Rapusaaliit ovat jääneet vielä pieniksi

Pirkanmaan reittivesillä ravustus on lähtenyt käyntiin nihkeästi. Saaliit eivät ole olleet aivan odotusten mukaisia. Tiedossa oli jo ennen kautta, että alkukaudesta tullee hiljainen. Järvivesien lämmettyä nopeasti alkukesästä, on osa ravuista vaihtamassa kuortaan jo toiseen kertaan. Kuorenvaihdosta johtuen ravun kuori on erittäin pehmeä, eikä se tällöin liiku lainkaan vaan pysyy piilossa kivenkoloissa ja muissa piilopaikoissa. Ravustajilta saatujen tietojen perusteella näyttäisi myös siltä, että tällä hetkellä rapu ei myöskään syö. Ilmeisesti veden lämpötila ja muut olosuhteet ovat otolliset, eikä rapujen tarvitse aktiivisesti etsiä ruokaa. Näin ollen rapu ei myöskään käy mertaan.

Tilanteen odotetaan muuttuvan seuraavan parin viikon kuluessa. Tällöin kuorenvaihto on todennäköisesti ohi, sää alkaa viilentyä ja ravut alkavat liikkumaan paremmin. On myös mahdollista, että vuonna 2010 syntyneiden rapujen vuosiluokka on ollut heikko ja se voi osaltaan heikentää tämän vuoden saalista.

Ravustajilta saatujen tietojen mukaan saalista on tullut tänä vuonna melko syvältä, noin 4–5 metrin syvyydestä, kovapohjaisilta ja kivisiltä alueilta. Mikäli saalista ei joltain tietyltä paikalta tule, kannattaa mertoja siirrellä eri syvyyksille ja eri paikkoihin. Ravustuksessa tulee käyttää aina tuoreita syöttejä. Vaikka syöttipalaa ei ole syöty, se tulee vaihtaa vähintään kolmen päivän välein, mielellään päivittäin parhaan houkuttelevuuden takaamiseksi. On muistettava, että syöttikalat tulee pakastaa, mikäli ne on pyydetty muualta kuin ravustusjärveltä.

Pirkanmaan reittivesien kaikki täpläravut kantavat rapuruttoa ja niiden siirtäminen vesistöstä toiseen ilman viranomaisen lupaa on kielletty. Myös pyyntikaluston desinfioinnista tulee huolehtia, jos kalastoa siirretään järveltä toiselle.