”Sampola ja Laaksola voidaan tarvittaessa myydä”

Palveluverkkotyöryhmä esittää neljän päiväkodin lakkauttamista

Akaan palveluverkkotyöryhmä esittää Nahkialan koulun lakkauttamista, mikäli sen peruskorjaaminen on kalliimpaa kuin Arvo Ylpön koulun laajentaminen.

Akaan palveluverkkotyöryhmä esittää Nahkialan koulun lakkauttamista, mikäli sen peruskorjaaminen on kalliimpaa kuin Arvo Ylpön koulun laajentaminen. Kuva: Akaan Seudun arkisto

Akaan palveluverkkotyöryhmän loppuraportti on valmistunut. Se käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 4. helmikuuta. Hallituksen esityslistalla todetaan, että työryhmän esitykset eivät ole yksimielisiä, ja palveluverkon sopeuttaminen taloudellisesti kestävään muotoon on vaikeaa.

– Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti on valmisteluaineistoa, jota ei sellaisenaan voida käyttää päätöksenteon pohjana, mutta siinä on esitetty varsin kattavasti palveluverkkoon kohdistuvat keskeiset kysymykset. Valmistelua palveluverkon muuttamiseksi tulee jatkaa, esityslistalla todetaan.

Palveluverkkotyöryhmään kuuluivat Hannu Järvinen (sd), Inka Savolainen (sd), Tuomo Smått (kok), Jaakko Leinonen (kok), Marjatta Kivi (vas), Risto Kajanto (ps), Mari Peräkivi (kesk), Heli Piirainen (vihr) ja Eija Taurén (kd) sekä apulaiskaupunginjohtaja Heikki Partanen, sivistysjohtaja Jukka Oksa, sosiaalityönjohtaja Pirjo Kukkonen (1.10.2013 alkaen perusturvajohtaja Elina Anttila) ja tekninen johtaja Antti Kemi. Työryhmän puheenjohtajana toimi Heli Piirainen ja sihteerinä kaupungin hallintopäällikkö Sisko Tiusanen. Työryhmä kokoontui vuonna 2013 kahdeksan kertaa ja tämän vuoden tammikuussa kerran.

Päiväkotien määrä vähenisi

Päiväkotihoidon osalta palveluverkkotyöryhmä esittää, että Toijalassa Ylpönpihan päiväkotia laajennetaan, yksityinen päiväkoti toimii ostopalveluna, ja Nahkialan päiväkoti säilyy. Rautalan päiväkoti, vuokratiloissa oleva Pirtinkulman päiväkoti ja Torinkulman ryhmäperhepäiväkoti lakkautettaisiin.

Viialan päiväkotien osalta työryhmä esittää, että toiminta keskitetään vuokratiloissa toimivaan Pajantien päiväkotiin ja kaupungin omistamaan Sahurin päiväkotiin. Tarvittaessa laajennetaan Sahurin päiväkotia. Näiden kahden lisäksi Viialassa toimii tällä hetkellä Nahkalinnan päiväkoti.

Kylmäkoskella on tavoitteena yksi yksikkö eli nykyinen päiväkoti. Mikäli kaikki päivähoitoa tarvitsevat lapset eivät tämän vuoden elokuussa mahdu nykyiseen päiväkotiin, työryhmä esittää aseman ryhmistä jatkettavaksi, kunnes koulu on myyty, otettu muuhun käyttöön tai aseman ryhmiksen lapset on sijoitettu toisaalle.

Perhepäivähoidossa työryhmä esittää, että ostopalvelua laajennetaan koskemaan myös sitä, ja perhepäivähoitopalveluja lisätään sekä kunnallisena että yksityisenä merkittävästi. Perhepäivähoitajien saatavuus Akaassa selvitetään esimerkiksi lehti‐ilmoituksilla.

Terveyspalveluita yhteen viimeistään 2017

Suurin osa Viialan terveysaseman toiminnasta siirtyisi työryhmän esityksellä uudelle Akaan terveysasemalle.

Suurin osa Viialan terveysaseman toiminnasta siirtyisi työryhmän esityksellä uudelle Akaan terveysasemalle.

Perusterveydenhuollosta työryhmä esittää, että Akaan terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhdellä hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevalla terveysasemalla.

– Viialan avoterveyspalvelut säilytetään ennallaan, kunnes palvelut on siirretty Akaan terveysasemalle, kuitenkin viimeistään vuonna 2017. Hammashuolto järjestetään Akaan osalta nykyisissä tiloissa siihen saakka, kunnes terveysasema on valmis. Konsultointimahdollisuuksien vuoksi neuvolapalvelut keskitetään Akaan terveysasemalle. Lähipalvelut, esimerkiksi aikuis‐ ja lastenneuvolapalvelut, laboratoriokokeet, pyritään säilyttämään päivystysluonteisesti Viialassa ja Kylmäkoskella, työryhmä esittää.

