esityksessä tämä seitsemän, mietti valtuutettu Jouni Salonen (sd).

Heli Piirainen kertoi maksuluokkaesityksessä päädytyn seitsemään, joka on vanhempien esitys. Hallituksen päätöksen Piirainen sanoi taas olevan ”puutaheinää”.

– Vähintään seitsemän maksuluokkaa painottuen yläpäähän, johon tulisi kaksi maksuluokkaa lisää. Alapäähän vähintään yksi lisää, sanoi Leinonen.

Valtuutettu Jouni Vaittinen (kesk) totesi esittäjien olevan hyvällä asialla, mutta kiirehtivän liikaa.

– Minun logiikkani mukaan ensin selvitetään ja sitten päätetään. Kyllähän tähän asiaan voidaan kesken vuotta palata ja jopa teidän esittämässä aikataulussa, sanoi Vaittinen.

– Toistan tässä sen, minkä kaupunginhallituksessakin. Tämä on Jukka Oksalta erittäin hyvää valmistelua. Selkeäsanainen esitys. Hän oli ansiokkaasti ottanut kopin koko asiasta, jyrisi Rämö.

Valtuutettu Mika Setälä (kd) huomautti, että säästöjä ei ole vielä saatu, mutta maksuja on jo menetetty.

– Tässä on nyt vaarana, että maksuja menetetään edelleen ja alijäämä kasvaa, mietti Setälä.

Valtuutettu Tuomo Smått muistutti, että maksuluokissa on ongelmia.

– Jos vanhemmat esimerkiksi ottavat osittaisen hoitovapaan käyttöön, he eivät saa minkäänlaisia säästöjä maksuluokkajärjestelmässä. Tässä on ilmeinen ongelma, kaikki sen tiedostamme, miksi emme voi nopeammin päättää korjaamisesta, sanoi Smått.

Vanhemmat haluavat vain säästää

Sivistysjohtaja Jukka Oksa kertoi hoitoaikaperusteisen järjestelmän puhuttaneen niin koulutuslautakuntaa kuin kaupunginhallitustakin. Hän sanoi ymmärtävänsä vanhempien näkökulman siitä, että välyksiä halutaan lisää.

– Sitten pitää olla rehellinen siinä, mikä tässä on tarkoitusperä. Se ei ole joustojen saaminen. Rehellisesti syy on se, että halutaan saada pienemmät hoitomaksut. Ja sekin on ihan hyväksyttävä peruste.

Tuomo Smått huomautti, että hänen tavoitteenaan ei ole, että tietty osa kaupunkilaisista voisi säästää maksuista. Nyt hänen mielestään pystytään seuraamaan lasten oloa päivähoidossa, mutta ei vanhempien käyttäytymismuutosta.

– Laskelma on tehty olettaen, että perusteiden muuttaminen ei vaikuta vanhempien käyttäytymiseen.  Jos tämä on vallitseva fakta, voimme heti lähteä kotiin, koska teoillamme täällä ei ole mitään vaikutusta, sanoi Smått.

Valtuutettu Niina Koivuniemi (vas) kertoi, että hänellä on kaksivuotias lapsi, eikä hänen ostoskäyttäytymisensä tule muuttumaan, lisättiin päivähoidon maksuluokkia tai ei.

Valtuutettu Henna Rantanen (sd) taas ihmetteli esityksen ajankohtaa.

– Onko ainoa syy päätöksen aikaistamiseen se, että kaupunginhallituksen vaatima selvitys valmistuu kuntavaalien jälkeen. En käsitä tätä, sanoi Rantanen.

Vilkkaan keskustelun jälkeen äänestettiin ja kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 30-12. Päivähoitoon ei tule lisää maksuluokkia tässä vaiheessa.

Tarvitsevatko seurat apua?

