Kuisman sukuseura tekee toisen sukukirjan

 

Kuisman Sukuseura ry julkaisi vuonna 2009 Kannaksen Kuismat -nimisen kirjan, joka sisältää tarinoita eri sukuhaarojen henkilöistä ja eri pitäjien Kuisma-sukuisten henkilöitten elämästä. Kirjasta käy ilmi, että kauppaa on käyty ja maata on viljelty. Koska ensimmäiseen sukukirjaan eivät kaikki tarinat ja kuvat mahtuneet, ajatus uuden kirjan tekemiselle jäi itämään jo tuolloin.

Sukuseuran hallitus on päättänytkin kutsua koolle kirjatoimikunnan, johon kuuluvat Erkki Virolainen, Esko Simonen, Juha Kuisma, Juhani Kuisma, Kari Kuisma, Paavo Kuisma ja Airi Ruokonen. Puheenjohtajana toimii Erkki Virolainen ja sihteerinä Juhani Kuisma.

Kirjatiimi päätti, että kuluva vuosi käytetään materiaalin keruuseen, vuoden 2014 aikana ryhdytään käymään läpi talteen saatua aineistoa. Tavoitteena on, että kirja valmistuu vuoden 2015 elokuussa pidettävään sukukokoukseen.

Kirjatiimi ottaa mielellään vastaan Kuisma-sukuun liittyviä tarinoita ja kuvia. Saadun materiaalin perusteella päätetään kirjan sisältö. Aineistoja voi toimittaa osoitteeseen kirjatiimi@kuismansuku.fi.

Toiveena on saada muun muassa aineistoa suvun vaiheista ennen sotia ja kertomuksia Kuisma-sukuisten henkilöitten elämästä sodan jälkeen. Kirjatiimin jäsenet haluavat selvittää edelleen Kuisma-nimen alkuperää.  Mikäli on tarpeen, jatkossa sukuseura voi tehdä myös dna-tutkimuksia, jotta suvun alkuperä saataisiin selville.

Kuisman sukua myös Akaassa

Kuisman sukua on asunut Karjalan Kannaksella useissa eri pitäjissä. Sotavuodet kuljettivat tämänkin suvun jäseniä evakkoon eri puolille Suomea. Kannakselle palattiin toiveikkaina välirauhan aikana. Rauhanehtojen mukaisten alueluovutusten jälkeen Kuisma-sukuun kuuluvat kulkeutuivat pääasiassa Hämeeseen eri pitäjiin. Suvun jäseniä asuu runsaasti myös Akaassa. Muualtakin Suomesta sukuun kuuluvia löytyy.

Kuisman suku on laaja ja siihen kuuluu kahdeksan kantaisää. Varhaisimmat tiedot suvusta ovat peräisin 1500-luvulta. Kuisman sukuseura julkaisi sukujen kantaisät ensimmäisessä sukukirjassaan. Kirjan liitteenä on cd-levylle tallennettuna 80 000 henkilön nimet. Sukututkimus on laajentunut, kolmannessa julkaistussa cd-levyssä nimiä on jo 160 000. Toiseen kirjaan sukuluetteloa ei ole tarkoitus laittaa.

 

Airi Ruokonen