Etelä-Pirkanmaalle esitetään viiden kunnan sote-aluetta

Valkeakoski järjestäisi Akaan palvelut

Pirkanmaalle esitetään neljää sote-aluetta, joista yksi olisi Etelä-Pirkanmaa.

Pirkanmaalle esitetään neljää sote-aluetta, joista yksi olisi Etelä-Pirkanmaa.

Peruspalveluministerille tiistaina paperinsa jättänyt työryhmä esittää, että Valkeakoski järjestäisi vastuukuntana myös Akaan, Urjalan, Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Etelä-Pirkanmaa olisi yksi Suomen 34:stä sote-alueesta. Asukkaita alueella on hieman yli 80 000.

Vastuukuntamalli toteutuu, mikäli alueen kunnat sopivat yhdessä, että Valkeakoski vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueen muiden kuntien puolesta. Etelä-Pirkanmaan sote-alueen kunnat omistaisivat jatkossa Valkeakosken sairaalan, joka tuottaisi osan alueen erikoissairaanhoidon palveluista. Valkeakoskella voisi olla monta tuottajaa tarjoamassa palveluja kuntalaisille. Kaupunki vastaisi siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa laadukkaat palvelut koko alueella.

Tampereen yliopistollinen sairaala olisi Pirkanmaan neljän sote-alueen omistama vaativan erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelujen tuottaja. Se toimisi kuntayhtymänä tai liikelaitoskuntayhtymänä, ja sen omistajiksi voisivat tulla myös Pirkanmaan ulkopuolelle ulottuvan erityisvastuualueen sote-alueet.

Selvityshenkilöiden mukaan Valkeakosken vetämällä sote-alueella on nykyistä paremmat mahdollisuudet turvata ihmisille heidän tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelujen järjestäminen nykyistä suuremmalla ja taloudeltaan merkittävästi vahvemmalla alueella parantaa myös kuntalaisten yhdenvertaisuutta.

– Peruspalveluja on mahdollista lisätä ja vahvistaa, kun järjestämisestä ja rahoituksesta huolehditaan nykyistä leveämmillä hartioilla. Samalla myös henkilöstön riittävyydestä voidaan huolehtia paremmin. Suuremmassa kokonaisuudessa on mahdollisuus osaamisen kehittämiseen, ammattitaidon ylläpitoon ja henkilöstön joustavampaan käyttöön, esitys toteaa.

Lähipalvelut turvattava

Valtio vakuuttaa, että kuntien on toimittava yhteistyössä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan turvattua.

Valtio vakuuttaa, että kuntien on toimittava yhteistyössä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan turvattua.

Selvityshenkilöt korostavat myös sitä, että lähipalvelut on turvattava, vaikka palvelujen järjestämisvastuu on suuremmalla alueella. Heidän mielestään taloudelliselta kantokyvyltään vahvemman alueen on mahdollista nykyistä paremmin järjestää palvelujen tuotanto monipuolisemmaksi siten, että ihmiset saavat usein tarvitsemansa tai jokapäiväiset palvelut läheltä kotia.

Selvityshenkilöiden ehdotukset perustuivat hallitusohjelman ja ministerityöryhmän linjauksiin sekä lukuisiin kuulemisiin. Esityksen mukaan kasvavan Etelä-Pirkanmaan kehitys näyttää monin tavoin myönteiseltä maan keskiarvoihin verrattuna, ja Kangasala vahvistaa sote-alueen menestymismahdollisuuksia. Pohjois-Pirkanmaalla ja Länsi-Pirkanmaalla pidettiin huolestuttavina muun muassa väestön määrää, ikääntymistä, huoltosuhdetta, sairastavuutta ja sote-menojen suhteellista osuutta.

Työryhmän mukaan jatkovalmistelussa on arvioitava tarkemmin ehdotusten vaikutusta kasvukeskusten elinvoimaisuuteen, niille aiheutuviin kustannuksiin sekä palvelujen rahoitusmalleihin.

Sote-alueiden lisäksi Suomeen ehdotetaan viittä sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta, joilla on laajaa perustasoa tukevia ja koordinoivia tehtäviä, tutkimusta ja koulutusta. Yliopistosairaalat vastaavat edelleen vaativimman hoidon tuottamisesta ja osaamisesta viidellä alueella.

Erityisvastuualueet parantavat työryhmän mukaan erityisesti sosiaalihuollon erityispalvelujen tilannetta. Sosiaalihuollossa myös erityispalvelujen järjestäminen on nyt pääosin kuntien vastuulla ja niiden saatavuudessa on suuria ongelmia.

Kunnille annetaan mahdollisuus antaa lausunto esityksestä kevään aikana. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan järjestämislakia ja tukemaan uudistuksen toimeenpanoa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2014, ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2015. Lakiin tulisi siirtymäaika, ja lain toimeenpanoa tuettaisiin erikseen.

 

Mikko Peltoniemi

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?