Valtuutettu Saija Roininen (sd) sai valtuuston hyväksymään yksimielisesti vapaa-aikalautakunnan tehtäviin lisäyksenä, että se selvittää huhtikuun loppuun mennessä, miten kulttuuri- ja liikuntatoimessa jatkossa hoidetaan yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

Tiedossa on, että Akaassa ei ole nyt yhtään palkattua kulttuurityöntekijää, koska toimi jätettiin 2015 täyttämättä. Valtuutettu Piirainen esitti, että kulttuurikoordinaattorin tointa ei olisi nyt lakkautettu, mutta hänen esitystään ei kannatettu. Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Antti Maijala (vas) sanoi lautakunnan mielellään selvittävän sille annetun tehtävän.

Kyltit selvitykseen

Yksimielisesti hyväksyttiin myös Jaakko Leinosen esitys, että Akaan opaskylttien kunnostus- ja uudistussuunnitelma tehdään 30.4. mennessä ja työhön varataan 30 000 euron määräraha. Myös koulujen sisäilmatutkimuksiin varataan 50 000 euron määräraha. Tutkimustulosten mukaan laaditun korjaussuunnitelman tulee olla valmiina 31.3. mennessä.

Jälleen vääntöä Satamasta

Valtuutettu Tuomo Smått esitti valtuutettujen Leinonen ja Piirainen kannattamana, että Toijalan Sataman alueen kehittämiseen lisättäisiin ensi vuodelle 100 000 euron määräraha ja vuodelle 2018 150 000 euron määräraha. Tiedossa on, että Sataman nykyiset saunat ovat erittäin huonossa kunnossa ja vaaralliset.

Esitys aiheutti vilkkaan keskustelun, koska esitetyt summat olivat poikkeuksellisen suuria. Valtuutettu Harri Rantala (sd) sanoi kaupungin muun muassa säästävän jo vanhuksien vaipoissakin, joten yllättäviin mittaviin ”heittoihin” ei ole nyt varaa. Valtuutettu Eero Lapinleimu (kok) puolestaan halusi, että Sataman alueen käyttöä korkeatasoiseen asuinrakentamiseen selvitään. Myös entisen vesilaitoksen kaupan purkua haluttiin, koska alueella ei ole edetty ostajan lupaamalla tavalla.

Tuomo Småttin esitys kaatui äänestyksessä äänin 32-9.

Läpi meni sen sijaan valtuutettu Eero Lapinleimun esitys, että Sataman alueen kehittämiseen ohjeellisena vuodelle 2019 varattu 50 000 euron määräraha siirretään vuodelle 2018. Tämä Harri Rämönkin kannattama esitys hyväksyttiin äänin 8-33.

Kurvola saa leikkikentän

Valtuutettu Juhani Salin (sd) ihmetteli kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren yllättäviä karsintoja talousarviosta. Pitkään listoilla olleista kohteista Toijalan tenniskentän korjaus ja Kurvolan leikkikentän rakentaminen on jälleen pyyhitty pois. Salin esitti Jaakko Leinosen kannattamana, että Kurvolaan rakennetaan ensi vuonna leikkikenttä 30 000 eurolla. Tämä muutosesitys meni valtuustossa läpi äänin 11-30. Valtuuston jättävä Salin sanoi muutosesityksen läpimenoa merkittävimmäksi saavutuksekseen kunnallispoliittisella urallaan.

Valtuustotyö jää

Valtuusto huomioi kaupungin viirillä valtuutetun tehtävät jättävän Mikko Virolaisen (vas). Lainmukainen ero valtuutetun tehtävästä myönnettiin myös Eero Eskolalle (kok) ja Eija Taurénille. Eskolan tilalle valtuustoon nousee Saana Jaakkola (kok) ja Taurénin tilalle Juho Rupponen (kd)

Juhani Riekkisen tilalle keskusvaalilautakuntaan valittiin Tiina Rupponen. Edesmenneen Jussi Uimin (sd) tilalle tarkastuslautakuntaan nousee Sakari Nieminen (sd) ja Juha Saarisen tilalle tekniseen lautakunnan jäseneksi nousee Juhani Salin.

