Kirjastot uusivat sääntöjä

PIKI-kirjastot ovat uusineet käyttösääntöjään ja ne astuivat voimaan 1.1.2014. Suurin muutos on aineistolajikohtaisten lainamäärärajoitusten poistuminen. Aiemmin asiakkaalla sai kerralla olla lainassa vain tietty määrä av-aineistoa kuten cd-levyjä tai konsolipelejä.

Lainauskiellon yläraja kirjastojärjestelmässä on nostettu 10 eurosta 20 euroon. Kun lainauskiellon euromääräinen raja ylittyy, asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa siihen saakka, kunnes maksut on maksettu.

Kirjastojärjestelmässä ei ole verkkomaksamisen mahdollistamaa sovellusta.

Uudessa PIKI-verkkokirjaston versiossa lainojen uusiminen (silloin kun niihin ei kohdistu varauksia ja uusintakertoja on jäljellä) onnistuu, vaikka lainauskiellon raja uusittaessa ylittyisi.  Myös varaaminen, yhteystietojen päivitys ja tunnusluvun vaihto onnistuvat vaikka lainauskiellon raja on ylittynyt.

PIKI-kirjastoissa on uusittu ja yhtenäistetty maksuja

PIKI-kirjastojen lasten- ja nuortenosastojen kaikki aineisto kaikissa PIKI-kirjastoissa on nyt varaus- ja myöhästymismaksutonta, silloin kun asiakas noutaa varauksen sieltä kunnankirjastosta, mihin hän on varauksen kohdistanut.

Varaus- ja seutuvarausmaksu pysyvät samana niissä kirjastoissa, jotka vielä varausmaksua perivät.  Vesilahden, Ylöjärven, Sastamalan, Mänttä-Vilppulan, Virtain, Ruoveden, Nokian, Oriveden ja Kangasalan kirjastoissa ei peritä varausmaksuja aineistosta, kun asiakas noutaa varauksen sieltä kunnankirjastosta mihin hän on varauksen kohdistanut.

Seutuvarausmaksu peritään edelleenkin kaikilta asiakkailta. Seutuvarauksen (ja -kuljetuksen) avulla asiakas saa tilaamansa aineiston mihin tahansa PIKI-kirjastoon. Seutulainoja välitetään ja kuljetetaan Pirkanmaalla kunnankirjastosta toiseen ja takaisin yli 100 000 kappaletta vuosittain.

Myöhästymismaksut ovat nyt kaikissa PIKI-kirjastoissa 15 senttiä/laina/vrk paitsi Tampereella, jossa myöhästymismaksu on 25 senttiä/laina/vrk. Myöhästymismaksu alkaa kaikissa kirjastoissa kerääntyä heti eräpäivän jälkeisestä kalenteripäivästä.

Kaukopalvelun tilausmaksuja PIKI-kirjastoissa on myös yhtenäistetty. Kaikki PIKI-kirjastot välittävät lainausoikeuden omaaville asiakkaille kaukolainaksi aineistoa, jota PIKI- kirjastoissa ei ole. Kaukolainauksesta peritään tilausmaksu, minkä lisäksi asiakas maksaa lähettävän kirjaston mahdollisesti perimät maksut. Sama maksu koskee myös kopio- ja mikroaineiston tilauksia.  PIKI-kirjastot tilaavat vuodessa noin 5000 kaukolainaa asiakkailleen.

Palauttamattomasta aineistosta kolme karhua

Kaikki PIKI-kirjastot tulevat vuoden alusta lähtien lähettämään palauttamattomasta aineistosta kolme palautuspyyntöä asiakkaille ennen laskutusta tai perintää. Ensimmäinen palautuspyyntö lähtee 7 vuorokautta lainan eräpäivästä, toinen 21 vuorokautta eräpäivästä ja kolmas 35 vuorokautta eräpäivästä, mikäli aineistoa ei ole siihen mennessä palautettu.

Kaikki PIKI-kirjastot lähettävät myöhässä olevasta aineistosta asiakkaalle palautuspyynnön heti eräpäivän jälkeisenä päivänä silloin kun aineistoon kohdistuu varaus.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston asiakas voi korvata vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämän hinnan. Asiakkaat voivat maksaa kaikkia maksujaan mihin tahansa PIKI-kirjastoon. Maksettuja maksuja ei palauteta takaisin, vaikka kadonnut aineisto myöhemmin löytyisikin.