Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymälle valtakunnallista tunnustusta

Verkostoista vahvuutta yrittäjyyteen VAAOssa -malli toi voiton Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymälle Taitaja2013 -kilpailussa Joensuussa 16.5. Voiton taustalla on Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston (VAAO) pitkäjänteinen ja aktiivinen yhteistyö yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen, kuntien, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n sekä muiden yrittäjyyttä tuntevien tahojen kanssa. Konkreettisesti tämä yhteistyö on näkynyt monenlaisena yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjä, opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä kehittävänä toimintana. Opiskelijat ovat päässeet mukaan yrittäjyyteen kannustaviin käytännönläheisiin projekteihin niin kotimaassa kuin kansainvälisyyshankkeissa.

Taitaja2013 Yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailun erityisteemana oli oppilaitoksia tukevan toiminnan tai tahojen hyödyntäminen yrittäjyyskasvatuksessa ja -opetuksessa. Kilpailuun osallistui 10 toisen asteen koulutuksen järjestäjän erinomaista ja kovatasoista mallia.

Kuvaukset mallien toteutuksista arvioi kilpailuraati, johon kuuluivat Suomen Yrittäjien, Pohjois-Karjalan Yrittäjien sekä Taitaja2013 Joensuu -organisaation edustajat.