Vuosi vaihtuu, mutta Akaan valtuuston työ jatkuu toukokuun 2017 loppuun asti. Tammikuussa puheenjohtaja Saila Kallioinen ilmoitti valtuuston kokoontuvan Kirkonkylän koululla.

 

Kuka hoitaa kaupungin yhteydet yhdistyksiin

Valtuutettu Juhani Salin (sd) oli sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenvuorossa huolissaan, kuinka kaupunki hoitaa yhteistyön kymmeniin yhdistyksiin, kun tehtävässä ei ole nyt ketään toimenhaltijaa. Ongelma korostuu Salinin mielestä ensi vuoden alusta, kun vapaa-aika- ja koulutuslautakunta yhdistyvät.

– Yhdistykset järjestävät monenlaista vapaa-ajan toimintaa – juhlia, näyttelyitä, kilpailuja – mutta talkootyön tekemisellekin näyttää olevan rajansa. Kyllä Akaan kokoisessa kaupungissa pitää löytyä henkilö näitäkin asioita hoitamaan, mietti Salin.

Juhani Salinin vaikutuksesta kaupunkiin saatiin aikanaan kulttuurikoordinaattorin toimi, joka viimeisimmässä talouden tasapainottamisohjelmassa jätettiin kuitenkin täyttämättä. Vakanssi jopa katoaa vuoden päättyessä.

Muistokynttilät vai kehitys

Akaan kaupunkiorganisaatiossa aloitti 1. heinäkuuta kaupunkikehitystoimi. Tämä ennakoi Juhani Salinin mielestä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeistä aikaa. Luottamushenkilöillä on suuret odotukset ja tehtyyn muutokseen ollaan tyytyväisiä.

– Tulevaisuuden kunnan päätehtävä on hallitusohjelman mukaan huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen elämisen mahdollisuuksista. Siirtyminen palvelujen järjestäjästä alueen elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi antaa meille uusia mahdollisuuksia toimintamme kehittämiseen.

Tulevaisuutta voidaan kyllä rauhassa odotella ja jatkaa ”vanhaan malliin”. Tätä Salin ei halua.

– Odotellessa voimme viritellä Akaan muistokynttilät sytytyskuntoon. Tulevaisuuden kuntien pitää olla enemmän kuin nykykunta miinus sote, kuvaa Kuntaliiton strategiapäällikkö Markus Pauni. Uskon, että ainakin Akaassa luottamushenkilöt ovat samaa mieltä.

Akaa tarvitsee Juhani Salinin mielestä lisää verotuloja, työpaikkoja ja satsauksia tulevaisuuteen.

– Tarvitsemme riskinottajia ja menestyjiä. Kaupungin kannattaa kuunnella yrittäjiä, luoda edellytyksiä ja huolehtia siitä, että kaupungin toimet eivät ole kasvun esteenä, mietti sosialidemokraattien ryhmäjohtaja Juhani Salin.

Matka- ja kauppakeskus tarvitaan

Kokoomuksen ryhmäpuhuja Jaakko Leinonen sanoi, että Akaan kaupungin palvelutuotantoon ollaan keskimäärin tyytyväisiä. Hän muistutti kuitenkin, että palvelurakenne on sellainen, että nykyinen verotuottopohja on kovilla.

– Markkinoinnissa kannattaisi panostaa lapsettomiin pariskuntiin, jotka tuovat tänne hyvän verotuoton, mutta eivät ainakaan heti rasita palvelurakennetta.

Tasapainotettu talous, rakenteelliset muutokset ja investoinnit tulevaisuuteen ovat Jaakko Leinosen mielestä Akaan menestyksen kulmakiviä tulevaisuudessa.

