HAASTE AKAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖILLE TASA-ARVOISEN AVIOLIITTOLAIN PUOLESTA

Tahdon2013-kampanja 19.3.–18.9

.Eduskunnan lakivaliokunta päätti 27.2.2013 äänin 9-8, ettei se ryhdy käsittelemään lakialoitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Lakialoitteessa esitettiin, että avioliittoa koskevat säädökset olisivat samanlaiset kaikille sukupuolesta riippumatta. Nykyään samaa sukupuolta olevat pariskunnat eivät saa rekisteröidyssä parisuhteessa  automaattisesti ottaa toistensa sukunimeä eikä heillä ole adoptio-oikeutta. Tahdon2013-kampanjassa mukana olevien mielestä valtion on kohdeltava kaikkia ihmisiä ja ihmisryhmiä tasa-arvoisesti. Erottelu rekisteröityjen parisuhteiden ja avioliittoon vihittyjen ihmisten välillä on rakenteellista, lainsäädännöstä johtuvaa syrjintää. Siviiliavioliiton solmimista koskevat säännökset eivät saa asettaa parisuhteita tai perheitä eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen perusteella. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto koskee myös sukupuolivähemmistöjä. Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ovat ihmisoikeuksia.

Haastamme kaikki Akaan luottamushenkilöt allekirjoittamaan kansalaisaloitteen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta tasa-arvon päivänä ti 19.3. klo 17.30 Akaan kaupungintalon edessä (osoite Myllytie 3, Toijala) kampanjan avajaistilaisuudessa.

Tahdon2013-kampanjan taustajärjestönä toimii vastaperustettu Tasa-arvoinen Suomi -yhdistys. Kampanjaa rahoittaa Euroopan komissio, osana Youth In Action -ohjelmaa. Suomessa Youth in Action -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.Lisätietoa kampanjasta ja yhdistyksestä löydät osoitteesta: http://www.tahdon2013.fi

Haastetta saa levittää edelleen.
Tahdon voimalla! Hilkka Toivonen-Alastalo Akaan aluevastaava
Tahdon2013
p. 050 563 6907