Akaasia on muuttamassa märkien perustusten päälle

Vappuaattona Arvo Ylpön alatalon purkutyöt olivat tässä vaiheessa.
Vappuaattona Arvo Ylpön alatalon purkutyöt olivat tässä vaiheessa. Akaasia muuttaisi uusiin tiloihin takana näkyvästä virastotalosta, josta se lähtee sisäilmaongelmien vuoksi. Kolmannen kerroksen tilat on jo poistettu käytöstä Aluehallintoviraston kehotuksen mukaisesti.

Akaan kaupungin on järjestettävä sopimuksen mukaan toimitilat Työterveys Akaasialle, jolta se ostaa työterveyshuollon palvelut. Tekninen johtaja Antti Kemi on edelleen sitä mieltä, että Hakalehdon vanhainkoti olisi ollut sijainniltaan ja kustannuksiltaan kaikkein paras Akaasialle.

Koska valtuusto hylkäsi kosteus- ja sisäilmaongelmista kärsivän Hakalehdon, Kemi esittää nyt, että Akaasian tilat toteutetaan parhaillaan purettavan Arvo Ylpön koulun alatalon paikalle Toijalaan.

– Uudet tilat Akaasialle on mahdollista toteuttaa valmiilla tilaelementtiratkaisulla yhden kuukauden toimitusajalla, Kemi kertoo kaupunginhallitukselle valmistellussa pykälässä.

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari esittää tiistaina kokoontuvalle hallitukselle, että Kemin laatima hankesuunnitelma hyväksytään. Sen mukaan teknisesti, hinnaltaan ja aikataulullisesti parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui 2-ryhmäisenä väistötila-päiväkotina toiminut, Rakennus Vahala Oy:n omistama noin 300 neliön suuruinen siirtokelpoinen toimitila.

– Ehdottomasti edullisin sijoituspaikka on purettavan Arvo Ylpön koulun Alatalon paikalle siten, että purkutyössä säilytetään perustukset. Talot ovat lähes samankokoiset, ja kohteessa on valmiiksi niin vesi-, viemäri- kun sähköliittymä, Kemi kertoo.

Akaasia vuokraisi vanhojen perustusten päälle siirrettävät toimitilat suoraan itselleen. Vuokra on 4 500 euroa kuussa. Tämän lisäksi Akaasian kustannettavaksi tulevat rakennuksen noin 20 000 euron siirto- ja asennuskustannukset, tilojen noin 50 000 euron muutoskustannukset, kohteen sähkö-, vesi-, jätevesi- ja jätehuoltomaksut sekä vuokrasuhteen päättyessä 10 000 euron maksu rakennuksen pois siirtämisestä.

Perustukset, joiden päälle uutta rakennusta on suunniteltu, ovat Akaan kaupungin mukaan kärsineet kosteusvaurioista.
Perustukset, joiden päälle uutta rakennusta on suunniteltu, ovat Akaan kaupungin mukaan kärsineet kosteusvaurioista.

Kaupungille hankkeesta muodostuu sisäisinä kustannuksina rakennuslupamaksu.

Perustusten kosteus aiheutti sisäilmaongelmia

Arvo Ylpön koulun alatalon elinakaari oli tasan 40 vuotta. Se rakennettiin 1972, ja 2012 rakennus poistettiin sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä.

Kesäkuussa 2014 Akaan kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi talolle purkuluvan. Luvan hakijana oli rakennuksen omistaja eli Akaan kaupunki. Hakemuksen perusteluissa kerrottiin, että rakennusta on korjattu useaan otteeseen kosteusvaurioiden vuoksi.

– Perustusten ja lattian alle johtuu kallion pintaa myöten vettä niin, että alapohja on kostea. Rakennuksessa on jatkuvasti sisäilmaongelmia kosteusvaurioiden vuoksi, eikä rakennusta saada kohtuullisin kustannuksin enää sellaiseen kuntoon, että sitä voitaisiin pitää terveellisenä ja turvallisena, kuuluivat purkuperustelut.

Kommentointi on suljettu.