– Tulevaisuuden Akaassa keskiössä on muun muassa liikunta, jossa on jo tehty merkittäviä avauksia. Akaan jalkapalloilun tuki rakentaa tekonurmet kaupungin taatessa lainan. Tarvitsemme myös uuden sisäliikuntahallin. Erityisesti Toijalan yhteiskoulun campus on sen paikka. Kyseeseen voi tulla myös monitoimihallin laajennus.

Jaakko Leinonen perusteli uutta hallia sillä, että kaupungissa pelataan lentopalloa ja futsalia Suomen huipputasolla ja nykyinen halli on tähän tarkoitukseen liian pieni.

Matka- ja kauppakeskuksen rakentamista Toijalan rautatieaseman läheisyyteen ei ole haudattu.

– Toijalan aseman on tulevassa maakuntakaavassa matkakeskuksen paikka. Kauppakeskus tarvitaan, jotta meillä säilyy hyvät palvelut täällä ja saadaan Akaaseen lisää työpaikkoja. Nyt on aika myös kaivaa esiin lobbaustoimet kolmannelle raiteelle ja tehdä yhteistyötä muiden kuntien kanssa, sanoi Jaakko Leinonen.

Sote-uudistus tulee

Akaan kaupungin lausunto sote-uudistuksesta oli keskustan Jouni Vaittisen mielestä tavattoman negatiivinen.

– Mitä uudistus käyttäjän kannalta Akaassa merkitsee. Tehdään uusi hyvinvointikeskus, joten voisi olettaa, että palvelut paranevat. Kaikki palvelut saa jatkossa samasta paikasta. Ja kun se nyt toteutuu hyvälle paikalle, se on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Siellä on myös lääkäreitä aina paikalla, mietti Vaittinen.

Akaan kaupungin kannalta sote-uudistus on merkittävä, koska iso on tuloista, menoista ja henkilökunnasta siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.

– Ei tämä kaupungin loppu ole. Jäähän meille valtavasti lakisääteisiä tehtäviä. Tulot ja menot ovat jatkossa paremmin arvioitavissa. Onko se tähän asti ollut todellista päätöksentekoa, kun vuoden lopussa on ihmetelty täällä erikoissairaanhoidon lisälaskua, mietti Jouni Vaittinen.

Turhat mittarit pois

Vasemmistoliiton Mikko Virolainen haluaa eroon turhista mittareista.

– Täällä ei kohta muuta tehdäkään kuin raportteja mittareista. Kuka niitä todellisuudessa seuraa? Turhat mittarit pois, muutamia keskeisiä tarvitaan.

Yrityselämässä oli Virolaisen mielestä mittarit muodissa 25 vuotta sitten ja suurimmasta osasta on nyt luovuttu.

– Alun perin mittarit lähtivät yliopistoilta bisnesmaailmaan. Nyt ne on kierrätetty kuntiin valtion kautta. Onhan ne aikansa kivoja, mutta jos joku konsultti tulee tällaisia esittämään edelleen, ajakaa hänet pois, vaali Virolainen.

Koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Mikä Setälä oli huolissaan koulutuksellisesta tasa-arvosta Akaassa. Alle 15-vuotiaiden osuus kuntalaisista on Akaassa 18,5 prosenttia ja koko Pirkanmaalla 16,4.

– Tässä on monta prosenttiyksikköä eroa. Suuri perheiden ja lasten määrä tuo kaupunkiin elinvoimaa ja dynaamisuutta, mitä uusi kunta-ajattelu tarvitseekin. Mutta lasten varhaiskasvatus ja peruskoulutus vaativat myös paljon resursseja ja johtuen lasten suuresta prosenttiosuudesta, sanoi Setälä.

Lapsia on Akaan koulujen luokissa paljon. Akaassa ennen ryhmäkokojen kasvattamista ryhmäkoko yläkoulussa keskimäärin 20 oppilasta, nyt tasolla 24.

