Akaan kaupunki ja Jatke Pirkanmaa sopivat Akaa Areenan katsomoriidan – Yritys hyvittää 340 000 euroa

Akaan kaupunki ja Jatke Pirkanmaa sopivat katsomoriidan. Kuva: Mikko Peltoniemi

Akaan kaupunki ja Jatke Pirkanmaa Oy ovat 8.5. allekirjoitetulla sovintosopimuksella ratkaisseet Akaa Areenan katsomoita koskevan riita-asian, kertoo Akaan kaupunki tiedotteessaan.

Pirkanmaan käräjäoikeus on vahvistanut sovintosopimuksen 10.5.2024. Riidan piti olla käräjäoikeuden käsittelyssä 14.5–16.5.

Riita koski näkemyseroa Akaa Areenan katsomototeutuksen sopimuksenmukaisuudesta. Nyt tehdyn sovinnon myötä Jatke Pirkanmaa hyvittää kaupungille katsomototeutuksesta 340 000 euroa.

– Sovintosopimuksen myötä Akaan kaupunki luopuu kaikista tähänastisista ja tulevista katsomoa tai sen lattiarakenteen yhteensopivuutta koskevista vaatimuksistaan. Myös Jatkeen vastuu toteutetusta katsomosta päättyy, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Kaupunki on uudelleen aloittamassa uuden katsomon hankintaprosessia. Hankintaa valmistelemaan nimetään työryhmä.

– Tavoitteena on tehdä hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä siten, että uudet lattiarakenteen kanssa yhteensopivat katsomot valmistuvat viimeistään kesällä 2025, kaupunki kertoo.

Lue myös: 

Akaa Areenan nykyinen katsomo ei kelpaa, uusi aiotaan hankkia Jatkeen piikkiin, ja vanhalle kaupunki ei tee mitään – Jaana Kootan mukaan vaatimukset oli määritelty yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä