Akaalla edessä miljoonainvestoinnit terveyden- ja vanhustenhuoltoon

Jos Akaan ja Urjalan terveyden ja vanhustenhuoltoa pohtineen työryhmän esitykset hyväksytään, edessä on mittava hoitorakennuksien peruskorjaus- ja uudisrakentamisbuumi Etelä-Pirkanmaalla lähitulevaisuudessa, ja jo nyt päätettyjen investointien lisäksi. Tavoitteena on palvelurakenne, jossa palvelut terveyspalvelut keskitetään pääosin Toijalaan. Urjalaan jää vain avoterveyspalvelut. Vanhuspalvelut toimivat jatkossakin nykyisissä toimipisteissä, tosin niitä peruskorjataan ja käyttötarkoituksia muutetaan.

Tavoitteena on rakentaa tai peruskorjata Toijalaan uusi ajanmukainen terveysasema, johon keskitetään tarvittavassa laajuudessa myös peruserikoissairaanhoidon lääkärinvastaanotto. Toijalan aseman valmistuttua vuonna 2016 lopetetaan Kylmäkosken ja Viialan terveysasemat vuoden 2017 alusta. Urjalaan jää Toijalan uuden aseman valmistuttuakin avoterveyspalvelut.

Yhteistoiminta-alueen vuodeosasto ja dialyysi keskitetään Toijalaan uuden terveysaseman yhteyteen rakennettuun 50-paikkaiseen uudisrakennukseen. Tässä yhteydessä Urjalan vuode-osasto lakkautetaan.

Rakennusinvestointien lisäksi kotihoidon henkilöstömäärää vahvistetaan tarpeen kasvaessa säilyttäen palvelut lähipalveluna. Myös senioritaloja taajamiin rakennetaan, jos kiinnostuta ilmenee.

Vuosien miljoonaohjelma

Ilman rahaa uudistukset eivät toteudu. Jo tänä vuonna Mäntymäen vanhainkodin muutostyöt tehostetun 48-paikkaiseksi osittain tehostetuksi palveluasumisen paikaksi vievät 50 000 euroa ja Hakalehdon tehostetun palveluasumisen uudisrakennus 1 550 000 euroa.

Vuonna 2014 Mäntymäen korjaustyöt, Hakalehdon rakennustyöt jatkuvat ja Toijalan uuden terveysaseman suunnittelutyö alkaa vieden rahaa 2 300 000 euroa.

2015 tehdään työtiloja Kylmäkoskelta tulevalle henkilöstölle, Hakalehdon tehostetun palveluasumisen yksikkö aloittaa, vanha Hakalehdon vanhainkoti puretaan ja Toijalan terveysaseman rakentaminen alkaa 3 700 000 euron turvin.

2016 Toijalan terveysasema valmistuu ja Urjalan vuodeosasto lopettaa. Tähänkin viimeistelyyn rahaa palaa vielä 3 500 000 euroa.

2017 Urjalan lakkautettu vuodeosasto peruskorjataan 35-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi 500 000 eurolla. Yhteistoiminta-alueella aloitetaan uuden tehostetun palveluasumisyksikön suunnittelu Toijalaan 100 000 eurolla.

2018 Urjalan palveluasumisen yksikkö aloittaa ja yhteistoiminta-alueen uuden 35–40-paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen Toijalaan alkaa 2 000 000 euron turvin.

2019 uutta palveluasumisen yksikköä rakennetaan edelleen 2 000 000 euron turvin. Toijalan yksikön on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

Raportti työvälineeksi muille

Perusturvalautakunta käsitteli terveyden- ja vanhustenhuollon uudistamisohjelmaa kokouksessaan 1. lokakuuta. Täältä raportti lähti tiedoksi kaupunginhallitukselle työvälineeksi Heli Piiraisen (vihr) johtamalle palveluverkkotyöryhmälle.

Miksi työryhmän työ painottui vanhuspalveluihin. Yhteistoiminta-alueen yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti. Kun 2010 yli 75-vuotiaiden määrä koko yhteistoiminta-alueen asukasmäärästä oli 9,5 prosenttia, on se 2025 jo 12,6 prosenttia. Muutos Akaassakin selvä, 2010 8,4 prosenttia ja 2025 jo 11,7 prosenttia.