– Strateginen tavoite on, että kaupungissa ei ole alle 25 oppilaan ryhmiä 3–9-luokilla. Valkeakoskella on Tyryn yläkoulussa opetusryhmien keskikoko 18 oppilasta. Suurin opetusryhmä 24 oppilasta.

Mika Setälä kehotti miettimään, kuinka isoissa opetusryhmissä jatkossa toteutuu koulun opetustehtävän lisäksi kasvatustehtävä.

– Perheet ovat nykyään monissa ongelmissa. Siellä, että koulu hoitaa kasvatustakin. Miten jatkossa taataan, että koulu pystyy jatkossa hoitamaan opetustehtävän lisäksi myös kasvatustehtävän.

Tampereelta lisää asukkaita

Perussuomalaisten Maritta Markkula toivoo Akaan väkiluvun kääntyvän ensi vuonna kasvuun. Uusia asukkaita Markkulä odottaa Tampereelta.

– Kun Tampereella tekevät niitä tunneleita ja tukkivat kaupungin läpikulun, niin ehkäpä huomaavat Ylöjärven suunnalta muuttaa tänne. Täältä on moneen paikkaan hyvät yhteydet, sanoi Markkula.

Marita Markkulan mielestä kaupungin talous kehittyy hyvään suuntaan, vaikka yli 8 miljoonan euron alijäämää ei vielä päästäkään supistamaan. Kurukuria hän edelleen jatkaisi talouden tasapainottamiseksi.

– Talousarvion mukaan lainakanta on vähenemässä huolimatta suhteellisen mittavista investoinneista. Sote- ja veromuutosten vaikutukset jäävät seuraavan valtuuston huoleksi. Kuntien verotulot tulevat vähenemään ja paljonko sote-uudistuskin meille maksaa, pohti Markkula.

Miten valtuuston päätökset vaikuttavat?

Vihreiden ryhmäpuhuja Heli Piirainen muistutti, että Akaassa on päätösten vaikutusarvioita toivottu koko päättyvä valtuustokausi, turhaa. Piirainen iloitsi kuitenkin siitä, että monen alijäämävuoden jälkeen on ylijäämääkin luvassa. Vai iloitsiko?

– Tiukalla taloudenpidolla ja tasapainottamisohjelmilla tähän on päästy. Lienee paikallaan taputtaa itseämme olalle. Hyvä me. Vai voidaanko taputtaa? Tasapainottamisohjelman kestävimpiä säästökohteita olivat useat edistämis- ja uudistusohjelmat, summittaisten leikkausten sijaan. Ohjelmat antavat edelleen odottaa itseään.

Viime vuonna Akaa leikkasi opetuspuolelta Heli Piiraisen mielestä siitäkin huolimatta, että jo kuluneen syksyn aikana on havaittu, että perusopetuksesta leikkaaminen ei ole ehkä se kaikkein järkevin säästökohde.

– Meidän mokamme hinnan maksaa jokainen tämän kaupungin 6- ja 7-luokkalainen. Osa tästä laskusta, se kaikkein raadollisin osa, tulee maksettavaksi erikoissairaanhoidon kuluissa. Tämä ei ole sanahelinää, vaan todennettavissa olevaa faktaa, sanoi Heli Piirainen.

 

 

 

 

 

 

 

Yksi kommentti

  1. Kari heino

    Maallemuuttajia . Akaaseen tulisi houkutella varakkaita eläkeläisiä nauttimaan puhtaasta,raikkaasta ja terveellisestä luonnosta. Täältä voi ostaa itselleen jopa oman metsän jossa voi ammentaa energiaa puita halailemalla. Täällä maalla on pysyttävä ja ..täällähän toki pysyykin terveenä. Täältä tie johtaa tarvittaessa vaikka maailman ääriin. Ei tarvi olla palveluiden lähistöllä,kyllähän niihin pääsee tarvittaessa jos sellainen on tullakseen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?