Vain taloudellisesti järkevä lukio säilyisi

Palveluverkkotyöryhmän mukaan koulujen laajentamispaineet kohdistuvat Toijalassa Arvo Ylpön kouluun ja Pappilan kouluun. Peruskorjauksen tarvetta on tulevina vuosina Nahkialan koululla.

– Mikäli Nahkialan koulun peruskorjaus osoittautuu kalliimmaksi kuin Arvo Ylpön koulun laajennus, Toijalassa säilytetään kaksi alakoulua. Arvo Ylpön koululle kohdistuvaa painetta puretaan Sontulan koululle, ja Pappilan koululle kohdistuvaa painetta Arvo Ylpön koululle, työryhmä esittää.

Nahkialan koulun kohtalosta ei ole mainintaa siinä tapauksessa, että sitä ei peruskorjattaisi.

Kuten valtuusto on jo päättänyt, Viialassa Keskustan koulu palloiluhalleineen sekä osa Hirvialhon koulusta peruskorjataan totaalisesti vuoden 2020 tarpeita varten. Rasin koululle työryhmä esittää uutta liikuntasalia varasto‐, puku‐ ja pesutiloineen, mikä sekin on jo mukana kaupungin taloussuunnitelmassa.

Kylmäkoskella säilyisivät Kirkonkylän koulu ja Sontulan koulu, joista jälkimmäiseen tulisi Toijalasta Uudenkylän alueelta 40–50 oppilasta.

Valtteri Lumme (vas.), Miia Virtanen, Tiia Helin ja Camilla Ahlfors osallistuivat Akaan lukion ylioppilaskirjoituksiin helmikuussa 2013. Palveluverkkotyöryhmän mukaan vain taloudellisesti järkevä lukio voi jatkaa Akaassa.

Valtteri Lumme (vas.), Miia Virtanen, Tiia Helin ja Camilla Ahlfors osallistuivat Akaan lukion ylioppilaskirjoituksiin helmikuussa 2013. Palveluverkkotyöryhmän mukaan vain taloudellisesti järkevä lukio voi jatkaa Akaassa.

Akaan lukio on kaupungin ainoa toisen asteen oppilaitos, ja siinä on tällä hetkellä 220–230 opiskelijaa. Työryhmän mukaan Akaan lukio on valtakunnan mittakaavassa ihan kelpo keskikokoinen lukio.

– Akaan lukio on yleislukio, jolla on myös vahvaa yhteiskuntatakuumerkitystä. Päivälukion rinnalla toimii myös iltalukio. Akaan alueella säilytetään oma lukio toisen asteen oppilaitoksena niin kauan kuin se on taloudellisesti järkevää, toteaa palveluverkkotyöryhmä.

Kaupungin pitäisi vuokrata Olkkari

Palveluverkkotyöryhmän mielestä Akaan nuorisotilojen aukioloaikoja esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa ja päiväaikaista käyttöä tulee lisätä.

– Selvitetään Kylmäkosken terveysaseman tilojen käyttöä vuodesta 2017 alkaen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ylläpidettävänä nuorisotilana. Kaupunki vuokraa hankkeen päätyttyä Olkkarin tilan nuorisotiloiksi ajalle 1.9.2014‐31.12.2016 eli siihen saakka, kun tilaa terveysasemalta vapautuu, työryhmä esittää.

Kulttuuripalvelujen osalta raportissa esitetään vain, että Laaksola ja Sampola säilyvät nykyisessä käytössä, mutta tilojen käyttöä seurataan ja tarvittaessa ne myydään.

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari esittää kaupunginhallitukselle, että se merkitsee palveluverkkotyöryhmän loppuraportin tiedoksi ja toteaa työryhmän työn päättyneeksi. Loppuraportti on luettavissa kokonaan Akaan kaupungin nettisivuilla, kaupunginhallituksen 4.2. kokouksen esityslistan liitteenä.

Yksi kommentti

  1. Tuomo Huhtala

    Minun mielipiteeni Viialan terveysasemaan kohdistuvaan lopetusuhkaan on luettavissa Akaan Seudun 29.1. ”lukijamme kirjoittavat” osastolta ”Viialan trveysasemaa ei saa lopettaa” otsikon alta. Ihmetyttää tällainen keskittämisinto. Nykytilanteessa, kun kunnat ja terveydenhoitoalueet ovat vasta muotoutumassa, ei pidä tehdä hätiköityjä päätöksiä. Kannattaa odottaa kuntajaon valmistumista jja sitten katsoa. kuinka monta, missä ja minkänimisessä kunassa terveysasemia tarvitaan. Viialan osalta säästötalkoisiin osallistumiseksi riittää todennäköinen lukion menettäminen, terveysaseman lopettaminen on jo liikaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?